Een veel gebruikte interventie in Action coaching is het geven van feedback. Hieronder staan de belangrijkste factoren voor het succesvol geven. Ook hebben we er de regels voor het ontvangen van feedback aan toegevoegd. Dit geeft niet alleen inzicht hoe de ander het best de feedback zou kunnen ontvangen, maar ook omdat we bij Coaching Nederland van mening zijn dat elke begeleider en manager altijd ook om feedback moet vragen over zijn of haar eigen functioneren, bijvoorbeeld aan het eind van het coachingsgesprek.

Feedback geven

  1. Beschrijf wat je hebt waargenomen. Doe dit aan de hand van het gedrag dat je ziet (“ik hoor, ik zie, ik heb het idee”). Doe dit zo concreet mogelijk. Check of de ander het herkent. Maak het niet persoonlijk. Wacht niet te lang met het geven van feedback.
  2. Deel welk effect heeft dit op jou. Beschrijf het effect, in de vorm van het gevoel, wat hetgeen gezegd is op jou heeft (“het maakte me blij, boos, nieuwsgierig, etc. Het haalde me uit mijn concentratie etc.”). Gebruik altijd de ik-vorm in het delen van JOUW gevoel.
  3. Ga na of de ander je begrijpt. Geef de ander ruimte voor een reactie. Bijvoorbeeld: “Snap je wat ik bedoel?” Voel je vervolgens niet aangevallen door een eventuele reactie van de ander, voorkom: “ja, maar…”
  4. Geef aan welk gedrag je graag van de ander zou willen zien.

Bij het geven van feedback bestaat de neiging om te zeggen wat niet moet in plaats van wat gewenst is. Bijvoorbeeld: “Je moet me niet steeds in de rede vallen”. Beter is: “Ik zou het op prijs stellen als je me in het vervolg laat uitspreken.”

Feedback ontvangen

  1. Luister goed naar de ontvangen feedback. Ga goed na en herhaal in je eigen woorden wat je denkt dat de ander je wil vertellen. Vraag eventueel door bij onduidelijkheden. Stel je open op om te leren van de feedback. Ga niet verdedigen met “ja maar, ik …”, er is geen reden om je te verdedigen, want verdedigen betekent meestal dat je niet gaat leren of veranderen, want je verdedigt tenslotte de huidige status quo.
  2. Accepteer en omarm de feedback. Als je iets kan leren van feedback, of als je voelt dat de feedback klopt (ook al weet je nog niet precies wat je er mee kan), aanvaard dan de feedback met een duidelijk ‘dankjewel’. Ook als je de feedback verwerpt (wellicht wel herkent), bedank je de gever van de feedback voor het doen van de moeite. Optioneel kun je aangeven dat je de feedback in dank ontvangt, maar er verder niets mee gaat doen. Doe dit met een wederom met de correcte ik-boodschap, bijvoorbeeld: Ik dank je hartelijk voor je mening, maar ik blijf bij mijn beslissing”.

Oefenen

Oefenen baart kunst. Zonder gewoon ook uitproberen en leren en vervolgens weer uitproberen en er weer  van leren, kom je niet verder. Het is een kwestie van doen. Begin gewoon. Succes!