aansluiten als coach

Het Coaching Nederland Netwerk (CNN)

De aansluitprocedure

1. Over coaching.nl

Het bestaan van het Coaching Nederland Netwerk heeft alles te maken met het doel van de coaching.nl website, namelijk coaching en andere vormen van begeleiding in persoonlijke en professionele groei voor iedereen toegankelijk maken en vraag en aanbod hierin aan elkaar te koppelen.

Dit doet coaching.nl door:

 1. de drempel tot coaching te verlagen door bezoekers op de homepage de mogelijkheid te bieden 24/7 een thema voor te leggen aan de bij het Netwerk aangesloten coaches;
 2. bezoekers toegang te verschaffen tot de database van begeleiders op het gebied van zakelijke- en persoonlijke ontwikkeling, waar iedereen die wil groeien terecht kan;
 3. coaches in Nederland (en deels daarbuiten) de mogelijkheid te bieden zichzelf op coaching.nl te presenteren door zich aan te sluiten bij het Netwerk van TOPcoaches;
 4. door middel van gerichte marketing steeds meer werkgevers en andere organisaties de weg te wijzen naar coaching.nl, waardoor steeds meer medewerkers in organisaties in de gelegenheid worden gesteld van coaching en aanverwante expertise gebruik te maken;
 5. hen die hulp willen bij het vinden van een passende coach hierin te ondersteunen.

2. Het CN Netwerk
Ben jij coach of bied je vergelijkbare (gespecialiseerde) begeleidingsdiensten en wil je, samen met ons, bijdragen aan de groei van medewerkers, leidinggevenden, teams of ondernemers? Dan willen we je graag leren kennen.
Onze connectie begint als je in UpGuide een Professional profiel aanmaakt. UpGuide is het persoonlijke ontwikkelingsplatform, met een professioneel trajectvolgsysteem voor begeleiders. Coaching Nederland werkt voor de inkoop, bewaking, administratie en facturatie van alle door haar verzorgde trajecten met het UpGuide trajectvolgsysteem.

Om een Professional profiel aan te maken is een UpGuide account nodig. Lees (nadat je een account aangemaakt hebt) hier hoe (of lees eerst in de handleidingen de pdf  ‘Basisnavigatie’.

Door in UpGuide een ‘Professioneel profiel’ aan te maken, word je ‘Vriend van Coaching.nl’ en kunnen de accountmanagers van Coaching Nederland je vinden, als zij van jouw diensten gebruik willen maken. Maar, misschien wil je wel nauwer samenwerken met Coaching Nederland. Lees dan verder.

3. Coaching Nederland (CNL)
Coaching Nederland ondersteunt organisaties en werknemers bij het maken van keuzes met betrekking tot het inschakelen van begeleiding ten behoeve van hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Daarnaast bewaken de accountmanagers van Coaching Nederland de kwaliteit van deze dienstverlening voor haar opdrachtgevers. Om aan de groeiende vraag van opdrachtgevers te voldoen, sluit Coaching Nederland samenwerkingsovereenkomsten af met gekwalificeerde coaches (en andere begeleidingsprofessionals).

Wil je dat jouw profiel ook op de coaching.nl website terug te vinden is? Wordt dan actief ‘Lid van het Netwerk’. Wil je daarnaast meer kans maken door één van de accountmanagers van Coaching Nederland gebeld te worden voor de uitvoering van een opdracht, ook omdat je prominenter op coaching.nl te zien bent? Sluit je dan aan als ‘Assocoiate’ lid. Wil je, naast het uitvoeren van trajecten, samen met Coaching Nederland meer opdrachten genereren en meer geld verdienen dan met de uitvoering van trajecten? Sluit je dan aan als ‘BusinessPartner’. Op deze pagina vind je de diverse mogelijkheden voor aansluiting bij het CN Netwerk op een rij en de te nemen stappen.

4. De diverse niveau’s van aansluiting.

Vriend van het Netwerk

‘Vrienden van het Coaching Nederland Netwerk zijn coaches die zich als zodanig hebben aangemeld en waarvan hun UpGuide Professional profiel terug te vinden is in de coaching.nl database.

Benefits

 • Je profiel is terug te vinden in het UpGuide platform en in de database van de coaching.nl.
 • Je hebt toegang tot de jaarlijkse ‘open’ Coaching Nederland Netwerk bijeenkomst.
 • Je kunt worden gebeld als we een opdracht hebben voor iemand met de specifieke diensten die jij biedt.
 • Je kunt gebruik maken van de basis functionaliteiten van het UpGuide platform voor persoonlijke ontwikkeling waarmee Coaching Nederland al haar trajecten online begeleidt.
 • Je ontvangt de CNN Nieuwsbrief.

Investering

€ 0,00.

Voorwaarden

 • ‘Professional’ profiel in de UpGuide app.
 • Aantoonbaar actief zijn in coaching of vergelijkbare vorm van begeleiding.
 • Een coach (of andere begeleidings)opleiding aan het volgen of inmiddels te hebben afgerond.

e(

Lid van het CN Netwerk

Leden van het CN Netwerk hebben een samenwerkingsovereenkomst met Coaching Nederland afgesloten om te allen tijde direct zaken met elkaar te kunnen doen.

Benefits

 • Je naam en profiel zijn terug te vinden in de zoekmachine van de coaching.nl website.
 • Je hebt de mogelijkheid opdrachten te vervullen voor klanten van Coaching Nederland.
 • Je hebt toegang tot de Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 • Je kunt gebruik maken van diverse extra functionaliteiten van het UpGuide platform voor persoonlijke ontwikkeling, zoals BlogPosts, Online Academy en de online Bibliotheek.
 • Je hebt toegang tot de besloten LinkedIn groep van Coaching Nederland.

Investering

€ 8,18 + btw per maand voor UpGuide Expert abonnement (maandelijks opzegbaar).

Voorwaarden

 • UpGuide Expert abonnement.
 • Samenwerkingsovereenkomst en Verwerkersovereenkomst met CNL afgesloten.
 • Bij het uitvoeren van een traject voor Coaching Nederland is  een tijdelijke) pro licentie of Associate lidmaatschap vereist.
 • Module 1-6 van de ‘CNL professional training‘ volgen.
  N.B. om de training te volgen is een UpGuide account noodzakelijk.

Associate lid

Associates zijn actieve leden van het CN Netwerk die regelmatig trajecten via coaching.nl uitvoeren en in al hun trajecten gebruik maken van het UpGuide Trajectvolg-systeem.

Benefits

 • Presentatie op de zoekmachine van coaching.nl en in Google Maps.
 • EigenNaam@coaching.nl mailaccount + Coaching Nederland visitekaartjes.
 • Regelmatig vervullen van opdrachten voor klanten van Coaching Nederland.
 • Toegang tot alle Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 • Mogelijkheid tot het genereren van extra inkomsten door diensten aan het netwerk.
 • Je kunt, ook voor je eigen klanten, gebruik maken van het UpGuide Trajectvolgsysteem.
 • Je hebt toegang tot de besloten LinkedIn groep van Coaching Nederland .
 • Je ontvangt het interne CNL Nieuwsbulletin.

Investering

 • € 20,45 per maand + btw voor een UpGuide Pro-account.
 • € 99,- + btw per jaar voor het (actief) CNN lidmaatschap.
 • Bij de uitvoering van je eerste traject voor een CNL klant wordt éénmalig € 285,- + btw in mindering gebracht op je uitbetaling t.b.v.
  de Supervisie door een CNL Accountmanager.

Voorwaarden

 • UpGuide Pro-licentie.
 • Samenwerkingsovereenkomst en Verwerkersovereenkomst met CNL hebben afgesloten.
 • Het CNL Professional training examen met goed gevolgd hebben afgelegd.
 • Ruim voldoende scoren op de TOP-coach Key Performance Indicators.
 • Intakegesprek met een directielid van Coaching Nederland.

Businesspartner

Businesspartners zijn Associates die, naast het vervullen van opdrachten, een bijdrage leveren aan de (commerciële) groei van CNL.

Benefits

 • De meest prominente presentatie op de homepage van coaching.nl en in Google Maps.
 • Je wordt als eerste benaderd voor opdrachten.
 • Je hebt de mogelijkheid om, naast inkomsten uit de uitvoering van trajecten, geld te verdienen door werkzaamheden t.b.v. het netwerk.
 • Je hebt toegang tot alle Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 • Je hebt de mogelijkheid te delen in de winst door te investeren in een Certificaat van Aandeel van Coaching Nederland b.v.
 • Je hebt mogelijkheid een managementfunctie te vervullen bij Coaching Nederland.
 • Je hebt toegang tot de besloten LinkedIn groep van Coaching Nederland .
 • Je ontvangt het interne CNL Nieuwsbulletin.

Investering

 • Een UpGuide Business-licentie van € 32,72 (i.p.v. € 20,45 per maand voor een Pro-licentie).
 • € 99,- per jaar voor het CNN lidmaatschap.

Voorwaarden

 • Naast alle voorwaarden van de Associate een UpGuide Business-licentie van € 32,72 (i.p.v. € 20,45 per maand).

Te nemen stappen voor (intensieve) samenwerking met Coaching Nederland

Om opdrachtgevers van ‘de best mogelijke coaching’ te voorzien werkt Coaching Nederland uitsluitend samen met TOPcoaches, ofwel coaches die Ter zake kundig, Ondernemend en Professioneel zijn. Wij kijken bij het aangaan van intensievere samenwerking niet alleen naar opleiding en ervaring of ‘buitengewoon talent’, maar ook naar ondernemende kwaliteiten, professionaliteit en last but not least of je op een bevlogen en betrokken manier, betekenisvol verschil weet te maken bij klanten. Lees over wat wij onder TOPcoaches verstaan in de 18 KPI’s, welke wij gebruiken om te toetsen in hoeverre de coach bij de Coaching Nederland cultuur past.
Ben jij ervan overtuigd dat jij ons én onze klanten die toegevoegde waarde kan bieden, dan verwelkomen wij je graag als Lid van ons netwerk en, als de interesse wederzijds is, als ‘Associate’ of misschien wel als ‘BusinessPartner’, waardoor je ook geld aan activiteiten voor Coaching Nederland b.v. kunt verdienen.

De stappen

Stap 1.
Maak een UpGuide account aan op upguide.me/aanmelden. Op deze pagina vind je hiervoor verschillende gebruiksaanwijzingen. Mocht je toch vastlopen? Stuur dan een mailtje aan helpdesk@upguide.me.

Vul je persoonlijk profiel zo volledig mogelijk in en selecteer onderaan: “[_] Ik wil een Professional profiel aanmaken”. Open vervolgens het tabblad ‘Professional Profiel’ en vul je profiel 100% in. De blauwe progressbar geeft aan voor hoeveel procent het profiel is ingevuld. Wil je uitsluitend ‘Vriend van het Coaching Nederland Netwerk’ worden, Selecteer dan in het Professional profiel bij het onderdeel ‘Samenwerking’ de keuze ‘Vriend van het Coaching Nederland Netwerk.
Je naam wordt toegevoegd aan de coach-database van Coaching Nederland, zodat te te vinden bent op coaching.nl en we je op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen van coaching.nl en Coaching Nederland.

 

N.B. In principe eindigt hier, voor hen die uitsluitend ‘Vriend van het Netwerk’ willen worden, het stappenplan.

Stap 2, Lidmaatschap

Wil je als Lid aansluiten bij het Coaching Nederland Netwerk? Dan is het belangrijk samen juridisch goed voorbereid te zijn om een coaching opdracht via de coaching.nl website of via een opdracht van Coaching Nederland aan te kunnen nemen en uit te voeren. We komen hierop terug in stap 4.
Zorg, als je lid wilt worden, eerst dat je in je Professional  profiel bij ‘Samenwerking’ bij ‘Het Coaching Nederland Netwerk’ de keuze ‘Lid van het Coaching Nederland Netwerk‘ selecteert, zodat je de link naar de Samenwerkingsovereenkomst te zien krijgt. Sla eerst de overige gegevens op, voordat je de link naar de overeenkomsten opent. Dan gaat hetgeen je al hebt ingevoerd niet verloren. 

N.B. Als ‘Lid’ van het netwerk is je uitgebreide profiel op de www.coaching.nl/coach-vinden pagina terug te vinden. Als Associate lid is je profiel direct zichtbaar. Als basis lid zodra er op www.coaching.nl/coach-vinden op de hieronder getoonde button wordt geklikt.

  TOON NOG MEER COACHES

Stap 3. UpGuide Abonnement/Licentie afsluiten.
Sluit, om lid te worden, eerst minimaal een UpGuide ‘Expert Abonnement’ af of, als je Associate Lid of BusinessPartner wilt worden, kies dan in je professional profiel voor één van die opties. De meeste nieuwe leden kiezen voor Associate Lid.
Klik hiervoor boven in je Professional profiel van UpGuide op de SELECTEER EEN MEMBERSHIP OF LICENTIE button, selecteer je niveau van aansluiting en betaal je eerste (maandelijks opzegbare) abonnement/licentie rechten.

Stap 4. Overeenkomsten afsluiten
Om lid te kunnen worden is het noodzakelijk om een om de, door de (AVG) wettelijk verplichte, Verwerkingsovereenkomst af te sluiten. De link naar de verwerkingsovereenkomst vind je in je Professional profiel bij het onderdeel Samenwerking.

Nadat je een lidmaatschap hebt gekozen ontstaat teven de link naar de Samenwerkingsovereenkomst. Lees het zorgvuldig door en ga akkoord met alle onderdelen en onderteken deze digitaal.

Stap 5. Acceptatie van je lidmaatschap (na de KPI zelftoets)
Om je profiel op de coaching.nl zichtbaar te krijgen zijn er nog drie handelingen nodig;
1. een zelftoets
2. per mail een afspraak maken voor een (vis-à-vis of telefonisch of video)gesprek met een Businesspartner van Coaching Nederland, ten behoeve van de acceptatie van je lidmaatschap (zie stap 6).
3. Het volgen van de (online) onboarding training: ‘CNL professional licentie training’.
De begeleiding door een Mentor, bij onze eerste gezamenlijke opdracht, is tevens onderdeel van deze training.

Één van de onderdelen in het intakegesprek is de toetsing van de mate waarin je voldoet aan de 18 KPI’s van TOPcoaches. Toets jezelf hiervoor op deze Key Performance Indicators, door aan elke indicator twee beschrijvingen van gedrag toe te voegen waaruit blijkt dat je deze competentie beheerst. Je kunt het document onderaan op deze pagina downloaden, invullen en daarna aan het mailverzoek voor een intakegesprek toevoegen.

Stap 6. Een afspraak voor een intakegesprek met een Coaching Nederland BusinessPartner
Stuur, om het intake gesprek aan te vragen, een mail aan info@coaching.nl waarbij je een recente CV en je persoonlijke toetsing op de TOPcoach schaal toevoegt. Één van de onderdelen in het intakegesprek is namelijk de toetsing van de mate waarin je voldoet aan de 18 KPI’s van TOPcoaches.

Nadat je een kennismakingsgesprek hebt gehad en Coaching Nederland akkoord gaat met jouw Lidmaatschap is je profiel terug te vinden in de uitgebreide zoekfunctie van coaching.nl. De Inkopers en Accountmanagers van Coaching Nederland gebruiken deze zoekfunctie ook om coaches te vinden ten behoeve van trajecten voor hun opdrachtgevers. Daarnaast is de kans groot dat er ook zelf door bezoekers van de coaching.nl website rechtsrtreeks contact met jou wordt opgenomen. Alhoewel alle klanten die via de coaching.nl website komen, klanten van Coaching Nederland zijn, ben jij wel de coach waarmee ze graag zouden willen werken.

Stap 7. Het onboarding proces
Om te begrijpen wie of wat Coaching Nederland is en te leren hoe het meest uit de samenwerking te halen log je in op coaching.nl of system.upguide.me. Klik in UpGuide vervolgens in het linker menu op ‘Meer menu’ en klik daar op ‘Academy’. Open daar de (gratis) CNL Professional licentie training voor coaches. Hierin leer je werken met de Blended Coaching methodiek van Coaching Nederland.
N.B. Het is geen must, maar wel verstandig om, voordat je je intakegesprek aanvraagt (stap 6.), eerste de onboarding training te volgen.

Begin in de training door op de trainingpagina eerst een trainer/mentor te selecteren. Je kunt deze Mentor daarna via een bericht in UpGuide benaderen om vragen te stellen. Verder krijgt je Mentor een notificatie als jij een zelfreflectie in het logboek invult. Hierop kan (en zal hij/zij) meestal reageren, door je feedback te geven.

Neem voor vragen of feedback contact op met coaching Nederland via het contactformulier of via info@coaching.nl of bel naar +31 (0)20-5112210.

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking.