De wereld van arbeid verandert continue. Economische omstandigheden en de bijbehorende conjunctuur, digitalisering, globalisering, robotisering en aanbod op de arbeidsmarkt zijn maar enkele zaken die invloed hebben op de arbeidsbehoefte en capaciteit in de organisatie. Wil je weten hoe je met talentontwikkeling op al die factoren kan anticiperen? Lees dan verder.

Talent verdient aandacht

Om te beginnen talent managen lijkt een heilloze weg, Talent laat zich niet managen, tenminste niet als het echt talent is. Talent ontwikkel je en geef je de ruimte. Dat is waar deze pagina over gaat.

We noemen niet iedereen ‘een talent’. Maar als we ervan uitgaan dat iedere werknemer wel minimaal één, maar meestal meer talenten heeft, reikt talentontwikkeling dus verder dan het werven van enkele goudhaantjes of het bieden van een menu aan cursussen en “als niets meer werkt, dan maar coaching”. Dan zien we vandaag de dag ook dat inclusiviteit en diversiteit grote thema’s binnen HR zijn. Dit betekent dus ook meer inclusiviteit en een nog grotere diversiteit in talentontwikkeling. Het inrichten van talentontwikkeling is daarmee een zaak die echt aandacht verdiend. De vraag is dan: Hoe? Laten we samen een poging doen.

Talent ontdekken

Om te weten welk talent je in huis hebt of in huis moet halen is het belangrijk te weten
A. welke talent er nodig is en
B. waar (bij wie) het talent zit en waar de leemtes zijn.
Talent is persoonlijk. Dus in elk personeelsdossier zou idealiter ook een talentenkaart van de medewerker in kwestie moeten zitten. De GFS is een prima (gratis) instrument om de (8) kerncompetenties van een medewerker in kaart te brengen. Uit deze set competenties is een beeld te schetsen van welk talent er in deze medewerker zou kunnen zitten die nog niet is aangesproken. Je wilt onder ander weten wat de medewerker in kwestie nog meer kan, dan wat nodig is voor de functie.
Je kunt ook een (benodigde talenten)menu maken en iedereen in de organisatie, onafhankelijk van welke functie, op een 5 punts schaal laten invullen in hoeverre hij denkt over dat talent te beschikken. Misschien is de telefoniste wel een geweldig organisatietalent of spreekt ze drie talen vloeiend, zonder dat iemand het wist.
Het mooist zou zijn dat de organisatie ook een ‘talentenatlas’ heeft, met de leden van de diverse teams, inclusief hun competenties en ander talenten.

N.B. Voor een potentiële opdrachtgever is in het ontwikkelplatform UpGuide ooit een ontwerp gemaakt van de TalentenAtlas, dat competenties binnen een team in kaart brengt. De eerste de beste organisatie die hier serieus werk van wil maken, kan zich bij info@coaching.nl melden. De ontwikkelaars van UpGuide pakken het project graag weer op, met u als serieuze partner.

Een manier om talent al bij de deur te ontdekken is door nieuwe medewerkers ook te vragen een competentieanalyse (zoals de GFS) te maken. Bijna iedereen vind het altijd leuk om zichzelf beter te leren kennen en in UpGuide heeft de gebruiker ook alle controle over zijn of haar eigen data. Dus dit kan weinig belemmering opleveren.

Een derde manier om ook buiten de organisatie echt op talentenontdektocht te gaan is op de arbeidsmarkt te kijken welke ontbrekende talenten daar te vinden zijn. Uiteraard kan recruitment hiervoor op zoek gaan, maar denk ook eens aan het organiseren van een challenge. Zoek je programmeurs? Organiseer een hacketon! Zoek je topverkopers, organiseer een ‘saleton’! Kun je überhaupt moeilijk nieuwe krachten vinden? Organiseer een ‘recruiton’ onder je bestaande medewerkers, met een echt interessante prijs als beloning. Iedereen heeft een netwerk. Schakel dat in. Of, faciliteer een Meetup groep of organiseer eenmalig een MeetUp onder vakgenoten. Met een beetje creativiteit en enthousiasme spoor je, voordat je het weet, een paar goudhaantjes op.

Talent ontwikkelen

De natuurlijke respons om talent te ontwikkelen is een cursus of zelfs een heel platform met allemaal cursussen aan te bieden, zonder personal coaching. Dat is als een diva op pad sturen met een creditcard waarmee ze vervolgens allerlei luxe koopt die ze in feite helemaal niet nodig heeft. Zonder goed inzicht waar talent zit en wat er voor nodig is om deze te ontwikkelen is talentontwikkeling als het schieten met een schot hagel in het donker. Talent betekent ‘in staat zijn tot uitzonderlijke prestaties’. Die hebben coaching nodig. Niet voor niets krijgen alle topsportes permanent coaching. Waarom jullie talenten dan niet (of al wel?). VAKmensen heben zowel Vaardigheden, Attitude en Kennis. De laatste ontwikkel je in een cursus, de eerste op het werk en Attitude ontwikkel je vooral door personal coaching. Al kan en weet iemand nog zoveel, zonder de juiste attitude, verspilt hij nodeloos energie.

Talent uitdagen

Om talent te prikkelen moet je het uitdagen. Een manier daarvoor is een zogenaamde stretch-assignment. Een opdracht die net even meer vraagt, dan het talent dat zich binnen de comfortzone bevindt. Vraag talenten met nieuwe strategieën te komen om meer sales, meer samenwerking, minder verspilling e.d. te komen. Vraag iets waar ze ook hun vrije tijd mee aan de gang moeten. Daardoor worden ze extra geprikkeld om snel met resultaat te komen. Vergeet overigens niet te compenseren voor extra inzet of extra resultaten. Liefde van één kant is van korte duur.

Leercultuur

Last but absolutely not least is het hebben van een leercultuur, een cultuur waar fouten maken geënthousiasmeerd wordt in plaats van gestraft. Zonder experimenten, met bijbehorende fouten, geen innovartie. Uiteraard alles binnen de perken, maar als problemen als ‘uitdagingen’ worden gezien en fouten als ‘leermomenten’ creëer je een cultuur waar talent werkelijk tot zijn recht kan komen.

 

Aan de slag met talentontwikkeling

Bij veel organisaties is ruime basiskennis aanwezig, maar het ontbreekt soms aan de specifieke kennis en inzichten die nodig zijn om een veranderingstraject echt succesvol te doen zijn. In elke discipline zijn er pioniers, zogenaamde ‘early adapters’ (voorlopers) en Experts. Coaching Nederland, zelf een pionier in haar discipline, heeft veel mede pioniers, early adapters en Experts in haar Netwerk en helpt samen met hen organisaties om hun doelstellingen sneller te bereiken.

Leg jullie uitdaging aan ons voor en wij brengen je vrijblijvend in contact met de juiste specialist(en).

We kijken er naar uit je te ontmoeten.