Loopbaancoach? Wat, waarom, kosten? Alles over loopbaancoaching.

Loopbaancoach? Wat doet een loopbaancoach? Hoe vind jij de beste loopbaancoach? Wat kost een loopbaancoach? Allemaal vragen waar jij mogelijk het antwoord op zoekt. In dit artikel lees je alles over loopbaancoaching of loopbaanbegeleiding. Wij, de loopbaancoaches van Coaching Nederland, verschaffen jou als lezer graag meer helderheid wat je met loopbaancoaching kunt en hoe jij coaching door een professionele loopbaancoach kunt gebruiken om het pad naar jouw ideale loopbaan te versnellen. Tot slot vertellen we wat jij vanaf vandaag al kan doen om je loopbaan een boost te geven.

Home >> Coaching >> Loopbaancoach? Wat, waarom, kosten? Alles over loopbaancoaching.

Wat doet een loopbaancoach?

Wat doet een loopbaancoach nu eigenlijk? Loopbaancoaching staat in het teken van het (her)ontdekken van een passende en gewenste loopbaanrichting. Een loopbaancoach helpt mensen te komen tot veranderingen in hun loopbaan. Met coaching door een ervaren (gekwalificeerde) loopbaancoach of -adviseur kom je sneller achter de oorzaken van de situatie en ben je eerder bij het antwoord op de slotvraag: “Wat te doen?” In onderstaand filmpje van de NOLOC, de beroepsvereniging voor professionele loopbaancoaches, kun je zien wat mensen aan hun loopbaancoaching hebben gehad.

waarom loopbaancoaching

Het is wel belangrijk om je te realiseren is dat een loopbaancoach in principe geen baan voor je zoekt. In beginsel doet je dat zelf. Uiteraard geeft de coach of adviseur wel doorlopend tips en advies. Ook evalueer je regelmatig samen jouw inspanningen en het behaalde resultaat, maar jij hebt de regie en bent acteur in je eigen loopbaan film.

Wat is (loopbaan)coaching

Om meer helderheid te scheppen in wat loopbaancoaching is, is het eerst handig om een beetje meer inzicht te hebben in wat ‘coaching’ precies is. Coaching wordt over het algemeen beschreven als een proces waarin:

A) een expert op het gebied van persoonlijke ontwikkeling begeleiding biedt, en
B) iemand die een persoonlijk doel wil bereiken, op weg wordt geholpen om dat doel effectiever (vaak ook sneller) te realiseren

Belangrijk is je te realiseren dat in coaching jij degene bent die ‘in charge’ is. Het succes van jouw traject hangt grotendeels af van je eigen inzet. Je coach helpt je er te komen, maar je moet nog steeds zelf de reis ondernemen. Het coaching proces is dus wezenlijk anders dan een training, waar kennis wordt overgedragen of een traject bij een therapeut of psycholoog, die er zijn om jouw fysieke- of mentale beperking te helpen oplossen.

Soorten coaching

Er zijn verschillende specialisaties binnen coaching als begeleidingsvorm. Naast loopbaancoaching kennen we bijvoorbeeld nog: Leiderschap (Executive) Coaching voor directies van bedrijven, Stresscoaching om met werkdruk om te leren gaan, Teamcoaching of Performance coaching voor hen die beter willen presteren. En voor wie zijn leven een beetje beter op de rit wil krijgen is er Life Coaching; om er maar eens een paar te noemen.

Deze aanduidingen gaan allemaal over ‘de context’ (de reden waarom) er om coaching gevraagd wordt. Verder kom je in de vakliteratuur termen tegen als ‘Wandelcoaching’, ‘Blended coaching’, ‘WorkLifeCoaching’ of ‘Provocatieve coaching’. Dergelijke termen gaan meer over de vorm van het proces dan het doel waarvoor de coaching is bestemd.

Loopbaancoaching heeft duidelijk tot doel je loopbaan een boost te geven. Maar een loopbaancoach wordt ook vaak ingeschakeld als er een onverwachte crash in je loopbaan is ontstaan, bijvoorbeeld door ontslag. Dan is het doel je loopbaan te ‘herstellen’. Bijvoorbeeld na ziekte. Dan spreekt men van ‘re-integratie’, ofwel het terugkeren naar het werk. Ook hoor je of lees je de term ‘outplacement’ vast wel eens. Dit is kort gezegd hulp bij het vinden van een andere baan. Op deze termen komen we later in dit artikel nog terug.

Waarom een loopbaancoach?

Wist je dat jij, waarschijnlijk zoals de meeste mensen, gemiddeld 20% van je leven aan werken besteedt? Dat dit overeenkomt met circa 90.000 uur van je leven en ofwel circa 13 jaar? Wist je dat we daarbij gemiddeld ook nog eens 1,3 jaar aan woon-werk verkeer besteden en dat de meesten vóór hun dertigste wel zeven of acht banen hebben gehad. En dan blijkt tot slot uit onderzoek het merendeel van de werkenden  geen plezier hebben in hun werk (meer) hebben. Dit leek ons reden genoeg om eens, samen jou, serieus naar loopbaanontwikkeling te kijken.

Wat leer ik in een coaching traject

De onderwerpen die in coachingsgesprekken aan bod komen zijn per soort traject natuurlijk verschillend. Een coachgesprek in een directiekamer heeft een heel andere inhoudt dan met iemand die volledig gestrest is op het werk. In loopbaancoaching komen eigenlijk altijd de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wie ben ik?
 • Wat kan ik?
 • Wat wil ik?
 • Waarom wil ik dat?
 • Hoe kom ik daar?

Door middel van loopbaancoaching krijg je dus inzicht in het soort werk of de functie die het beste bij je past en hoe je een dergelijke functie kunt verwerven. Ook wordt er in veel loopbaan coachingstrajecten ‘passend werk’, ‘betere arbeidsvoorwaarden’, bij dezelfde werkgever, of ‘een geheel nieuwe baan’, al tijdens het traject bereikt.

Persoonlijk leer je:

 • meer te weten over jezelf als persoon,
 • je sterke en zwakke kanten kennen,
 • je ware drijfveren ontdekken,
 • wat je energie oplevert en wat energie kost,
 • je talenten benoemen, waarderen en in (meer) inkomen omzetten.

Professioneel leer je

 • je sterke en zwakke kanten herkennen en te benoemen,
 • je motivatie te vertalen naar het werk waar je blij van wordt,
 • je energie huishouding beter te balanceren,
 • jezelf beter te beoordelen en waarderen in je werk,
 • welk werk waarschijnlijk het best bij je past,
 • een goede CV te schrijven,
 • succesvoller te zijn in sollicitaties.

Preventieve of Curatieve coaching

Een andere distinctie (onderscheid) in coaching gaat over wanneer de coaching wordt ingezet. Is de coaching bedoeld als investering in een betere toekomst, dan noemen we het ‘preventief’. Als de coaching pas ingezet als de loopbaan is gecrasht of dreigt te worden onderbroken, bijvoorbeeld door ontslag, ziekte of omdat de functie, door reorganisatie of faillissement van de werkgever, vervalt. Dan spreken we van ‘curatief’, ofwel coaching om de loopbaan weer te ‘herstellen.

Helaas wordt nog te vaak pas een coach ingeschakeld als er een probleem is, dus curatief. Net zoals je pas naar de dokter gaat, als je echt ziek bent. Dit in plaats van gezond te eten, veel te bewegen en bijvoorbeeld af en toe je bloed en bloeddruk te laten checken.

Er kan niet genoeg de nadruk worden gelegd op dat preventieve coaching – voor je eigen ontwikkeling of dat van een team of organisatie in zijn geheel – een investering is die eigenlijk altijd wordt terugverdiend. Gelukkig zijn er ook veel organisaties die investeren in hun medewerkers. Dit onder andere middels opleidingsbudgetten die voor coaching ingezet kunnen worden en/of als antwoord op de vraag ”wat zou een goede volgende stap voor mij kunnen zijn”. Dat is op tijd acteren, voordat er problemen ontstaan.

Carriere coach en de keuze voor een rijke carrière

Helaas blijven veel (verder gezonde) mensen ‘minder bedeeld’ of sommige bedrijfjes minder succesvol omdat veel mensen liever consumeren dan investeren. Van de eerste verdiende euro’s wordt meteen een nieuwe TV of auto gekocht of vakantie gevierd. Aan de andere kant zijn er ook veel mensen die een rijk leven of een ‘rijke’ carrière hebben. Dit door deels van korte termijn genot af te zien en de tijd of dat geld dat ze daarmee bespaarden in hun eigen persoonlijke ontwikkeling en hun carrière te investeren, om hier op een later moment rijkelijk de vruchten van te kunnen plukken. Een leuk filmpje over het fenomeen van uitgesteld genot is het Standford marshmallow experiment.

Carriere coach - een rijke carriere

Loopbaan coaching of -advies

Wat is beter, coaching of advies? Dit hang van het doel en de vraag af wat voor soort traject handiger is. Er bestaan verschillende soorten loopbaantrajecten. Zo onderscheiden we onder meer:

 • Beroepskeuze advies.
  Wil je graag welk weten welke beroep voor jou het beste toekomstperspectieven biedt? Vraag dan raad aan een beroepskeuze adviseur.
 • Loopbaan advies.
  Wil je vooral weten in welke functie jij met welke van jouw talenten een bijdrage aan de maatschappij kan leveren en een inkomen kunt genereren? Zoek dan naar een loopbaanadviseur die goed is ingevoerd in de arbeidsmarkt.
 • Re-integratie.
  Ben je werkloos of arbeidsongeschikt en wil je (weer) aan het werk? Dan is een re-integratiecoach of adviseur de juiste professional. Wanneer je werkgever voor re-integratie zorgt, wordt ook wel gesproken van re-integratie 1e spoor en 2e spoor. Met re-integratie 1e spoor wordt bedoeld dat je terugkeert bij je oude werkgever en daar passend werk krijgt aangeboden. Als de werkgever daar geen mogelijkheden meer toe heeft moet hij je helpen met het vinden van een baan elders. Dat wordt ‘re-integratie 2e spoor’ genoemd
 • Outplacement.
  Ben je gedwongen een andere baan te vinden, en misschien wel zo snel mogelijk? Zoek dan je heil bij een outplacement specialist. Een goede outplacement adviseur is goed op de hoogte met de bestaande arbeidsmarkt en kan je helpen de juiste vacatures op te sporen en er zo slim mogelijk op te solliciteren.
 • Jobcoaching.
  Heb je, vanwege een mentale of fysieke beperking een afstand tot de arbeidsmarkt dan kan de gemeente of het UWV je een Jobcoaching traject toekennen. Met dat budget kun je een gespecialiseerde Jobcoach inschakelen. Deze heeft, naast enige kennis van fysieke of mentale beperkingen (en wat dat met jou als mens doet), ook kennis van de arbeidsmarkt en meestal ook van de diverse regelingen op dit gebied.
 • Coaching on the job.
  In tegenstelling tot Joboaching is ‘coaching on the job’ coaching op het werk. De coach staat als het ware letterlijk naast je, als je werkt. Hij kijkt met je mee en stelt vragen waarom je dingen doet zoals je ze doet en vraagt hoe dat volgens jou beter kan, of ander andere vragen van gelijke strekking.
 • Loopbaancoach of carrière coach.
  Een coach, dus ook een loopbaancoach, schakel je in als je vanuit een breder perspectief naar je loopbaan wilt kijken en antwoord wilt krijgen op vragen als: “Wie ben ik”, “Wat kan ik”, “Wat wil ik?” en “Wat te doen”.’ Er zijn veel min of meer all-round loopbaancoaches. Zij werken zowel preventief als curatief en zijn er meer op gebrand om jou, op basis van jouw talenten en persoonlijke groei traject je zelf ‘betere’ of slimmere keuzes te laten maken, dan dat zij kant en klaar arbeidsmarkt advies leveren.

De keuze voor een loopbaancoach

Er zijn in Nederland duizenden coaches waar je terecht kunt, waarschijnlijk relatief meer dan in welk land dan ook. Velen daarvan hebben zich geheel gespecialiseerd op loopbaancoaching. Anderen zijn breder georiënteerd en doen daarnaast ook ‘life coaching’ dat meer op het geheel van werk- en privé gaat of andere vorm van coaching. Dat kan handig zijn als je momenteel iets minder positief, actief of evenwichtig in het leven staat. Er is dus keuze genoeg en het is heel begrijpelijk dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe scheid je dan het kaf van het koren? Daar zijn wel wat tips voor te geven.

Certificering

Een deel van de coaches in Nederland heeft zich, door één van de verschillende instanties die hiervoor zijn (NOLOC NOBCO, ICF, etc.) laten controleren op hun beroepsvaardigheid. Certificering geeft zeker een bepaalde vorm van zekerheid, want de coach is in ieder geval getoetst op diens basis van professionaliteit. Certificering is desondanks geen 100% garantie dat je een topproduct geleverd krijgt. Daarvoor zijn andere mogelijkheden, zoals:

Kwaliteitsgarantie

Er zijn intermediairs, zoals Coaching Nederland, die de coaches, die ze jou aanbevelen, hebben getoetst op hun kwaliteit en deze, tijdens het coachingsproces ook bewaakt. Dit geeft nog meer zekerheid dat je een goede coach te pakken hebt. Coaching Nederland biedt, als je door hen een coach laat selecteren, zelfs 100% kwaliteitsgarantie met daarin de ‘Klikgarantie’ (zonder klik geen factuur) en de ‘Niet goed – geld terug’ garantie. Zo loop je geen risico.

Ervaring

Is de coach niet gecertificeerd en werkt deze niet via een intermediair. Vraag dan of kijk op internet hoeveel ervaring de loopbaancoach heeft. Vraag desnoods om referenties van eerdere klanten.

Eigenschappen

Verder vertoont een goede loopbaancoach de volgende eigenschappen:

 • beschikt over eigen zelfkennis en toont zelfreflectie,
 • luistert vooral en praat zo min mogelijk,
 • velt geen oordeel (heeft wel een mening, zoals iedereen, maar doet daar weinig tot niets mee),
 • is empathisch (voelt met je mee) en heeft compassie (maar huilt dus niet uit medelijden met je mee),
 • is positief ingesteld (ziet altijd een kans, mogelijkheid of andere mooie kant),
 • motiveert je om in actie te komen, bijvoorbeeld door af en toe met een briljante suggestie te komen.

Hoe verloopt een (loopbaan) coaching traject?

Loopbaanadviseurs en coaches zijn ervaren professionals die gewend zijn om te helpen met het vinden van antwoorden op moeilijke vragen op het gebied van werk, loopbaan of ook andere wezenlijke onderwerpen. Een persoonlijk begeleidingstraject bestaat meestal uit:

 • Een intake procedure, soms eerst voorafgegaan door een kennismakingsgesprek;
 • Een serie gesprekken, face-to-face of online via een videoverbinding, meestal met een tussenpozen van 1 tot 4 weken.

De intake

Een coachingstraject begint nagenoeg altijd met een afspraak voor een digitale of face-to-face kennismaking. Hierin wordt het doel van de coaching duidelijk geformuleerd en wordt onderzocht of er een persoonlijke klik is met de coach, zodat je je open kunt stellen. Want, coaching zonder een sterk vertrouwensband met de coach is gedoemd te mislukken

Bepaalde intermediairs leggen de bij hun aangesloten coaches de verplichting op om een ‘gratis’ intakegesprek te bieden. Dit lijkt aantrekkelijk, maar schijn bedriegt. Een grondige intakeprocedure is een zeer belangrijk onderdeel van een coachingtraject en het succes van het traject valt of staat er vaak bij.

Er zijn maar weinig coaches die al in hun gratis intake – nadat er gebleken is dat er een klik met de cliënt is – meteen met jouw vraag aan de slag gaan. Daarmee wachten ze dan meestal tot het echte traject begint. Bij Coaching Nederland is de intake gratis, als je besluit na de intake niet verder te gaan met het traject. Iets dat overigens zelden voorkomt. Een uitgebreide intakeprocedure aamt bij Coaching Nederland een wezenlijk onderdeel uit van het hele traject en de coach geeft je vaak meteen al wat tips of ‘things to do’ om mee aan de slag te gaan. Het eerste (telefonische) kennismakingsgesprek is natuurlijk altijd helemaal gratis.

Dat dit werkt, blijkt uit de praktijk. De gemiddelde coach in Nederland heeft na de intake 7 sessies en meerdere maanden tot soms wel een half jaar nodig om een traject te voltooien. Bij Coaching Nederland bestaat een traject gemiddeld uit een intake en drie (langere) tot meestal maximaal vijf (normale) sessies. Binnen hooguit drie maanden is het hele traject doorlopen. Dit kan doordat die coaches van een speciale aanpak gebruik maken, het zogenaamde ‘blended coachen’. Zo word je in hun trajecten als het ware al aan het werk gezet met je eigen vraag voordat je de coach ooit hebt gezien. Dus in de intake begint de coaching al. We leggen ‘blended coaching’ hieronder nog meer uit.

De coachingsessies

Zoals in de inleiding van deze paragraaf al is gezegd, bestaat coaching nagenoeg altijd uit een serie contactmomenten met de coachee en diens coach. Afhankelijk van de aard, diepgang van de problematiek van de coachvraag tussen de minimaal één gesprek. En, als het om dieper liggende thema’s gaat soms ook wel tien gesprekken. Ik herinner me inderdaad nog een traject, waar de coachee tegen het einde van de eerste sessie zei: “Ik ben eruit, ik weet het en heb geen coaching meer nodig”. Dat kan als de coach in sessie één de gevoelige snaar weet te raken of ‘de angel er uit weet te trekken’. Maar, dit zijn wel uitzonderingen.

Blended coaching
Veel coaches beperken de contactmomenten vooral of uitsluitend tot de gesprekken. En dat terwijl er tussen de gesprekken door juist heel veel gebeurt dat het doel van de coaching kan helpen realiseren. Daarom is de blendend coaching aanpak veel effectiever. Blended coaching bestaat – net als blended learning – uit een mix van gesprekken, online contactmomenten, chats, opdrachten, filmpjes, inspirerende quotes, theorie, oefeningen en meer, dat het doel van de coaching kan dienen. Hierdoor zijn er veel meer leermomenten die de coachee naar diens gewenste uitkomst leiden. Het platform wat de coaches van Coaching Nederland hiervoor gebruiken is UpGuide, het platform voor persoonlijke ontwikkeling, Een tool waarmee de coaches blended coachen.

De keuze voor een loopbaancoach

Wie maken er gebruik van loopbaanadvies of -coaching

Nagenoeg iedereen, man of vrouw, jong of oud. Wie werkt of wil werken heeft baat bij loopbaanadvies of coaching. Motivaties om een loopbaancoach in te schakelen kunnen zijn:

 • Ik wil weten wat een goede volgende stap in mijn loopbaan zou zijn
 • Ik wil weer plezier in mijn werk (terug) krijgen.
 • Wat wil ik nou echt en hoe realiseer ik dat?
 • Ik wil groeien en heb het gevoel dat ik nu stil sta.
 • Ik wil weten wat mijn kwaliteiten en uitdagingen zijn. Zit ik dan nog op de goede plek?
 • Ik wil weer gaan werken na er een tijdje uit geweest te zijn
 • Ik ben hersteld van mijn burn-out en wil weer aan de slag.

Kosten loopbaancoach

De kosten voor een loopbaancoach? Dit is geen onbelangrijke vraag. Er zijn diverse soorten trajecten en de kosten voor een loopbaancoach kunnen daarmee uiteenlopen. Soms is loopbaancoaching onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en kan de werkgever (een deel) van de kosten voor loopbaancoaching betalen. Daarnaast zijn er diverse verzekeringsmaatschappijen die kosten voor een loopbaancoach vergoeden. Je kunt natuurlijk hook gewoon zelf investeren in een loopbaantraject, want, zoals reeds gezegd, de investering in coaching levert zichzelf ruimschoots op. Hoe zou het voor je zijn als je 10% meer plezier in je werk zou hebben of 10% meer zou verdienen? Zou dit je de investering waard zijn? Dit behoort namelijk tot de mogelijkheden.

Wie betaalt de kosten voor een loopbaancoach?

Er bestaan in dit land gelukkig ook veel ‘potjes’ voor vergoeding, zoals subsidie- en belastingaftrek om je coaching (mede) te laten financieren. Ook verschaffen veel werkgevers budget ten behoeve van jouw persoonlijk- en/of beroepsmatige ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld vanuit het POP (persoonlijk ontwikkel plan), of opleidingsbudget. Hiermee kan vaak ook bijvoorbeeld coaching worden ingekocht.

Loopbaancoaching als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden

Loopbaancoaching wordt ook steeds vaker een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Hier wordt echter lang niet altijd gebruik van gemaakt. Je kunt het in ieder geval altijd even nagaan en mooi om coaching bij je onderhandeling over arbeidsvoorwaarden me te nemen. Nee heb je, ja kun je krijgen, toch? Dus vraag er om of, als je echt vind dat je het verdient, sta ervoor dat de werkgever je helpt te ontwikkelen.

Loopbaancoach kosten vergoed door verzekeraars

Ook zijn er verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeraars, zoals Zilveren Kruis Achmea en Movir die coaching in bepaalde gevallen vergoeden. Maar ook instanties als het UWV verstrekken coaching budgetten voor loopbaan doeleinden en niet alleen voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Wat je zelf kunt doen om je loopbaan een boost te geven

1. Een autobiografie

Belangrijk om je ideale loopbaan te creëren is te realiseren wie je bent, wat je wilt (bereiken) en waarom de ene baan beter bij je past dan de andere. Des te beter je jezelf  kent, des te verstandiger zijn de beslissingen die je, in het kader van je loopbaan, kunt nemen. Een manier om jezelf te leren kennen is je arbeidshistorie in beeld te brengen, bijvoorbeeld door een autobiografie. Wat heb je gedaan, wat waren je successen en levenslessen?
In de online Bibliotheek van UpGuide, het platform voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, is een hoofdstuk te vinden van Het Handboek voor Coaching over hoe een autobiografie te schrijven. Je kunt je op upguide.me/aanmelden en een UpGuide account maken. Ga daarna naar upguide.me/publications en zoek op ‘biografie’.

2. Drijfveren ontdekken

Daarnaast is het zinvol op zoek te gaan naar wat je (buiten een inkomen) werkelijk drijft in je werk. Een tip in dit proces is het gratis online programma ‘Making a difference’ in de UpGuide Academy waarin je als deelnemers gaat ontdekken wat jouw levensmissie is en hoe jij het verschil kunt maken in de maatschappij. Je in de UpGuide bij ‘Meer menu’ naar de ‘Academy’ gaan en daar het ‘Making a difference’ programma volgen.

3. Welke waarden vind je belangrijk in je werk

Je karaktereigenschappen worden gevormd door de, vaak onbewuste, normen en waarden die je bij je draagt. De overtuigingen die onder deze normen en waarden schuilen zijn wat moeilijker zelf te ontdekken. Het is zinvol dat een keer met een coach te doen. Wat je wel zelf kunt doen is je waarden hiërarchie te bepalen. Je waarden zijn die zaken in het leven waar je, met behulp van je gedrag, naar zal (blijven) streven, zoals: ‘vrijheid’, ‘onafhankelijkheid’, ‘eerlijkheid’, etc. In de Toolbox van UpGuide zit de waardehiërarchie app, waarmee je dit kunt uitzoeken. In het ‘Making a difference’ programma in de UpGuide Academy staat in de module ‘Normen en Waarden’ ook een manier om je waarden hiërarchie te bepalen. Ontdek je ware innerlijke drive en houdt er in de keuze van je loopbaan rekening mee. Dan is je kans van slagen het grootst.

4. Je talenten ontdekken

Door je aanleg (talenten) en je opgedane levens- en werkervaring heb je unieke set van kwaliteiten. Daarbij heeft iedereen een set van kernkwaliteiten waarmee we de wereld om ons heen proberen te beheersen. Hoe jouw kernwaarden zich tot elkaar verhouden kun je ontdekken door je gedragsflexibiliteit te onderzoeken. Dat kan door de GFS vragenlijst in te vullen, waarvan het resultaat jouw score op de GedragsFlexibiliteitSchaal weergeeft. Gedragsflexibiliteit is de mate waarin je op authentieke wijze de uitdagingen in het (werk)leven aan kunt en welke uitdagingen daarbij makkelijker en minder makkelijk voor je zijn.

5. Je netwerk inzetten

Vaak gaan mensen pas kijken hoe hun netwerk eruitziet, als ze het nodig hebben. Het hebben, ontwikkelen en onderhouden van een goed (zakelijk) netwerk is iets waar je altijd baat bij kunt hebben. Echter een netwerk is wel iets waarin je altijd moet investeren. ‘Geluk’ hebben zij die zijn voorbereid om, op het moment dat de kansen en voorbereiding elkaar treffen, de kans kunnen pakken (omdat ze voorbereid zijn). Zorg dat je linkedIn pagina ALTIJD up to date is. Blijf in communicatie met je netwerk, bezoek borrels, en andere (online) netwerkbijeenkomsten om nieuwe professionele relaties op te doen. Weet ‘hoe de hazen lopen’. Het gaat je echt van pas komen in het leven en zeker bij het vinden van je ideale loopbaan.

6. Plan de campagne

Als je weet wat je te bieden hebt, weet wat je wilt en bij wie je daarvoor moet zijn, is het tijd om een plan te maken om je in je huidige baan verder te ontwikkelen. Of, als je in  jouw huidige functie uitontwikkeld bent en verder wil groeien, uit te kijken naar een andere baan bij dezelfde werkgever of elders. Begin ermee om een aantal scenario’s en daaraan verbonden consequenties voor jezelf op een rij te zetten en bedenk hoe je deze scenario’s in de praktijk gaat brengen.

 • Ga arbeidsmarktonderzoek doen. Bijvoorbeeld door een bezoekje aan de HR afdeling en de vacature website van je huidige werkgever of andere werkgevers, als je van werkgever wilt veranderen.
 • Hoe ga je intern of extern solliciteren? Door je netwerk in te zetten, door sollicitatiebrieven te schrijven of in gesprek te gaan met recruiters. Tegenwoordig zijn er mogelijkheden genoeg. Kortom: Plan je campagne.

Starten met een loopbaancoach of carriere coach

Resultaat boeken kost inspanning. Door thuis op de bank te zitten, komt die leuke baan niet op je af. Dus resultaat boeken betekent aan het werk, tijd besteden. CV op orde, arbeidsmarkt onderzoek doen. Maar ook, weten waar de behoefte van werkgever ligt en hoe jij daar op aan kunt sluiten, hoe je je netwerk inschakelt en gesprekken voert. Genoeg te doen. Des te meer energie je in je carrièreontwikkeling stopt, des te beter het resultaat.

Oefening
Deel in onderstaand reactieveld wat jij gaat doen om je loopbaan vorm te geven. Zo leren we van elkaar.

Samen of alleen aan de slag met je loopbaan

In de wereld van het coachen zeggen we altijd: Je kunt je eigen ogen niet zien. Iedereen heeft blinde vlekken en weet alleen maar wat hij of zij weet. Een ander ziet dingen die jij niet ziet en weet dingen die jij niet weet. Alles zelf doen kan, maar doe je daarmee jezelf niet tekort? Een loopbaancoach inschakelen – vaak ook nog betaald door de werkgever – helpt je sneller en vaak een meer passende baan te krijgen.

Misschien loop je nu al met een vraag of een emotionele kwestie rond, inzake je loopbaan ontwikkeling, dan kun je die vraag in de Questions module van UpGuide plaatsen. Selecteer dan wel bij de categorie van je vraag ‘Werk het Loopbaan de keuze ‘Loopbaan (planning). Dan zien de bij Coaching Nederland aangesloten loopbaancoaches je vraag staan en kunnen hem beantwoorden.

Je kunt natuurlijk ook echt aan de slag! Daarvoor hebben we bij Coaching Nederland een mooi aanbod voor je samengesteld.

Loopbaancoach aanbieding

Als je het  ontwikkeltraject met één van de loopbaancoaches helemaal zelf betaalt krijg je 20% korting. In plaats van de gebruikelijke € 499,- betaal je slechts € 399,- (incl. btw.) Hiervoor krijg je een compact traject met drie uur coaching en kun je ongelimiteerd gebruik maken van het UpGuide persoonlijk ontwikkel platform, met gratis tests, cursussen, geautomatiseerde ToDoLijst, persoonlijk logboek en een bibliotheek vol met interessante artikelen over persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Starten met loopbaancoaching?

Maak gebruik van onze tijdelijke aanbieding met 20% korting op een ontwikkeltraject. We behouden ons het recht om de aanbieding op ieder moment van onze website af te halen. 

Vul onderstaand je gegevens in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.

  Deze aanvraag is vrijblijvend en je gegevens zijn veilig bij ons!

  Kortom, mogelijkheden genoeg om zelf en samen met een topcoach aan de slag te gaan om een mooie loopbaan voor jezelf te creëren.

  Succes!
  De loopbaancoaches van Coaching Nederland.

  0 reacties

  Een reactie versturen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *