Wat is coaching?

Wat is coaching?

Wat is coaching? Samengevat is coaching een effectieve manier om mensen, teams en organisaties, die een uitdaging hebben, vooruit te helpen.

Waar opleidingen en trainingen meestal gaan over het vergaren van specifieke kennis is coaching dè manier om duurzaam effectief gedrag te ontwikkelen, bewustzijn te ontwikkelen of om bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen te krijgen. Dat gewenste effectieve gedrag kan het gedrag zijn op de werkplek, in je relatie met collega’s of in de privésfeer, maar ook op het sportveld of in de maatschappij waarin we leven. Effectief gedrag is vaak een gevolg van meer zelfvertrouwen en weten hoe je zaken, als individu of team, effectiever kunt aanpakken.

Coaching is de meest persoonlijke manier van leren. Het leertraject wordt per traject bijna volledig op de persoonlijkheid en leerbehoefte van het individu of het team samengesteld. Persoonlijker kan het niet.

In dit artikel gaan we verder in op wat coaching is en wat je ervan kunt verwachten. We hebben het in drie paragrafen verdeeld.

NU TIJDELIJK 20% KORTING OP EEN COACHTRAJECT! START VANDAAG NOG!

De coach

Na de introductie omtrent ‘Wat is coaching‘ willen we graag beginnen met een waarschuwing. In ons land mag iedereen zich ‘coach’ noemen. Het nadeel hiervan is dat je als klant niet weet of je met een professionele coach te maken hebt of met iemand die dat graag wil zijn maar de competenties (nog) mist. Dus als iemand zich ‘coach’ noemt en een website heeft, is dat nog geen garantie dat je daarmee ook resultaat gaat boeken of dat je op zijn minst met een professional te doen hebt.

Ook wordt de term ‘coaching’ op verschillende manieren gebruikt en helaas soms zelfs misbruikt. Termen zoals ‘energiecoach’ of ‘vakantiecoach’ hebben namelijk weinig tot niets met ‘je verder helpen’ te maken. Ja verder van je geld afhelpen misschien.

De coach ‘garanties’ van Coaching.nl

Een ‘gecertificeerde coach’ kan een vorm van garantie zijn maar een certificaat zegt alleen maar dat de coach meestal slechts éénmalig is getoetst. Wat de coach daarna uitspookt wordt niet gecontroleerd.

Het is derhalve raadzaam voor een coach te kiezen die zelf zeer regelmatig op de kwaliteit van diens werk wordt getoetst. Als je Coaching Nederland op basis van jouw vraag een coach voor je laat zoeken, heb je ten eerste een ‘Klik-garantie’; als er geen klik is met de coach mag je een andere coach kiezen. Ten tweede biedt Coaching Nederland een ‘Niet-goed-geld-terug-garantie’ waarmee je zekerheid hebt dat de bestede euro’s ook echt waarde opleveren.

Wat doet een coach?

Een professionele coach helpt individuen of teams de doelen die zij zichzelf hebben gesteld eerder te bereiken. Bijvoorbeeld; ‘Wat doet een loopbaancoach?’ Een loopbaancoach helpt mensen te komen tot de gewenste veranderingen in hun loopbaan. Andere voorbeelden van gewenste doelen waar een coach bij kan helpen zijn:

 • vergroten van zelfvertrouwen;
 • overwinnen van faalangst en onzekerheid;
 • leren omgaan met werkdruk en stress;
 • meer regie in- en over het werk verkrijgen;
 • enthousiasme en energie in het werk terugvinden;
 • ontwikkelen van communicatieve vaardigheden;
 • leiderschap ontwikkelen en invloed vergroten;
 • incasseringsvermogen vergroten;
 • meer voor elkaar zien te krijgen.

Coaches helpen die doelen te bereiken door:

 • samen je doel (of het doel van het team) SMART te maken
  (SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Attractief, Realistisch en Tijdgebonden);
 • te luisteren en samen te vatten wat de coach zojuist heeft waargenomen;
 • terug te geven wat het verhaal dat je vertelt met de coach doet. Dit wordt ‘spiegelen’  genoemd;
 • te inspireren waardoor je energie krijgt om aan de gang te gaan;
 • te motiveren waardoor je ook de minder leuke klusjes gaat oppakken;
 • je mindset aan te scherpen door belemmerende overtuigingen uit de weg te ruimen;
 • je bewustzijn te vergroten waardoor je beter begrijpt waarom de dingen ‘zijn zoals ze zijn’;
 • uiteindelijk met dit alles je authentieke gedrag en gevoel voor eigenwaarde duurzaam positief te beïnvloeden.

Het verloop van een coaching-traject

Een traject met een coach begint bijna altijd met een kennismakings- en/of intake-gesprek. In dit gesprek wordt o.a. antwoord gezocht op de volgende vragen.

A. Is er een klik tussen de coach en coachee (degene die wordt gecoacht)?
Het is heel belangrijk dat je de coach waarmee je gaat werken vertrouwt.
B. Wat is het doel van de coaching? Anders gezegd: wat is de coachvraag?
C. Is coaching wel de beste manier om het gewenste doel te bereiken?
D. Wat is waarschijnlijk de meest effectieve aanpak in het traject?
E. Wat zijn de kosten voor een dergelijk traject?

De coachvraag

Bij Coaching Nederland wordt meestal al vóór een eerste ontmoeting met de coach aan ‘de coachee’ voorgesteld om een Intakeformulier en de Mentale Thermometer in te vullen. In het Intakeformulier wordt gevraagd vooraf goed na te denken over de coachvraag. De Mentale Thermometer is een korte vragenlijst waarmee wordt getracht een beeld te krijgen van hoe je vandaag de dag in je vel zit. De uitslag van deze vragenlijsten geeft de coach inzicht in op welke gebieden waarschijnlijk enkele knelpunten liggen in het kader van de vooruitgang. Hierdoor kan een effectiever intakegesprek plaatsvinden.

In coaching-trajecten die door de werkgever worden betaald, vindt ook vaak een driegesprek plaats met de opdrachtgever. Meestal is dit de leidinggevende of andere ‘sponsor’ van het traject bijvoorbeeld iemand van de personeelsafdeling. Uit praktische overweging wordt de opdrachtgever vaak uitgenodigd de eerste of laatste 10 minuten van het gesprek tussen de coach en de coachee deel te nemen. In een enkel geval en met toestemming van allen (coachee, opdrachtgever en coach) zit de leidinggevende er het hele gesprek bij.

De kosten voor een coach-traject

Na het intakegesprek stuurt de coach een voorstel met de prijs van het traject of als er reeds gekozen is voor een bepaald traject wordt deze fase overgeslagen. Na wederzijdse overeenstemming wordt een afspraak gemaakt voor het vervolg van het traject. Het overeengekomen bedrag wordt na overeenstemming door de coach of de intermediair, zoals Coaching Nederland, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Daarna volgt een serie van één of meerdere ‘interventies’ zoals de contactmomenten tussen de coach en coachee. Dit kunnen vis-à-vis (face-to-face) gesprekken zijn of gesprekken via een videoverbinding, telefonisch of online zijn; per email, chat of andere online coaching-tool zoals UpGuide. De coaching bestaat meestal uit een combinatie van bovengenoemde interventies. Een gecombineerd traject wordt ‘een blended coaching-traject’ genoemd. De praktijk heeft ons geleerd dat ‘een blended coaching-traject’ het meest effectief is.

N.B. In de meeste trajecten vinden zo’n drie tot vijf sessies plaats. In sommige situaties kunnen dat er ook meer zijn bijvoorbeeld tien. Vis-à-vis gesprekken vinden vaak eens per maand plaats. De ervaring leert dat in veel gevallen een hogere frequentie een groter effect sorteert. De volgende frequentie blijkt in veel gevallen effectief te zijn: na één week het tweede gesprek, na twee weken het tweede, na drie weken het derde en zo verder.

De evaluatie van het coach-traject

Een professioneel coaching-traject wordt afgerond met een evaluatie van het traject. De opdrachtgever en de professionele coach willen namelijk weten wat het effect van het traject is geweest. Een simpel evaluatie-formulier is daarvoor niet toereikend. Om echt te weten wat het traject heeft opgeleverd is het raadzaam een begin- en eind-meting te doen. Zo wordt bij Coaching Nederland gevraagd een eind-reflectie-formulier en nogmaals de Mentale Thermometer in te vullen. Als het traject succesvol is geweest zouden in principe de scores van deze tweede mentale Thermometer hoger moeten zijn dan de eerste voor aanvang van het traject.

Tijdelijke coachtraject aanbieding

Als je het  ontwikkeltraject met één van de coaches helemaal zelf betaalt krijg je 20% korting. In plaats van de gebruikelijke € 499,- betaal je slechts € 399,- (incl. btw.) Hiervoor krijg je een compact traject met drie uur coaching en kun je ongelimiteerd gebruik maken van het UpGuide persoonlijk ontwikkel platform, met gratis tests, cursussen, geautomatiseerde ToDoLijst, persoonlijk logboek en een bibliotheek vol met interessante artikelen over persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Starten met coaching?

Maak gebruik van onze tijdelijke aanbieding met 20% korting op een ontwikkeltraject. We behouden ons het recht om de aanbieding op ieder moment van onze website af te halen. 

Vul onderstaand je gegevens in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.

  Deze aanvraag is vrijblijvend en je gegevens zijn veilig bij ons!

  Wat andere toonaangevende partijen schrijven over coaching

  Tot slot is hieronder nog te lezen hoe overkoepelende organisaties als NOBCO, EMCC en ICF coaching definiëren.

  NOBCO

  De Nederlandse Orde van Beroepscoaches definieert coaching als volgt: Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei,
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.
  Verder benadrukt de NOBCO nog dat de coach en het gecoachte individu of team ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces nemen.

  EMCC

  In 2010 is binnen de European Mentoring & Coaching Council (EMCC), een intensieve discussie gevoerd om te komen tot een nieuwe gemeenschappelijke beschrijving van coaching en mentoring. Deze discussie heeft geresulteerd in de volgende uitgebreide beschrijving.

  Abstract definition of coaching and mentoring

  1. Coaching and mentoring are activities within the area of professional, organizational and personal development with focus on individuals, teams, organizations or wider contexts and with the special purpose to increase other persons’ confidence in their own ideas and prospects and helping them to see and test alternative ways for improvement of competence, decision making and enhancement of quality of life. The relationship between coaches/mentors and clients is strictly confidential.

  2. Within organizational contexts coaching and mentoring may include ‘one-to-several’ or ‘several-to-several’ coaching or mentoring activities/interactions. The coaches and mentors may be internal or external.

  3.0 A professional accredited coach is an expert in establishing a relationship with people in a series of conversations with the purpose of:
  3.1 serving the clients to improve their performance or enhance their personal development, or both, choosing their own goals and ways of doing it;
  3.2 interacting with each person or group by applying one or more relevant methods, according to standards and ethical principles set up by a professional association such as EMCC, AC or ICF.

  4. Mentoring is a developmental process wherein a person (mentee) seeking to acquire certain abilities interacts with a person (mentor) acknowledged to have these abilities, for the purpose of the seeker to acquire knowledge, develop a skill or competence owned by the holder.
  4.1 A mentor interacts with each person or group by applying one or more relevant methods, according to standards and ethical principles set up by a professional association such as EMCC, AC or ICF.

  De NOBCO heeft als Nederlandse partner van de EMCC deze definitie overgenomen en streeft ernaar om in het coachveld bovenstaande definitie te verspreiden.

  ICF

  De International Coach Federation definieert coaching als het creatieve proces waarbij de cliënt als partner wordt geïnspireerd en uitgedaagd om tot zijn of haar maximale persoonlijke en professionele potentieel te komen.

  ‘ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.’
  ICF Global.

  Soorten coaching

  Loopbaancoaching - Op zoek naar een loopbaancoach? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Loopbaancoaching

  Loopbaancoaches helpen jou je passie te (her) ontdekken, omdat werken vanuit passie het meeste werkgeluk genereert en doen waar je goed in bent je een hogere marktwaarde oplevert. Daarnaast helpen zij je de gewenste baan of andere loopbaan te realiseren.

  Teamcoaching - Teamcoach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Teamcoaching

  Het succes van de organisatie wordt bepaald door het functioneren van het team waarbinnen de medewerkers functioneren. Teamcoaching helpt de dynamiek van het team te verbeteren, maar ook het  individueel functioneren van de leden van het team.

  .

  Life coaching. Life coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Life coaching

  Life coaching gaat over het optimaal inrichten van jouw leven. De onderwerpen kunnen gaan over zowel werk, relaties, gezondheid, financiën als zingeving. Samen met de coach zoek je welke dilemma’s er zijn en hoe die op te lossen zijn.

  Business coaching. Business coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Business coaching

  Business Coaches helpen ondernemers en bestuurders bij het formuleren van hun visie, het formuleren van een inspirerende missie, strategie en planning. Daarnaast kan een coach behulpzaam zijn bij het implementeren en uitvoeren van de nodige tactiek.

  Leaderschip coaching. Leaderschip coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Leadership coaching

  Leiderschap vereist visie, tact, diplomatie, maar vóór alles de vaardigheid om anderen ‘in hun kracht’ te zetten, ofwel coachings-vaardigheden. Leadership coaching helpt de verantwoordelijkheid over het functioneren van teams steeds beter te kunnen dragen.

  Performance coaching. Performance coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Performance coaching

  Verwachten wij of anderen van ons dat we als mens of team prestaties leveren? Op zo’n moment moet je weten met welke talenten, strategie en samenwerking je de gewenste doelen het snelst bereikt. Dit is waar performance coaching haar waarde bewijst.

  Stress coaching. Stress coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Stress coaching

  In de huidige samenleving wordt er steeds meer van ons mensen verwacht. Dit vereist een hogere weerstand tegen stressvolle situaties. Stress coaching helpt je bij het versterken van je copingstijl, waardoor je steeds beter bestand bent tegen stress.

  WorkLife coaching. Worklife coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  WorkLife coaching

  WorkLifeCoaching is een methodiek waarin aandacht is voor zowel de werk- als de privésituatie, omdat beiden sterk van invloed zijn op elkaar. Door een blended aanpak (mix van methodieken) worden situaties en de verhouding daartussen sterk verbeterd.

  Mental coaching. Mental coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Mental coaching

  Mental coaching gaat over onderzoek naar- en begrip van de mentale conditionering die je gedrag aanstuurt. Door beter zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid ben je in staat om steeds betere beslissingen te nemen en groeit je zelfvertrouwen.

  Summary
  Wat is coaching en wat doet een coach?
  Article Name
  Wat is coaching en wat doet een coach?
  Description
  Wat is coaching? Samengevat is coaching een effectieve manier om mensen, teams en organisaties, die een uitdaging hebben, vooruit te helpen. Waar opleidingen en trainingen meestal gaan over het vergaren van specifieke kennis is coaching dè manier om duurzaam effectief gedrag te ontwikkelen, bewustzijn te ontwikkelen of om bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen te krijgen.
  Author
  Publisher Name
  Coaching.nl
  Publisher Logo