Soorten van coaching

Diverse soorten coaching

Waar vormen van coaching gaan over het type interventie ofwel de aanpak binnen een coachingsgesprek, gaat het bij ‘Soorten coaching’ met name over het type gesprekken binnen een coachingstraject, waarbij ‘het doel van het hele traject’ vooral leidend is.

Er zijn vele vormen van coaching te bedenken. Aan de negen meest voorkomende zijn geheel eigen pagina’s gewijd. Dit zijn:

Business Coaching is bestemd voor ondernemers en bestuurders, die meer commercieel succes met het bedrijf willen behalen.

Leadership coaching, ook wel ‘executive coaching’ genoemd is bestemd voor directeuren, bestuurders en hun leidinggevenden.

Life coaching is bestemd voor mensen die een meer ontspannen, succesvoller of betekenisvoller leven willen leiden.

Loopbaan coaching is bestemd voor werknemers die hun loopbaan een positieve draai willen (of  moeten) geven.

Mental coaching is een vorm van coaching die gericht op de ontwikkeling van de mentaliteit van individuen of (sport)teams.

Performance coaching wordt vooral ingezet om de prestaties van individuen of (sport)teams te verbeteren. 

Stress coaching is bestemd voor hen die beter met stress om willen kunnen gaan of minder stress willen ervaren.

Teamcoaching wordt ingezet om teams van leidinggevenden of medewerkers beter te laten samenwerken. 

WorkLifeCoaching is een door Coaching Nederland ontwikkelde aanpak voor werknemers die effectiever willen functioneren.

 

Overige soorten coaching

In de literatuur kom je, naast bovengenoemde soorten en vormen van coaching, onder meer de volgende termen over soorten coaching tegen. 

Budget coaching
Op het moment dat je het idee hebt dat je geen grip meer hebt op je financiën dan kan de Budget coach helpen om zaken weer op orde te krijgen.

Burn-out Coaching
zie Stress coaching.

Communicatie Coaching
Om mondelinge en/of schriftelijke communicatieve vaardigheden te verbeteren, is een gespecialiseerde Communicatie coach wellicht een slimme optie. Deze helpt je hetgeen je wilt zeggen goed of in ieder geval beter uit te drukken of onder woorden te brengen. Communicatie coaching kan je ook leren beter te luisteren, bijvoorbeeld om te kunnen horen ‘wat  er  tussen  de  regels  door  gezegd  wordt’.

Competentie Coaching
Deze vorm van coachen is gericht op het ontwikkelen van competenties. De coach gaat samen met je op zoek naar welke competenties er van je worden verwacht en helpt je hierin beter te worden.

Counseling
Waar coaching vooral gaat over ambitie, potentie, toekomst en eigen regie, gaat Counseling meer over het helen van emotionele disfunctionaliteit. Door meer grip te krijgen op je emotionele huishouding zal deze minder de kans krijgen je ‘in beslag te nemen’.

Financiële Coaching
Zie Budget coaching.

In-company coaching
Bij incompany coaching (en training)  vindt de coaching en/of training aan de medewerkers binnen een bedrijf plaats. Deze aanpak maakt dat  de specifieke wensen en behoeften van de organisatie tijdens de coaching of training nog beter kan worden meegenomen.

Mentoring
In mentoring helpt een ‘senior’ een nieuweling in het vak waar hij veel ervaring in heeft de weg te vinden. Dit gebeurt vaak op een coachende manier, vandaar de overeenkomst met coaching.

Outplacement
Outplacement is een vorm van loopbaancoaching en wordt ingezet bij (dreigend) ontslag. Het helpt je voor te bereiden op de volgende stap in je loopbaan,. Dit door ten eerste met de situatie om te leren gaan, gebruik te maken van je persoonlijk (en aangeboden) netwerken, het opstellen van een goed CV en het vinden van vacatures waarop je kunt solliciteren.

Preventieve Coaching
Met Preventieve Coaching leer je kritisch naar jezelf te kijken, belemmeringen te herkennen en het gedrag aan te passen. Vaak is het ook belangrijk om eigen verwachtingen en de verwachtingen van de organisatie in een nieuw perspectief te leren zien. Preventieve Coaching wordt vaak specifiek ingezet voor stress en burn-out preventie.

Relatie Coaching
In het geval er relatieproblemen zijn of op handen zijn kan een gespecialiseerde relatie coaching soelaas bieden. Deze is gericht op het versterken van de samenwerking binnen een relatie. Voorwaarde is wel dat beide betrokkenen willen werken aan de huidige problemen. Er wordt aandacht besteed aan communicatie, patroondoorbreking en conflicthantering.

Personal Coaching
Personal Coaching helpt je een beter beeld te krijgen van je kracht, talenten en passies. Het is gericht op hoe je je eigen effectiviteit kan vergroten en daardoor meer successen kan behalen. Hierbij wordt uitgegaan van jouw talenten, krachten en ambities. Aan de hand van deze resultaten ga je onder begeleiding zelf actief aan de slag om het veranderproces op te starten.

Persoonlijke Coaching
Zie Personal coaching.

Speed Coaching
Een speed coaching is een éénmalige, zeer intensieve sessie van bijvoorbeeld 30 minuten, waarin heel geconcentreerd een item wordt aangepakt. Het levert altijd wel nieuw inzicht of inspiratie op.

Spirituele Coaching
Spiritualiteit gaat over fenomenen die niet of nauwelijks onder woorden te brengen zijn, zoals zingeving, intuïtie, ziel, synchroniciteit, religie, etc. Spirituele coaching wordt meestal ingezet voor persoonlijke spirituele ontwikkeling. De benadering van de coach is meestal holistisch ofwel ‘meer delen omvattend’ (hoofd, hart en lichaam). Spiritualiteit is net zoals een godsdienst. Sommige mensen (en ook coaches) zweren erbij, weer anderen hebben er niets mee.

Sport coaching
Bij Sport Coaching wordt er gekeken hoe de sportprestaties van het individu of teams verbeterd kunnen worden. Sterke punten en belemmeringen worden zichtbaar gemaakt. Hierbij ligt de focus op acties en gedrag die slecht of verkeerd worden uitgevoerd. De sportcoach geeft aan wat er gecorrigeerd kan worden om een topprestatie af te kunnen leveren.

 

Minder bekende soorten coaching

Op internet kwam onze researcher nog enkele minder bekendere soorten coaching tegen.

Coaching voor starters 
Deze vorm binnen business coaching is bestemd voor degene die voor zichzelf zijn begonnen of dit van plan zijn. De coach helpt een toekomstvisie te ontwikkelen, doelen te stellen en de daarbij behorende strategie te bepalen en  plannen te concretiseren en daarmee aan de slag te gaan.

Expert Coaching
Hierbij wordt je gecoacht door iemand met de juiste expertise of veel ervaring heeft op het vakgebied waarop coaching is gewenst.

Structuur Coaching
Bij Structuur Coaching leer je structuur en organisatie aan te brengen in je werk of studie. Je wordt geholpen om zelfstandig te plannen, samen te werken en goed te communiceren.

Slaap Coaching
We hebben tegenwoordig te maken met verschillende stressoren, die ons leven negatief kunnen beïnvloeden. Bij sommige uit zich dit door het niet goed kunnen slapen. Wanneer zich dit langdurig voordoet kan dit je dagelijks prestaties negatief beïnvloeden. Een Slaap Coach heeft zich gespecialiseerd in het slaappatroon van mensen en geeft advies en leert je door middel van oefeningen om beter in slaap te komen.

 

 

Soorten coaching

Loopbaancoaching - Op zoek naar een loopbaancoach? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Loopbaancoaching

Loopbaancoaches helpen jou je passie te (her) ontdekken, omdat werken vanuit passie het meeste werkgeluk genereert en doen waar je goed in bent je een hogere marktwaarde oplevert. Daarnaast helpen zij je de gewenste baan of andere loopbaan te realiseren.

Teamcoaching - Teamcoach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Teamcoaching

Het succes van de organisatie wordt bepaald door het functioneren van het team waarbinnen de medewerkers functioneren. Teamcoaching helpt de dynamiek van het team te verbeteren, maar ook het  individueel functioneren van de leden van het team.

.

Life coaching. Life coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Life coaching

Life coaching gaat over het optimaal inrichten van jouw leven. De onderwerpen kunnen gaan over zowel werk, relaties, gezondheid, financiën als zingeving. Samen met de coach zoek je welke dilemma’s er zijn en hoe die op te lossen zijn.

Business coaching. Business coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Business coaching

Business Coaches helpen ondernemers en bestuurders bij het formuleren van hun visie, het formuleren van een inspirerende missie, strategie en planning. Daarnaast kan een coach behulpzaam zijn bij het implementeren en uitvoeren van de nodige tactiek.

Leaderschip coaching. Leaderschip coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Leadership coaching

Leiderschap vereist visie, tact, diplomatie, maar vóór alles de vaardigheid om anderen ‘in hun kracht’ te zetten, ofwel coachings-vaardigheden. Leadership coaching helpt de verantwoordelijkheid over het functioneren van teams steeds beter te kunnen dragen.

Performance coaching. Performance coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Performance coaching

Verwachten wij of anderen van ons dat we als mens of team prestaties leveren? Op zo’n moment moet je weten met welke talenten, strategie en samenwerking je de gewenste doelen het snelst bereikt. Dit is waar performance coaching haar waarde bewijst.

Stress coaching. Stress coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Stress coaching

In de huidige samenleving wordt er steeds meer van ons mensen verwacht. Dit vereist een hogere weerstand tegen stressvolle situaties. Stress coaching helpt je bij het versterken van je copingstijl, waardoor je steeds beter bestand bent tegen stress.

WorkLife coaching. Worklife coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

WorkLife coaching

WorkLifeCoaching is een methodiek waarin aandacht is voor zowel de werk- als de privésituatie, omdat beiden sterk van invloed zijn op elkaar. Door een blended aanpak (mix van methodieken) worden situaties en de verhouding daartussen sterk verbeterd.

Mental coaching. Mental coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Mental coaching

Mental coaching gaat over onderzoek naar- en begrip van de mentale conditionering die je gedrag aanstuurt. Door beter zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid ben je in staat om steeds betere beslissingen te nemen en groeit je zelfvertrouwen.