teamcoaching

Teamcoaching

Teamcoaching gaat over hoe in samenwerking de beste resultaten te bereiken.

De voordelen en opbrengsten van teamcoaching

 • Wederzijds begrip tussen teamleden.
 • Meer veiligheid en respect.
 • Verbeterde communicatie en samenwerking.
 • Heldere focus op teamdoelen en meer ‘eigenaarschap’.
 • Heldere afspraken ’teamregels’ (hoe gaan wij met elkaar om).
 • Effectievere teamvergaderingen / meetings.
 • Meer werkplezier.
 • Betere teamprestaties.

Hoe zit het met jouw team?

Het hoe en waarom van teamcoaching

CEO’s en andere teamleiders lopen soms tegen bepaalde verstoringen aan die de effectiviteit, sfeer, onderlinge samenwerking en prestaties van het team negatief beïnvloeden. Er wordt bijvoorbeeld geroddeld. Gelijkgestemde mensen zoeken elkaar op en versterken elkaars mening. Dit is in principe heel natuurlijk gedrag, het zorgt namelijk voor veiligheid en erkenning van standpunten maar het helpt niet om de resultaten te boeken waar het team voor staat.

Patrick Lencioni schrijft in zijn boek ‘De vijf frustraties van teamwork’ wat de vijf belangrijkste oorzaken zijn voor het minder goed functioneren van een team.

 • Een gebrek aan vertrouwen,
 • angst voor conflicten,
 • gebrek aan betrokkenheid,
 • het vermijden van verantwoordelijkheid,
 • te weinig aandacht voor de resultaten van het team.

Soms wordt geprobeerd de conflicten op te lossen door onder andere met teamleden apart te praten en een paar medewerkers krijgen de opdracht om de vergaderingen beter te laten verlopen en om gezellige teamuitjes te organiseren. Allemaal bedoeld om het tij te keren. Echter, als het niet lukt om de irritaties als team openlijk te bespreken, gaan ze onder de tafel etteren. Als de conflicten in de weg gaan zitten van effectiviteit van het team of de gezondheid van teamleden, is het aan te raden om een onafhankelijke teamcoach in te schakelen.

Naast teamcoaching om conflicten te neutraliseren, kan een teamcoach ook een ‘gezond’ team effectiever en succesvoller maken. In dat geval zal een teamcoach naar de effectiviteit van het team kijken, de fase van ontwikkeling en waar nodig interventies verrichten om het team verder te helpen.

Meer over de vijf frustraties van teamwork

Een eenvoudig model dat teamcoaches toepassen is het model van Patrick Lencioni die een boek schreef over de “The Five Dysfunctions of a team”. Het model van Lencioni is als een piramide opgebouwd. Kenmerk van een piramide is dat eerst het onderliggende niveau volledig ingevuld en geborgd moet zijn voor er aan een volgende fase gewerkt kan worden.

Teamcoaching - frustraties van teamwork

Bron: toolshero.nl

In de praktijk zien we veel managers die in hun aanpak te veel resultaatgericht zijn en zich focussen op de verantwoordelijkheden van de teamleden en het uiteindelijke resultaat. Als de resultaten tegenvallen kan het erg frustrerend zijn voor een manager als hij merkt dat er ondanks zijn inspanningen geen noemenswaardige verbetering te zien is. Sterker nog, bij te veel pressie verergeren de onderliggende problemen. Hoe paradoxaal het misschien mag klinken, goede resultaten komen pas als eerst voldoende gewerkt is aan de zachte, emotionele menselijke waarden. Hiervoor is personal- en team-coaching het hulpmiddel bij uitstek.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met één van onze teamcoaches of zoek zelf een teamcoach.

Soorten coaching

Loopbaancoaching - Op zoek naar een loopbaancoach? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Loopbaancoaching

Loopbaancoaches helpen jou je passie te (her) ontdekken, omdat werken vanuit passie het meeste werkgeluk genereert en doen waar je goed in bent je een hogere marktwaarde oplevert. Daarnaast helpen zij je de gewenste baan of andere loopbaan te realiseren.

Teamcoaching - Teamcoach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Teamcoaching

Het succes van de organisatie wordt bepaald door het functioneren van het team waarbinnen de medewerkers functioneren. Teamcoaching helpt de dynamiek van het team te verbeteren, maar ook het  individueel functioneren van de leden van het team.

.

Life coaching. Life coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Life coaching

Life coaching gaat over het optimaal inrichten van jouw leven. De onderwerpen kunnen gaan over zowel werk, relaties, gezondheid, financiën als zingeving. Samen met de coach zoek je welke dilemma’s er zijn en hoe die op te lossen zijn.

Business coaching. Business coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Business coaching

Business Coaches helpen ondernemers en bestuurders bij het formuleren van hun visie, het formuleren van een inspirerende missie, strategie en planning. Daarnaast kan een coach behulpzaam zijn bij het implementeren en uitvoeren van de nodige tactiek.

Leaderschip coaching. Leaderschip coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Leadership coaching

Leiderschap vereist visie, tact, diplomatie, maar vóór alles de vaardigheid om anderen ‘in hun kracht’ te zetten, ofwel coachings-vaardigheden. Leadership coaching helpt de verantwoordelijkheid over het functioneren van teams steeds beter te kunnen dragen.

Performance coaching. Performance coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Performance coaching

Verwachten wij of anderen van ons dat we als mens of team prestaties leveren? Op zo’n moment moet je weten met welke talenten, strategie en samenwerking je de gewenste doelen het snelst bereikt. Dit is waar performance coaching haar waarde bewijst.

Stress coaching. Stress coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Stress coaching

In de huidige samenleving wordt er steeds meer van ons mensen verwacht. Dit vereist een hogere weerstand tegen stressvolle situaties. Stress coaching helpt je bij het versterken van je copingstijl, waardoor je steeds beter bestand bent tegen stress.

WorkLife coaching. Worklife coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

WorkLife coaching

WorkLifeCoaching is een methodiek waarin aandacht is voor zowel de werk- als de privésituatie, omdat beiden sterk van invloed zijn op elkaar. Door een blended aanpak (mix van methodieken) worden situaties en de verhouding daartussen sterk verbeterd.

Mental coaching. Mental coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Mental coaching

Mental coaching gaat over onderzoek naar- en begrip van de mentale conditionering die je gedrag aanstuurt. Door beter zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid ben je in staat om steeds betere beslissingen te nemen en groeit je zelfvertrouwen.