De meeste wat grotere organisaties hebben wel een set KPI’s (Key Performance Indicators) of iets wat daarop lijkt. Maar, blijft het niet vaak bij het ‘hebben’ (van KPI’s) in plaats van er iets mee doen? Moet de nadruk niet meer liggen op dagelijkse meetbaarheid van zowel individuele- als groepsresultaten in plaats van ‘een instrument voor het management’? Wil je weten hoe je van ‘performance management’ naar ‘performance development’ kan komen? Lees dan verder.

Performance development

Performance management gaat uiteindelijk om het continu willen verbeteren van resultaten, van hoog tot laag in de organisatie. Vandaar dat de term ‘performance development’ de lading ons inziens beter dekt. Want iets managen zonder groei of vooruitgang lijkt vandaag de dag zinloos. Voor effectieve performance development is het dus slimmer om de  PDCA cirkel (Plan, Do, Check & Act) van Demming te verkorten tot ‘Do’ en ‘Check’ en alleen als er een probleem de kop opsteekt pas in te grijpen (Act) en opnieuw te plannen.

Meten is weten

Om te weten hoe je resultaten in de organisatie kunt verbeteren, moet je ze eerste kwantificeren. De term die hiervoor tegenwoordig wordt gebezigd is ‘data driven performance management’. KPI’s kunnen daarbij helpen, maar een simpel dashboard met de laatste stand van zaken nog meer. De stappenteller die steeds meer mensen vandaag de dag bij zich dragen is een simpele manier om te meten hoe ‘gezond’ een individu de dag doorbrengt, net zoals een wekelijks stapje op de weegschaal. Het is veel minder de norm (bijvoorbeeld uitgedrukt in KPI’s) die belangrijk is, maar veel eerder de meting van de status quo. Kijk hoe processen en resultaten simpel te meten zijn en bespreek dit onderling in het team. Bij Coaching Nederland wordt bijvoorbeeld de gecoachte gevraagd van elke sessie een reflectieverslag te schrijven. A. om zelf van te leren. Maar B. met twee simpele vragen en ruimte voor feedback meten we voortdurend de klanttevredenheid en de motivatie, waardoor de accountmanager de effecten en resultaten van een coachingtraject gedurende het proces kan monitoren en waar nodig kan bijsturen. Iets wat gelukkig zelden nodig is. De methodiek is in ieder geval simpel en doeltreffend.

Houdt het dus simpel. bepaal de belangrijkste zaken die je wilt te weten, zoals: omzet, kosten, aantal opdrachten of orders, productie, voorraad, klanttevredenheid, etc. en zorg dat relevante metingen voor zo veel mogelijk mensen inzichtelijk zijn. De status quo kennen betekent dat (de meeste) mensen uit zichzelf gaan verbeteren. Onze coaches kijken ook elke keer naar de waardering van klanten en naar de tips van de klant over hoe die te verbeteren. Zo doen we met elkaar aan permanente verbetering van kwaliteit.

Development is mensenwerk

Nogmaals, het uiteindelijke doel van performance management is voortdurende resultaatverbetering van individuele- en groepsresultaten. Dat ontstaat alleen maar als de mensen het telkens een stapje beter gaan doen, door minder fouten te maken, efficiënter te werken of beter samen te werken. Dus kijk hoe data binnen processen kunnen bijdragen om de medewerkers te helpen om hun taken en processen stapje voor stapje zelf te verbeteren. Het leren hoe en het terugkoppelen van resultaten is de beste manier om medewerkers te helpen te verbeteren. Laat collega’s ook van elkaar leren of maak gebruik van training en coaching om medewerkers te helpen leren hoe het steeds beter te doen. Omdat mensen en dus ook werknemers, van hoog tot laag, nu eenmaal verslaafd zijn aan een bijdrage kunnen leveren, inclusief de daarbij behorende (zelf)waardering zullen ze van nature streven naar resultaat. Feedback, positief of opbouwend, individueel of voor de groep, verbaal of middels data, is dus uiteindelijk de sleutel om het gedrag van mensen en daarmee de performance positief te veranderen.

Aan de slag met Performance development

Bij veel organisaties is ruime basiskennis aanwezig, maar het ontbreekt vaak aan de specifieke kennis en inzichten die nodig zijn om een veranderingstraject echt succesvol te doen zijn. In elke discipline zijn er pioniers, zogenaamde ‘early adapters’ (voorlopers) en Experts. Coaching Nederland, zelf een pionier in haar discipline, heeft veel mede pioniers, early adapters en Experts in haar Netwerk en helpt samen met hen organisaties om hun doelstellingen sneller te bereiken.

Leg jullie uitdaging aan ons voor en wij brengen je vrijblijvend in contact met de juiste specialist(en).

We kijken er naar uit je te ontmoeten.