Coach ‘Ineke Harbers’ aan het woord

Mensen met heel verschillende coachvragen komen snel en effectief bide kern van hun vraag, waardoor heldere keuzes en oplossingen mogelijk worden.

Daarna begeleiding bij het het vertalen van de inzichten in praktische en haalbare doelenUitgangspunt is steeds dat mensen vanuit hun eigen autonomie emogelijkheden hun inzichten verwerven – en van daaruit tot eeeffectieve oplossing komen. Trefwoorden zijn: vrijheid, autonomielicht en plezier

Coach methode

Uit een veelheid aan methodieken en werkvormen wordt steeds datgene gekozen wat op dat moment in de coaching het meest effectief is.

Coach achtergrond

Ineke Harbers werkt sinds 2002 als personal coach in haar bedrijHelder Coachen en werkt sinds 2010 samen met Coaching NederlandEerder werkte ze in het bedrijfsleven, de hulpverlening en later in dgezondheidszorg, waar ze als manager een aantal teams aanstuurde. Ooontwikkelde en gaf ze kadertrainingen voor hulpverleners.Hierdoor heeft ze ruime ervaring in het gebruik van Human Resourcprincipes als open en directe communicatie, transparantieintegriteit, invoelingsvermogen.Na een HBO-opleiding (sociaal-agogisch) en diverse bijscholingen ihaar methode van werken en begeleiden verder geprofessionaliseerd bide School voor Coaching en de Life University.Verder vindt ze een waardevolle aanvulling, die haar vaak snel naar dkern van de zaak brengt, in "intuïtief schrijven". Het gebruik vadeze succesvolle methode, samen met een heldere analyse en het vermogen mensezèlf hun oplossingen te helpen vinden, past ze toe in Helder Coachen

Stuur Ineke een bericht