Coach ‘Colette Busch’ aan het woord

Colette Busch is bedrijfspsycholoog en arbeidsmediator. Zij heeft ruime ervaring in persoonlijke work/life coaching ein teamcoaching, in psychologische begeleidingen en in arbeidsmediation.

Vragen voor coaching kunnen zijn: verdere persoonlijke ontwikkeling, verminderen stressklachten en overbelasting, wat te doen met verminderd functioneren, begeleiding bij re-integratie, loopbaanadvies of samenwerkingsproblematiek

Coach methode

Haar aanpak is op maat, praktisch en resultaatgericht; gericht om op een optimale en gezonde manier te kunnen functioneren.Met cliënt worden de vraagstelling en de doelen uitgebreid gesproken om tot een plan van aanpak te komen. Er wordt gewerkt met oplossingsgerichte technieken en interventies uit de cognitieve gedragstherapie.

Coach achtergrond

Colette Busch is, na haar studie neuropsychologie, haar loopbaabegonnen als P&O-adviseur in de gezondheidszorg. Daarna heeft zij alpsycholoog werkzaamheden verricht op het vlak van werving & selectieassessment en organisatie- en loopbaanadvies in de profit- en de non-profit sector.Zij specialiseerde zich verder in het begeleiden van werknemers om tkomen tot optimaal en prettig functioneren in zijn/haar werkomgeving.Zij werkt voor diverse organisaties op gebied van coaching ebedrijfspsychologie.

Colette is naast psycholoog ook mediator. Zij is gespecialiseerd ihet bemiddelen van samenwerkingsproblematiek op de werkvloer. Dsamenwerking kan verstoord zijn door bijvoorbeeld een conflict oonduidelijke rollen of dat de verwachtingen over en weer niet heldezijn. Met mediation kan je met een neutrale bemiddelaar komen toeen oplossing.

Colette Busch is registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatieregisterpsycholoog NIP Arbeid en Gezondheid en is Mfregistermediator. Zij is aangesloten bij het NIP, MfN, AGB

Stuur Colette een bericht