Vooral software- en marketing bedrijven begonnen ooit met de term ‘Agile werken’ om wendbaarder te zijn. Het aantal organisaties dat vindt dat ze wendbaar genoeg zijn neemt altijd nog toe (17% in 2018). De vraag is of ze werkelijk zo wendbaar zijn en hoe ze dat weten. Misschien omdat ze de ‘Agile’ klok hebben horen luiden? Wendbaarheid is niet langer een trend maar steeds meer een voorwaarde om te overleven. Wil je weten wat je kunt doen om de organisatie toekomstbestendig te krijgen? Lees dan verder.

Van aanpassing naar disruptie

Het vermogen om mee te gaan met de tijd – agility – lijkt zo vanzelfsprekend, dat er daardoor vaak te weinig bij wordt stilgestaan. Toch is wendbaarheid de sleutel in bijna alles wat organisatie- ontwikkeling aangaat. Door de digitalisering, toename in toepassingen van artificiële intelligentie en robotisering is voldoende ‘aanpassingsvermogen’ eigenlijk al niet meer toereikend. Echte innovatie of nog beter disruptie is tegenwoordig al vereist om de diverse golven in de technologische ontwikkelingen en verandering van businessmodellen voor te blijven. Een goed voorbeeld is de verschuiving van verkoop van auto’s naar de verkoop van mobiliteit, waar de meeste grote autofabrikanten, naast de nodige verduurzaming van mobiliteit, druk mee doende zijn. Welke gevolgen gaat dit allemaal hebben? Dit gaat in bepaalde bedrijven banen kosten én het gaat nieuwe banen creëren. Wat al de veranderingen voor ondernemerschap te betekenen heeft is te lezen op de pagina over Innovatie of disruptie. In dit artikel gaan we vooral in wat verandering voor de medewerkers in organisaties betekent

Persoonlijke trends in organisaties

Volgens Jim Clifton & Jim Harter, schrijvers van It’s the Manager by Gallup Press is de manager de leading factor in het succes van organisaties. Als dat zo was, zou het ons inziens beroerd gesteld zijn met het succes van organisaties. En het ook een beetje ‘oud denken’. Alhoewel we groot fan zijn van hun boek – ook omdat het duidelijk aantoont waarom coaching zo belangrijk is – denken wij dat uiteindelijke teams het verschil maken en niet alleen de manager. Er zijn teams die zonder manager prima presteren en soms zelfs beter zonder inmenging van de manager, net zoals landen gewoon BNP realiseren als de regering op vakantie is. Wij pleiten dus eerder voor autonome teams en samenwerking tussen teams als het gaat om wendbaarheid van organisatie.

Aan de slag met organisatieontwikkeling

Bij veel organisaties is ruime basiskennis aanwezig, maar het ontbreekt soms aan de specifieke kennis en inzichten die nodig zijn om een veranderingstraject echt succesvol te doen zijn. Coaching Nederland heeft diverse Experts in haar Netwerk en helpt samen met hen organisaties om hun doelstellingen sneller te bereiken.

Leg jullie uitdaging aan ons voor en wij brengen je vrijblijvend in contact met de juiste specialist(en).

We kijken er naar uit je te ontmoeten.