Coaching in organisaties

Vandaag de dag is er bijna geen organisatie meer te vinden die, ten behoeve van het functioneren en ontwikkelen van medewerkers, teams en directie(s),  geen gebruik maakt van coaching of vergelijkbare interventies. Echter, ook voor organisaties die coaching reeds inzetten is er nog een wereld te winnen aan de effectiviteit van dit type interventie.

Coaching Nederland is de coachingpartner voor werkgevers (zie coachingnederland.nl) en faciliteert niet alleen al ruim 30 jaar coaching door gespecialiseerde topcoaches voor ad-hoc vraagstukken, wij helpen organisaties ook hun interne coachingprocessen effectiever te maken, bijvoorbeeld door werving en opleiding van interne coaches en leidinggevenden of door het coördineren en professionaliseren van de eigen coachingpool.

Maar goed. Wij kunnen nog zulke mooie verhalen opschrijven, wij laten het u liever ervaren. Dus! Probeer het gewoon uit!

Teamcoaching

Teamcoaching zorgt dat medewerkers beter samenwerken en dat er minder tijd en andere bronnen worden verspilt. Daarnaast  draagt het bij aan het werkgeluk van de medewerkers. Er zijn verschillende soorten van teamcoaching. Afhankelijk van het doel wordt, door de interne of externe coach, de meest passende aanpak gekozen. Bijvoorbeeld ‘groepsdynamische coaching’ als medewerkers vooral van elkaar willen leren om samen beter te functioneren of TeamAgility, als een team zelfsturen of wendbaarder  wil worden. Met de diverse teamcoaches in ons netwerk weten we voor nagenoeg elke vraag vast de juiste interventie te faciliteren.

Organisatiecoaching

Bij organisatiecoaching gaat het niet zozeer om de groei van een individuele medewerker of een team, maar over het effectief managen van een afdeling, divisie of de organisatie als geheel midels het coachen van directieleden.

Onze Executive coaches zijn zakelijk en resultaatgericht en houden de ondernemer directeur of diens team een spiegel voor om zo samen tot een betere strategie te komen, waarmee de organisatie (weer) kan groeien.

Kijk voor meer informatie over coaching van directies ook op www.executivecoaching.nl.

Coaching van individuele medewerkers

Individuele coaching helpt niet alleen disfunctionaliteit weg te nemen, het maakt dat een medewerker beter gaat presteren en zich beter in zijn of haar vel voelt. Elke medewerker heeft onbenutte potentie. Daarin investeren levert aantoonbaar rendement voor de organisatie. In de whitepaper ‘BusinessCase voor coaching’ wordt dit ook met cijfers aangetoond.

Hoe wij impact creëren? 

Coaching Nederland is al sinds 1993 gespecialiseerd in verhogen van de effectiviteit van medewerkers, managers, teams en directies. Dat doen we door de coaching door managers en interne coaches op een hoger plan te brengen of door externe coaches te selecteren, hun dienstverlening te monitoren en de effectiviteit van het traject te meten en te bewaken. Lees hieronder welke impact het inzetten van Coaching Nederland voor jullie organisatie kan betekenen:

 • via blended (e)learning en coaching, doorontwikkelen van medewerkers;
 • verbeteren van het leiderschap (met name coachend leiderschap);
 • het aantrekken van talent of behouden en ontwikkelen van reeds aanwezige talent;
 • terugdringen van ziekteverzuim en (niet te onderschatten) mentaal verzuim;
 • vergroten van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid;
 • verhogen van de algehele productiviteit;
 • vergroten van betrokkenheid van medewerkers;
 • verbeteren van de samenwerking binnen afdelingen of het directieteam;
 • het naar een hoger niveau tillen van de algehele happiness van de medewerker;
 • het inkopen en bewaken van externe coaching, training en andere HR diensten;
 • het organiseren en professionaliseren van de interne coachingpool;

en al het andere dat gaat over efficiënter meer uit de medewerkers, managers, teams en de directie halen.

 

Doelgroepen

Coaching.nl
Voor het vinden van een goede coach en algehele informatie over coaching en hoe zelf meer uit medewerkers te halen is coaching.nl de aangewezen plek op het internet.

CoachingNederland.nl
Waar Coaching.nl hét platform is om een goede coach te vinden, is Coaching Nederland de ideale partner in het faciliteren van de meest effectieve inzet van coaching in de organisatie, ongeacht of het door interne of externe coaches wordt verzorgd.  Het voeren van gesprekken, dat alle coaches in min of meerdere mate wel beheersen, bepaalt dat maar voor een deel het resultaat. Wie en wat wanneer in te zetten, het meten van het effect van de coaching, het in de gaten houden van wat het effect van de coaching is voor organisaties en kwaliteitsbewaking zijn zaken waar de meeste coaches niet mee bezig zijn.
Coaching Nederland fungeert als een katalysator om het hoogst haalbare rendement uit de investering in coaching te halen.  Zo kan bijvoorbeeld alleen een organisatie als Coaching Nederland een 24/7 coaching service bieden. Een zelfstandige coach of de gemiddelde organisatie kan dit zelf niet of nauwelijks  faciliteren. Ook helpen wij organisaties bij het faciliteren van hun eigen coachingpool. Of misschien er behoefte aan het verbeteren van de coachingscultuur binnen de eigen organisatie.

Executive.coaching.nl
Een andere dienst die Coaching Nederland faciliteert is het coachen van C-level-executives. Deze specifieke groep verlangt een geheel eigen vooral op maat gemaakte dienstverlening en heeft derhalve ook haar eigen website executive.coaching.nl 

 

Try before you buy 

Natuurlijk hoeft ons niet op onze blauwe ogen te geloven. Als wij met een beslisser inzake de inkoop van externe HR diensten om tafel kunnen zitten, nodigen wij u graag uit één van onderstaande pilot projecten in te zetten, zodat u en de organisatie kunnen proeven van de service en kwaliteit op het gebied van het ontwikkelen en beter doen functioneren van medewerkers, teams en directies:

 1. Voor u of één van uw collega directieleden: een APK sessie met één van onze Executive coaches.
 2. Het blended learning programma ‘Coachend Leiderschap‘ voor u of één van een door u aan te wijzen leidinggevenden binnen uw organisatie.
 3. Het blended learning programma ‘Employee eXperience‘ voor u of één van de HR professionals uit uw team.
 4. Een Talent analyse, met bijbehorende coachingsessie voor één van de door u aan te wijzen (aankomend) talent binnen uw organisatie.
 5. Een compact Blended coaching traject voor één van de medewerkers, die wel een zetje in de rug kan gebruiken.

Soorten coaching

Loopbaancoaching - Op zoek naar een loopbaancoach? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Loopbaancoaching

Loopbaancoaches helpen jou je passie te (her) ontdekken, omdat werken vanuit passie het meeste werkgeluk genereert en doen waar je goed in bent je een hogere marktwaarde oplevert. Daarnaast helpen zij je de gewenste baan of andere loopbaan te realiseren.

Teamcoaching - Teamcoach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Teamcoaching

Het succes van de organisatie wordt bepaald door het functioneren van het team waarbinnen de medewerkers functioneren. Teamcoaching helpt de dynamiek van het team te verbeteren, maar ook het  individueel functioneren van de leden van het team.

.

Life coaching. Life coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Life coaching

Life coaching gaat over het optimaal inrichten van jouw leven. De onderwerpen kunnen gaan over zowel werk, relaties, gezondheid, financiën als zingeving. Samen met de coach zoek je welke dilemma’s er zijn en hoe die op te lossen zijn.

Business coaching. Business coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Business coaching

Business Coaches helpen ondernemers en bestuurders bij het formuleren van hun visie, het formuleren van een inspirerende missie, strategie en planning. Daarnaast kan een coach behulpzaam zijn bij het implementeren en uitvoeren van de nodige tactiek.

Leaderschip coaching. Leaderschip coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Leadership coaching

Leiderschap vereist visie, tact, diplomatie, maar vóór alles de vaardigheid om anderen ‘in hun kracht’ te zetten, ofwel coachings-vaardigheden. Leadership coaching helpt de verantwoordelijkheid over het functioneren van teams steeds beter te kunnen dragen.

Performance coaching. Performance coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Performance coaching

Verwachten wij of anderen van ons dat we als mens of team prestaties leveren? Op zo’n moment moet je weten met welke talenten, strategie en samenwerking je de gewenste doelen het snelst bereikt. Dit is waar performance coaching haar waarde bewijst.

Stress coaching. Stress coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Stress coaching

In de huidige samenleving wordt er steeds meer van ons mensen verwacht. Dit vereist een hogere weerstand tegen stressvolle situaties. Stress coaching helpt je bij het versterken van je copingstijl, waardoor je steeds beter bestand bent tegen stress.

WorkLife coaching. Worklife coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

WorkLife coaching

WorkLifeCoaching is een methodiek waarin aandacht is voor zowel de werk- als de privésituatie, omdat beiden sterk van invloed zijn op elkaar. Door een blended aanpak (mix van methodieken) worden situaties en de verhouding daartussen sterk verbeterd.

Mental coaching. Mental coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Mental coaching

Mental coaching gaat over onderzoek naar- en begrip van de mentale conditionering die je gedrag aanstuurt. Door beter zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid ben je in staat om steeds betere beslissingen te nemen en groeit je zelfvertrouwen.