Leadership coaching

Leadership coaching

1. Als professional of teamleider kom je op de werkvloer veel uitdagingen tegen op het vlak van persoonlijke effectiviteit, communicatieve-, sociale- en interpersoonlijke vaardigheden. Denk aan het inspireren, beïnvloeden en meekrijgen van anderen, omgaan met conflicten, het benutten van je talenten en die van anderen of het vergroten van je persoonlijke kracht. Allemaal zaken die te maken hebben met kennis en vaardigheden die niet specifiek horen bij het vak waar je voor geleerd hebt. Met behulp van leiderschap coaching word je bewuster van het effect van je eigen gedrag en het effect van andere – effectievere – communicatie- en beïnvloedingsstijlen. Van bewust onbekwaam werk je gericht aan de ontwikkeling van jouw vaardigheden op dit gebied op een manier die bij jou past. Passend bij jouw waarden, drijfveren, talenten en persoonlijke stijl.

Opbrengsten van leiderschap coaching

 • Doelstellingen effectiever behalen
 • Meer impact
 • Effectiever omgaan met conflictsituaties
 • Anderen inspireren en motiveren
 • De juiste rol pakken in het team
 • Medewerkers het beste uit zichzelf laten halen
 • Meer energie en persoonlijke kracht
 • Meer werkplezier en rust
 1. Leiderschap coaching voor hoger management & Agile leiders

Je werkt in een organisatie die constant verandert, reorganiseert en principes van Lean & Agile management toepast. Leidinggeven aan een wendbare, snel veranderende, klant- en resultaat-gerichte organisatie vraagt om goed te kunnen schakelen tussen onder andere inspireren, motiveren, sturen, beslissen, ruimte geven, coachen en voortdurend vanuit de Agile mindset de werkwijze uitdragen. Wanneer kies je voor een coachende stijl, hoe en wanneer neem jij besluiten, hoe blijf je in woord en daad je visie en missie uitdragen? Bij leiderschap coaching vind jij antwoorden op dit soort vragen en ontdek je mogelijkheden om je leiderschap te ontwikkelen. Op basis van zelfreflectie en inzichten over stijlen van leidinggeven en agile leiderschap, stel je veranderdoelen vast en werk je vervolgens gericht en in kleine stapjes aan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en gedrag die jou succesvoller maken.  

Opbrengst van Agile & coachend leiderschap coaching

 • Heldere visie op je leiderschap
 • Consistent en effectief voorbeeldgedrag als leider
 • Soepel schakelen tussen paradoxale stijlen van leidinggeven
 • Bredere acceptatie van en enthousiasme voor nieuwe ‘mindset’ en werkwijze
 • Effectieve en inspirerende dag- of weekstart bijeenkomsten
 • Meer respect en vertrouwen in jouw teamvervolg
 • Beter omgaan met onzekerheid en complexiteit en anderen daarin begeleiden

Wil je alvast aan de slag met jouw uitdaging of vraagstuk?  
Begin dan met de twee eerste vragen van het GROWTH model, een gestructureerde aanpak die zeer succesvol is bij leiderschap coaching.  
Welke doelen wil jij bereiken? Wat gebeurt er in de huidige situatie?  Waar sta jij ten aanzien van jouw doelen? 

  Leadership coaching

  bron: growthcoaching.com.au

  Het GROWTH model is een uitgebreidere versie van het zeer bekende GROW model that J. Whitemore presenteerde in zijn publicatie in 2002 over ”Coaching for performance: growing people, performance and purpose”.

  Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met één van onze leadership coaches of zoek zelf een leadership coach.

   

  Soorten coaching

  Loopbaancoaching - Op zoek naar een loopbaancoach? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Loopbaancoaching

  Loopbaancoaches helpen jou je passie te (her) ontdekken, omdat werken vanuit passie het meeste werkgeluk genereert en doen waar je goed in bent je een hogere marktwaarde oplevert. Daarnaast helpen zij je de gewenste baan of andere loopbaan te realiseren.

  Teamcoaching - Teamcoach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Teamcoaching

  Het succes van de organisatie wordt bepaald door het functioneren van het team waarbinnen de medewerkers functioneren. Teamcoaching helpt de dynamiek van het team te verbeteren, maar ook het  individueel functioneren van de leden van het team.

  .

  Life coaching. Life coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Life coaching

  Life coaching gaat over het optimaal inrichten van jouw leven. De onderwerpen kunnen gaan over zowel werk, relaties, gezondheid, financiën als zingeving. Samen met de coach zoek je welke dilemma’s er zijn en hoe die op te lossen zijn.

  Business coaching. Business coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Business coaching

  Business Coaches helpen ondernemers en bestuurders bij het formuleren van hun visie, het formuleren van een inspirerende missie, strategie en planning. Daarnaast kan een coach behulpzaam zijn bij het implementeren en uitvoeren van de nodige tactiek.

  Leaderschip coaching. Leaderschip coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Leadership coaching

  Leiderschap vereist visie, tact, diplomatie, maar vóór alles de vaardigheid om anderen ‘in hun kracht’ te zetten, ofwel coachings-vaardigheden. Leadership coaching helpt de verantwoordelijkheid over het functioneren van teams steeds beter te kunnen dragen.

  Performance coaching. Performance coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Performance coaching

  Verwachten wij of anderen van ons dat we als mens of team prestaties leveren? Op zo’n moment moet je weten met welke talenten, strategie en samenwerking je de gewenste doelen het snelst bereikt. Dit is waar performance coaching haar waarde bewijst.

  Stress coaching. Stress coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Stress coaching

  In de huidige samenleving wordt er steeds meer van ons mensen verwacht. Dit vereist een hogere weerstand tegen stressvolle situaties. Stress coaching helpt je bij het versterken van je copingstijl, waardoor je steeds beter bestand bent tegen stress.

  WorkLife coaching. Worklife coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  WorkLife coaching

  WorkLifeCoaching is een methodiek waarin aandacht is voor zowel de werk- als de privésituatie, omdat beiden sterk van invloed zijn op elkaar. Door een blended aanpak (mix van methodieken) worden situaties en de verhouding daartussen sterk verbeterd.

  Mental coaching. Mental coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

  Mental coaching

  Mental coaching gaat over onderzoek naar- en begrip van de mentale conditionering die je gedrag aanstuurt. Door beter zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid ben je in staat om steeds betere beslissingen te nemen en groeit je zelfvertrouwen.