Coaching in organisaties

De weg naar waarde

Waar Coaching.nl hét platform is om een goede coach te vinden, is Coaching Nederland de ideale partner in het faciliteren van de meest effectieve inzet van  coaching in de organisatie, ongeacht of het door interne of externe coaches wordt verzorgd.  Het voeren van gesprekken, dat alle coaches in min of meerdere mate wel beheersen, bepaalt dat maar voor een deel het resultaat. Wie en wat wanneer in te zetten, het meten van het effect van de coaching, het in de gaten houden van wat het effect van de coaching is voor organisaties en kwaliteitsbewaking zijn zaken waar de meeste coaches niet mee bezig zijn.

Coaching Nederland fungeert als een katalysator om het hoogst haalbare rendement uit de investering in coaching te halen.  Zo kan bijvoorbeeld alleen een organisatie als Coaching Nederland een 24/7 coaching service bieden. Een zelfstandige coach of de gemiddelde organisatie kan dit zelf niet of nauwelijks  faciliteren. Ook helpen wij organisaties bij het faciliteren van hun eigen coachingpool. Of misschien er behoefte aan het verbeteren van de coachingscultuur binnen de eigen organisatie.

Coaching Nederland heeft een eigen website speciaal bestemd voor (HR) managers en andere leidinggevenden in organisaties.

Een andere dienst die Coaching Nederland faciliteert is het coachen van C-level-executives. Deze specifieke groep verlangt een geheel eigen vooral op maat gemaakte dienstverlening en heeft derhalve ook haar eigen website executive.coaching.nl.

Soorten coaching

Loopbaancoaching - Op zoek naar een loopbaancoach? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Loopbaancoaching

Loopbaancoaches helpen jou je passie te (her) ontdekken, omdat werken vanuit passie het meeste werkgeluk genereert en doen waar je goed in bent je een hogere marktwaarde oplevert. Daarnaast helpen zij je de gewenste baan of andere loopbaan te realiseren.

Teamcoaching - Teamcoach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Teamcoaching

Het succes van de organisatie wordt bepaald door het functioneren van het team waarbinnen de medewerkers functioneren. Teamcoaching helpt de dynamiek van het team te verbeteren, maar ook het  individueel functioneren van de leden van het team.

.

Life coaching. Life coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Life coaching

Life coaching gaat over het optimaal inrichten van jouw leven. De onderwerpen kunnen gaan over zowel werk, relaties, gezondheid, financiën als zingeving. Samen met de coach zoek je welke dilemma’s er zijn en hoe die op te lossen zijn.

Business coaching. Business coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Business coaching

Business Coaches helpen ondernemers en bestuurders bij het formuleren van hun visie, het formuleren van een inspirerende missie, strategie en planning. Daarnaast kan een coach behulpzaam zijn bij het implementeren en uitvoeren van de nodige tactiek.

Leaderschip coaching. Leaderschip coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Leadership coaching

Leiderschap vereist visie, tact, diplomatie, maar vóór alles de vaardigheid om anderen ‘in hun kracht’ te zetten, ofwel coachings-vaardigheden. Leadership coaching helpt de verantwoordelijkheid over het functioneren van teams steeds beter te kunnen dragen.

Performance coaching. Performance coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Performance coaching

Verwachten wij of anderen van ons dat we als mens of team prestaties leveren? Op zo’n moment moet je weten met welke talenten, strategie en samenwerking je de gewenste doelen het snelst bereikt. Dit is waar performance coaching haar waarde bewijst.

Stress coaching. Stress coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Stress coaching

In de huidige samenleving wordt er steeds meer van ons mensen verwacht. Dit vereist een hogere weerstand tegen stressvolle situaties. Stress coaching helpt je bij het versterken van je copingstijl, waardoor je steeds beter bestand bent tegen stress.

WorkLife coaching. Worklife coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

WorkLife coaching

WorkLifeCoaching is een methodiek waarin aandacht is voor zowel de werk- als de privésituatie, omdat beiden sterk van invloed zijn op elkaar. Door een blended aanpak (mix van methodieken) worden situaties en de verhouding daartussen sterk verbeterd.

Mental coaching. Mental coach nodig? Coaching.nl - 24/7 de beste coaching

Mental coaching

Mental coaching gaat over onderzoek naar- en begrip van de mentale conditionering die je gedrag aanstuurt. Door beter zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid ben je in staat om steeds betere beslissingen te nemen en groeit je zelfvertrouwen.