performance coaching

Performance coaching

Soms moet of wil je als mens of team extra presteren. Dan is het zaak dat je alles uit jezelf haalt wat erin zit. Op zo’n moment kan het werken met een coach het verschil maken. Niet voor niets hebben nagenoeg alle topsporters een personal coach.

In the Flow

“Om als individu of team optimaal te presteren moet je in de flow zitten”, wordt vaak gezegd. Daarbij refereert men aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door een volledige betrokkenheid op betreffende acties gerichte energie en activiteit. Belangrijkste theoreticus achter dit concept is de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi die het hierover in zijn in 1990 verschenen boek ‘Flow: the psychology of optimal experience’ had over de metafoor “stroom die hen meevoerde”.

Performance coaching

Bron: Wikipeia

Volgens Csikszentmihalyi kan het gevoel van flow gekenmerkt worden door ten minste een aantal van de volgende acht kenmerken.

  1. Men heeft een duidelijk doel.
  2. Concentratie en doelgerichtheid.
  3. Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf.
  4. Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij.
  5. Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen.
  6. Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn heel uitdagend, echter nét niet te moeilijk om met succes uit te voeren.
  7. Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit of misschien juist het gevoel van het op dat moment even volledig vrij zijn van die ‘controle’.
  8. De activiteit is intrinsiek belonend.

Een staat van ‘flow’ wordt geassocieerd met het streven om een bepaald doel te bereiken zoals het schilderen van een schilderij of het bespelen van een instrument. Ook een uitdagende taak op het werk of een scriptie, master thesis of proefschrift kunnen tot een staat van flow leiden. Deze toestand wordt gerealiseerd als er sprake is van een optimale balans tussen de moeilijkheid van een taak en de specifieke vaardigheden van de persoon in kwestie. Verder kunnen mensen in de staat van ‘flow’ boven hun eigen kunnen uitstijgen en sneller leren en nieuwe inzichten verkrijgen.  

De kracht van Performance Coaching
Het begrip ‘flow’ is sterk gerelateerd aan de persoonlijke ontwikkeling en karakter. Als je dit wilt ontwikkelen om daarna makkelijker in de staat van flow te kunnen geraken, is Performance Coaching de beste remedie.

Natuurlijk zul je als individu of team uiteindelijk zelf de prestatie moeten leveren, maar hoe de beste prestaties te leveren is nog wel een uitdaging. Presteren betekent namelijk niet alleen ergens veel tijd en energie in steken. Voor de laatste paar procent topprestaties moet ook de weerstand die maakt dat je die topprestatie net niet haalt, worden weggenomen. Het gaat dan om zaken als concentratie, doelgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, focus, evenwicht en mentaliteit. Nou, ga er maar in je eentje aan staan om daar allemaal tegelijkertijd mee bezig te zijn. Gelukkig zijn er Performance Coaches die je daarbij kunnen helpen.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met één van onze performance coaches of zoek zelf een performance coach.

 

Soorten coaching

Loopbaancoaching - Op zoek naar een loopbaancoach? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Loopbaancoaching

Loopbaancoaches helpen jou je passie te (her) ontdekken, omdat werken vanuit passie het meeste werkgeluk genereert en doen waar je goed in bent je een hogere marktwaarde oplevert. Daarnaast helpen zij je de gewenste baan of andere loopbaan te realiseren.

Teamcoaching - Teamcoach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Teamcoaching

Het succes van de organisatie wordt bepaald door het functioneren van het team waarbinnen de medewerkers functioneren. Teamcoaching helpt de dynamiek van het team te verbeteren, maar ook het  individueel functioneren van de leden van het team.

.

Life coaching. Life coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Life coaching

Life coaching gaat over het optimaal inrichten van jouw leven. De onderwerpen kunnen gaan over zowel werk, relaties, gezondheid, financiën als zingeving. Samen met de coach zoek je welke dilemma’s er zijn en hoe die op te lossen zijn.

Business coaching. Business coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Business coaching

Business Coaches helpen ondernemers en bestuurders bij het formuleren van hun visie, het formuleren van een inspirerende missie, strategie en planning. Daarnaast kan een coach behulpzaam zijn bij het implementeren en uitvoeren van de nodige tactiek.

Leaderschip coaching. Leaderschip coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Leadership coaching

Leiderschap vereist visie, tact, diplomatie, maar vóór alles de vaardigheid om anderen ‘in hun kracht’ te zetten, ofwel coachings-vaardigheden. Leadership coaching helpt de verantwoordelijkheid over het functioneren van teams steeds beter te kunnen dragen.

Performance coaching. Performance coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Performance coaching

Verwachten wij of anderen van ons dat we als mens of team prestaties leveren? Op zo’n moment moet je weten met welke talenten, strategie en samenwerking je de gewenste doelen het snelst bereikt. Dit is waar performance coaching haar waarde bewijst.

Stress coaching. Stress coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Stress coaching

In de huidige samenleving wordt er steeds meer van ons mensen verwacht. Dit vereist een hogere weerstand tegen stressvolle situaties. Stress coaching helpt je bij het versterken van je copingstijl, waardoor je steeds beter bestand bent tegen stress.

WorkLife coaching. Worklife coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

WorkLife coaching

WorkLifeCoaching is een methodiek waarin aandacht is voor zowel de werk- als de privésituatie, omdat beiden sterk van invloed zijn op elkaar. Door een blended aanpak (mix van methodieken) worden situaties en de verhouding daartussen sterk verbeterd.

Mental coaching. Mental coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Mental coaching

Mental coaching gaat over onderzoek naar- en begrip van de mentale conditionering die je gedrag aanstuurt. Door beter zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid ben je in staat om steeds betere beslissingen te nemen en groeit je zelfvertrouwen.