Het C.O.A.C.H. model is een simpele structuur die je helpt een effectief coaching interventie te voeren. Door in je hoofd af en toe de letters af te lopen, geeft je het coachinggesprek structuur.

Context of Casus

Ten eerste wil je altijd weten wat de situatie is. Waarom zitten jullie te praten? Wat is de aanleiding voor het gesprek? Laat, nadat je hebt gezegd “Vertel” de medewerker vooral praten en luister. Vermijd conclusies, maar luister alleen.

Onderliggende vraag

De O in COACH model, komt eigenlijk van het woord ‘Object’, ofwel de Onderliggende reden. Buiten het doel van dit gesprek rijst namelijk de vraag wat de werkelijke agenda (doelstelling of behoefte) is van de coaching. Stel gezamenlijk vast waarom jullie dit gesprek voeren, Waartoe moet het leiden?

Actie

Welke Actie is gewenst? Wat gaat de medewerker doen om diens doelstelling te bereiken?

Commitment

Eigenlijk staat de C voor de Check op commitment. Een medewerker kan van alles willen en weten dat hij of zij in actie moet komen, maar dat is nog geen garantie dat het ook gebeurdt. Stel daarvoor na het bepalen van de actie de vraag: “Wat gaat je daarvan weerhouden?” . zo komen de ‘maar’ naar boven die de coachee soms niet uitspreekt, maar wel voelt bij het in beweging moeten komen. Als die op tafel komen, worden ze bespreekbaar, anders niet.

Hulp

Mensen hebben vaak moeite om om hulp te vragen, want dat geeft hen het idee dat ze niet goed genoeg zijn. door het te dwingen uit te spreken wie of wat hen gaat helpen bij het bereiken van het doel, borg je als het ware het leerproces. Want als ik iemand heb die mij aan mijn afspraken gaat houden kome ik eerder in beweging. Geldt dat niet voor iedereen? Op zijn minst voor velen.

Met dit simpele te onthouden model kun je vanaf nu je coaching interventie eenvoudig structureren.