Het Coachcafé

Het coach café is een ontmoetingsplaats waar medewerkers gedurende een korte, maar krachtige sessie hun belangrijkste werkgerelateerde of persoonlijke thema’s met een professionele coach kunnen bespreken.

Vele mogelijkheden

Het Coachcafé bestaat er in vele varianten, van eenvoudig en effectief tot en met geheel aangekleed zoals:

  1. Een dag(deel) waar de deelnemers om de beurt bij de coach kunnen binnenlopen en onder het genot van een drankje hun belangrijkste issues en ambities in het werk (of privé) kunnen bespreken.
  2. Een dag waar een grote groep medewerkers of teams om de beurt bij verschillende coaches kunnen binnenlopen en hun issues en ambities bespreken.
  3. Een festival van één of meerdere dagen, waarin het coachcafé wordt aangekleed met workshops, lunch, muziek en andere zaken om het werknemerschap bij de organisatie te vieren …

en alles wat daar tussenin te bedenken is. Kortom mogelijkheden te over.

Praktisch

  • Gesprekken met de coach kunnen variëren van 30 minuten speedcoaching tot aan een dagdeel intensief aan bepaalde thema’s werken.
  • Coachingsessie kunnen ‘blended’ worden ingericht. Dat wil zeggen dat deelnemers vooraf digitaal opdrachten kunnen uitvoeren t.b.v. hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, die dan in de sessie worden besproken en achteraf kunnen evalueren.
  • De organisatie van het Coachcafé kan deels of geheel door de eigen medewerkers worden uitgevoerd of geheel door een externe partij (zoals Coaching Nederland) worden verzorgd.
  • Indien gewenst kan de organisatie een terugkoppeling van de coach(es) ontvangen inzake de rode draad die in de verschillende thema’s aan bod zijn gekomen. Uiteraard anoniem, maar wel zó informatief, dat HR er conclusies uit kan trekken.

Zelf doen of uitbesteden

De coaches van Coaching Nederland zijn gek op Coachcafé’s. Met name omdat ze zien hoe blij de deelnemers er mee zijn. En ‘mensen blij maken’ is nu eenmaal een psychologische behoefte van veel coaches.
Coaching Nederland kan alle vormen van Coachcafé’s, zowel inhoudelijk als logistiek, organiseren en/of ondersteunen. Neem contact met ons op, dan beginnen we om er met elkaar over te brainstormen.