BUSINESS coaching

Business Coaching

Business Coaching is de meest zakelijke variant van coaching en is bestemd voor managers en ondernemers.

Zoals een vis het water waarin deze zwemt niet kan zien, zijn mensen en in dit geval ondernemers onmogelijk in staat alles te zien wat belangrijk is om als onderneming te overleven en succesvol te zijn. Vraag iemand maar eens ‘waarom’ hij of zij doet wat hij doet. Je krijgt of een vragende blik of iemand begint een verhaal te stamelen. De primaire drijfveer is maar zelden duidelijk. Toch is het ‘waarom’ waar alles in het runnen van een business mee begint. Een mooie illustratie hiervan is te zien op de TEDtalk van Simon Sinek over het waarom van inspirerende leiders. Coaching maakt in ieder geval een deel van het onzichtbare zichtbaar.

In een Business Coaching traject kijkt de ondernemer of manager samen met de coach naar het Wat, Hoe en Waarom van de onderneming en welke rol, gedrag, overtuigingen en ambitie hier bij passen. Zo wordt bijvoorbeeld onder begeleiding van een business-coach een Business Model Canvas ingevuld om het een en ander in kaart te brengen. 

Business coaching

Bron:  sprout.nl

In een Business Coaching traject komen al snel de volgende zaken aan bod.

 • Wat is de waardepropositie ofwel welk probleem lost het product of de dienst op?

 • Voor welke doelgroep is het product of de dienst bestemd?

 • Wat is het businessmodel ofwel hoe wordt er geld verdiend?

 • Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

 • Wie zijn de belangrijkste stakeholders (medewerkers, zakenpartners, afnemers)?

 • Waar haal je je producten en diensten vandaan en wie levert deze?

 • Waar komen de belangrijkste opbrengsten vandaan?

 • Hoe zit het met de kostenstructuur?

 • Wat wil de ondernemer hier allemaal mee bereiken. Waarom doet hij of zij het?

 • Welke houding, welke rol, welk gedrag en welke ambities van de ondernemer passen bij de gewenste groei.

Nadat een scherp beeld is ontstaan van de huidige status quo wordt een plan van aanpak ontwikkeld en, afhankelijk van de lengte van het traject, ook geïmplementeerd. Daarin wordt geëxperimenteerd en bijgeschaafd totdat de ondernemer, manager en/of de onderneming duidelijk in de richting van de gestelde doelen beweegt.

ROI
Een Business Coaching traject heeft pas zin als de opbrengst de investering overtreft. De ervaring leert dat een Business Coaching traject vaak één van de beste investeringen is die een onderneming kan doen.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met één van onze business coaches of zoek zelf naar een business coach.

  Soorten coaching

  Loopbaancoaching - Op zoek naar een loopbaancoach? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Loopbaancoaching

  Loopbaancoaches helpen jou je passie te (her) ontdekken, omdat werken vanuit passie het meeste werkgeluk genereert en doen waar je goed in bent je een hogere marktwaarde oplevert. Daarnaast helpen zij je de gewenste baan of andere loopbaan te realiseren.

  Teamcoaching - Teamcoach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Teamcoaching

  Het succes van de organisatie wordt bepaald door het functioneren van het team waarbinnen de medewerkers functioneren. Teamcoaching helpt de dynamiek van het team te verbeteren, maar ook het  individueel functioneren van de leden van het team.

  .

  Life coaching. Life coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Life coaching

  Life coaching gaat over het optimaal inrichten van jouw leven. De onderwerpen kunnen gaan over zowel werk, relaties, gezondheid, financiën als zingeving. Samen met de coach zoek je welke dilemma’s er zijn en hoe die op te lossen zijn.

  Business coaching. Business coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Business coaching

  Business Coaches helpen ondernemers en bestuurders bij het formuleren van hun visie, het formuleren van een inspirerende missie, strategie en planning. Daarnaast kan een coach behulpzaam zijn bij het implementeren en uitvoeren van de nodige tactiek.

  Leaderschip coaching. Leaderschip coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Leadership coaching

  Leiderschap vereist visie, tact, diplomatie, maar vóór alles de vaardigheid om anderen ‘in hun kracht’ te zetten, ofwel coachings-vaardigheden. Leadership coaching helpt de verantwoordelijkheid over het functioneren van teams steeds beter te kunnen dragen.

  Performance coaching. Performance coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Performance coaching

  Verwachten wij of anderen van ons dat we als mens of team prestaties leveren? Op zo’n moment moet je weten met welke talenten, strategie en samenwerking je de gewenste doelen het snelst bereikt. Dit is waar performance coaching haar waarde bewijst.

  Stress coaching. Stress coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Stress coaching

  In de huidige samenleving wordt er steeds meer van ons mensen verwacht. Dit vereist een hogere weerstand tegen stressvolle situaties. Stress coaching helpt je bij het versterken van je copingstijl, waardoor je steeds beter bestand bent tegen stress.

  WorkLife coaching. Worklife coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  WorkLife coaching

  WorkLifeCoaching is een methodiek waarin aandacht is voor zowel de werk- als de privésituatie, omdat beiden sterk van invloed zijn op elkaar. Door een blended aanpak (mix van methodieken) worden situaties en de verhouding daartussen sterk verbeterd.

  Mental coaching. Mental coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Mental coaching

  Mental coaching gaat over onderzoek naar- en begrip van de mentale conditionering die je gedrag aanstuurt. Door beter zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid ben je in staat om steeds betere beslissingen te nemen en groeit je zelfvertrouwen.