life coaching

Life Coaching

Life Coaching is een term die veel wordt gebruikt maar waar geen eensluidende definitie voor is. Alhoewel, de term op zich zegt wel het één en ander.

Je zou kunnen zeggen: “Life Coaching gaat over het verbeteren van de kwaliteit van het leven” en ‘het leven’  is wat ieder individu er voor zichzelf onder verstaat. Voor de één gaat het leven over succesvol zijn, voor de ander over goede relaties hebben, voor weer een ander over gezondheid of over zingeving, jezelf zijn of gelukkig zijn. Allemaal zeer subjectieve onderwerpen.  Maar één ding staat vast: Life Coaching gaat over het verbeteren van jouw leven! Ongeacht wat jij daaronder verstaat.

Bij Loopbaan Coaching is het ‘waarom en hoe’ van de volgende stap in je loopbaan belangrijk. Bij Business Coaching het ‘hoe en waarom’ ofwel ‘de reden van bestaan’ van een organisatie belangrijk. Zo speelt in bijna alle Life Coaching trajecten de vraag wat jij uit het leven wilt halen en wat jij voor de wereld wilt betekenen, ofwel ‘zingeving’ een belangrijke rol. Dus leek het ons zinvol om op deze pagina even op dat thema in te gaan.

Zingeving
Een mooie metafoor om persoonlijke zingeving uit te drukken is het Japanse Ikigai model.

Bron: customertalk.nl

Je kunt ‘jouw Ikigai’ vinden als je de volgende vier zaken combineert.

  1. Wat je leuk vindt.
  2. Waar je goed in bent.
  3. Waar de wereld behoefte aan heeft.
  4. Waar je voor betaald kunt krijgen. Daarbij kan ‘betaald krijgen’ ook in een andere beloning zijn dan geld (alleen).

Wat betekent het woord ‘Ikigai’?
Het Japanse woord Ikigai betekent heel veel tegelijk. Het zijn vier dingen samengebracht tot één woord. Zoiets hebben we eigenlijk niet in het Nederlands. De Nederlandse term die het meest dichtbij komt, is: ‘je reden van bestaan vinden.’ Wat heeft de wereld nodig en wat is jouw missie om dat met de grootst mogelijke vreugde te vervullen?

Ontdek jouw zingeving
Wil je in één sessie met een coach kijken hoe jouw reden van bestaan er uit ziet, selecteer dan een Life-coach bij jou in de buurt en vraag of je het ‘Make a difference’ programma in de Academy mag volgen. Dit is een programma dat gaat over ‘verschil maken’ en gaat nagenoeg helemaal over het vinden van jouw ‘reden van bestaan’. Je kunt het programma voor het grootste deel zelf online volgen en er is minimaal één sessie met een Life-coach gepland. Dat mogen er uiteraard ook meer zijn. Dat is weer geheel afhankelijk van je budget dat je ter beschikking hebt.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met één van onze Life-coaches of zoek zelf een Life-coach.

 

Soorten coaching

Loopbaancoaching - Op zoek naar een loopbaancoach? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Loopbaancoaching

Loopbaancoaches helpen jou je passie te (her) ontdekken, omdat werken vanuit passie het meeste werkgeluk genereert en doen waar je goed in bent je een hogere marktwaarde oplevert. Daarnaast helpen zij je de gewenste baan of andere loopbaan te realiseren.

Teamcoaching - Teamcoach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Teamcoaching

Het succes van de organisatie wordt bepaald door het functioneren van het team waarbinnen de medewerkers functioneren. Teamcoaching helpt de dynamiek van het team te verbeteren, maar ook het  individueel functioneren van de leden van het team.

.

Life coaching. Life coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Life coaching

Life coaching gaat over het optimaal inrichten van jouw leven. De onderwerpen kunnen gaan over zowel werk, relaties, gezondheid, financiën als zingeving. Samen met de coach zoek je welke dilemma’s er zijn en hoe die op te lossen zijn.

Business coaching. Business coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Business coaching

Business Coaches helpen ondernemers en bestuurders bij het formuleren van hun visie, het formuleren van een inspirerende missie, strategie en planning. Daarnaast kan een coach behulpzaam zijn bij het implementeren en uitvoeren van de nodige tactiek.

Leaderschip coaching. Leaderschip coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Leadership coaching

Leiderschap vereist visie, tact, diplomatie, maar vóór alles de vaardigheid om anderen ‘in hun kracht’ te zetten, ofwel coachings-vaardigheden. Leadership coaching helpt de verantwoordelijkheid over het functioneren van teams steeds beter te kunnen dragen.

Performance coaching. Performance coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Performance coaching

Verwachten wij of anderen van ons dat we als mens of team prestaties leveren? Op zo’n moment moet je weten met welke talenten, strategie en samenwerking je de gewenste doelen het snelst bereikt. Dit is waar performance coaching haar waarde bewijst.

Stress coaching. Stress coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Stress coaching

In de huidige samenleving wordt er steeds meer van ons mensen verwacht. Dit vereist een hogere weerstand tegen stressvolle situaties. Stress coaching helpt je bij het versterken van je copingstijl, waardoor je steeds beter bestand bent tegen stress.

WorkLife coaching. Worklife coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

WorkLife coaching

WorkLifeCoaching is een methodiek waarin aandacht is voor zowel de werk- als de privésituatie, omdat beiden sterk van invloed zijn op elkaar. Door een blended aanpak (mix van methodieken) worden situaties en de verhouding daartussen sterk verbeterd.

Mental coaching. Mental coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Mental coaching

Mental coaching gaat over onderzoek naar- en begrip van de mentale conditionering die je gedrag aanstuurt. Door beter zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid ben je in staat om steeds betere beslissingen te nemen en groeit je zelfvertrouwen.