Het ontwikkelen van Persoonlijk Leiderschap

Of je nu specialist, medewerker, manager, directielid of ondernemer bent, iedereen wil optimaal tot zijn recht komen. Dé manier om dat te bereiken begint bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, omdat daardoor niet alleen je eigen kwaliteiten beter tot haar recht komen, maar het je ook steeds beter in staat stelt de kwaliteiten van anderen te benutten. Door te leren zien wat jij als individu nodig hebt voor jouw persoonlijke geluk en professionele succes en vervolgens de vaardigheden te ontwikkelen om dit samen met anderen te realiseren, groei je als persoon en als organisatie en zelfs als maatschappij.

De sleutels tot succes

 1. De basis van persoonlijk leiderschap is het bewustzijn dat jezelf de belangrijkste sleutel bent tot het resultaat in je werk en je leven.
 2. De tweede sleutel is (zelf)waardering en het daaraan verbonden zelfvertrouwen. Daarmee beschik je over meer variëteit in keuzemogelijkheden om te reageren op voorvallen in de omgeving en de daaraan verbonden emoties.
 3. De derde sleutel is (ander) gedrag. Om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen is namelijk ‘kennis van zaken’ niet voldoende. Alleen ‘weten hoe het anders moet’ levert geen resultaat! Uitsluitend ander gedrag en het herhalen van dat gedrag levert een ander resultaat op. De derde sleutel gaat dus over discipline.

Uiteindelijk is het de kunst is te kunnen zien wat van waarde is (bij jezelf en om je heen) en die waarde vervolgens ten volste benutten om je eigen leven en dat van anderen optimaal positief te beïnvloeden. De kunst van persoonlijk leiderschap gaat daarom over:

 1. het bewust worden van je eigen effectieve en ineffectieve gedachten en gedrag, teneinde de relatie met jezelf en anderen te verbeteren en te weten ‘wat je te doen staat’,
 2. het wegnemen van barrières om effectief gedrag de ruimte te geven en …
 3. ‘last but not least’ dit gedrag tot een gewoonte te ontwikkelen om vervolgens te ervaren dat dit gedrag meetbaar en voelbaar meer resultaat oplevert.

Het Persoonlijk Leiderschap Programma van Coaching Nederland

In het persoonlijk leiderschap programma leer je onder meer:

 1. meer zelfvertrouwen te krijgen,
 2. meer jezelf te zijn en charisma uit te stralen,
 3. meer energie te hebben, minder moe te zijn,
 4. meer invloed op je omgeving te hebben,
 5. minder jezelf in de weg te zitten,
 6. stress de baas te zijn en burn out te vermijden,
 7. beter om te kunnen gaan met tegenslag,
 8. verstandige stappen te zetten, bijvoorbeeld in je loopbaan,
 9. kansen te pakken die zich in je omgeving voordoen,
 10. beter om te kunnen gaan met autoriteit en narcisme,
 11. anderen te motiveren iets voor jou te doen,
 12. en, last but not least, beter in staat zijn leiding te geven.

Het curriculum

Om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen biedt het programma de volgende modules

 1. Introductie van het programma (hoe het werkt).
 2. Het nog beter leren kennen van jezelf. 
 3. Het vergroten van zelfwaardering en zelfvertrouwen. 
 4. De relatie met jezelf en anderen onteikkelen.
 5. Het verder perfectioneren van je communicatie.
 6. Dingen voor elkaar krijgen door verantwoordelijkheid te pakken.
 7. Het succesvol aangaan van uitdagingen.
 8. Het beïnvloeden van je omgeving.
 9. Hoe om te gaan met weerstand.
 10. Het tegengaan en managen van stress.
 11. Hoe effectief om te gaan met tegenslag.
 12. Het scheppen van een briljante toekomst.

Het Persoonlijke Leiderschap Programma van Coaching Nederland duurt, afhankelijk van de eigen inspanning 2 tot 6 maanden en is verkrijgbaar in 3 varianten:

 1. De ‘Do-It-Yourself’ variant.
  Dit online Action Learning Programma, bestaat uit een online omgeving (app) waarin je een beperkte hoeveelheid theorie, maar vooral een reeks aan praktische oefeningen krijgt aangereikt. Na het afronden van een praktische oefening reflecteer je over de effecten van je acties in je logboek en vraagt vervolgens feedback daarover aan andere deelnemers of collega’s. Voor het uitvoeren van diverse handelingen krijgt je als deelnemer ‘PL punten’, zodat je de vorderingen kan monitoren en je resultaten kan vergelijken met die van andere deelnemers.
 2. De Professional variant.
  In deze versie word je gedurende het volgen van het programma begeleid door een personal coach die met je gaat werken aan dieperliggende issues die vooruitgang en verandering in de weg kunnen staan. Daarnaast helpt de coach je jouw doelen in het programma eerder te bereiken.
 3. De Team variant. In deze variant werk je, net zoals in de do-it-yourself en professional variant, onder leiding van een personal coach aan jezelf. In deze variant worden er ook drie classroom trainingen georganiseerd voor een (vaste) groep collega’s of andere deelnemers, waarin je met elkaar kennis vergroot en oefeningen doet en vaardigheden (door)ontwikkelt.