Coach ‘Alex Engel’ aan het woord

Alex is een all-round coach met een hoog 'no nonsense' gehalte. Daar waar organisaties, teams en individuen meer 'moeiteloos' willen functioneren om tot de gewenste resultaten te komen is hij uw man.

Zijn stijl is pragmatisch, doelgericht, helder en vooral simpel. Zijn toegevoegde waarde ligt in zijn talent zaken 90 graden of zelfs 180 graden anders te benaderen, waardoor bij zijn klanten nieuwe ideeën en inspiratie vrijkomt. Mensen bellen Alex vanwege zijn unieke aanpak, waarin na een enkele sessie de klant al een positiever gevoel ervaart. Alex leert je hoe complexe zaken tot de essentie terug te brengen, waardoor ze minder energie vragen en er sneller resultaat wordt geboekt.

Coach methode

Alex's aanpak wordt door zijn klanten omschreven als verassend en doortastend. Hij gebruikt een scala aan methodieken en instrumenten uit allerlei verschillende 'scholen' en filosofieën, maar uiteindelijk is volgens Alex "het belangrijkste instrument de klant zelf".

Coach achtergrond

In 1973 studeerde Alex af aan 'het ondernemerscollege' te Haarlem. Zijn carrière begon hij in de luchtvaart en kort daarop als productmanager in de sport- en vrijetijdsbranche. In die periode runde hij ook een importeurschap van Amerikaanse sportartikelen en werd hij drie maal Nederlands Kampioen zeilvliegen.
In 1985 begon Alex met een studie die hij destijds 'succesologie' noemde. Hij zocht naar de factoren die succes en geluk bepalen en verdiepte zich in disciplines als oosterse- en westerse filosofie, marketing, management, organisatiekunde, psychologie, alsmede de ideeën van een groot aantal meesters op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
In 1988 gaf hij zijn carrière een wending richting 'people business' door partner te worden in een werving & selectie buro. Waar hij in 1993 de eerste aanvragen voor coaching kreeg.
In 2001 richtte hij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) op. In 2010 ruilde hij zijn directeursfunctie bij deze club in om zich fulltime bezig te houden met Coaching Nederland, het opleiden van coaches en het werken aan 'UpGuide' en on line platform voor persoonlijke ontwikkeling.
In 2003 schreef Alex "Ontwikkeling van mens en organisatie, met inzet van professionele coaching" en in 2005 'Het Handboek voor coaching'.
In 2004 stond Alex al aan de wieg van het huidige Coaching Nederland. Hij zag de behoefte van grote organisaties om een vaste partner te hebben in vraagstukken waarin coaching de oplossing kan zijn.

Stuur Alex een bericht