aansluiten als coach

Het Coaching Nederland Netwerk (CNN)

De aansluitprocedure

Over coaching.nl

Het bestaan van het Coaching Nederland Netwerk heeft alles te maken met het doel van de coaching.nl website, namelijk coaching en andere vormen van begeleiding in persoonlijke en professionele groei voor iedereen toegankelijk maken en vraag en aanbod hierin aan elkaar te koppelen.

Dit doet coaching.nl door:

 1. de drempel tot coaching te verlagen door bezoekers op de homepage de mogelijkheid te bieden 24/7 een thema voor te leggen aan de bij het Netwerk aangesloten coaches;
 2. bezoekers toegang te verschaffen tot de grootste database van begeleiders op het gebied van zakelijke- en persoonlijke ontwikkeling, waar iedereen die wil groeien terecht kan;
 3. coaches in Nederland (en deels daarbuiten) de mogelijkheid te bieden zichzelf op coaching.nl te presenteren door zich aan te sluiten bij het Netwerk van TOPcoaches;
 4. door middel van gerichte marketing steeds meer werkgevers en andere organisaties de weg te wijzen naar coaching.nl, waardoor steeds meer medewerkers in organisaties in de gelegenheid worden gesteld van coaching en aanverwante expertise gebruik te maken;
 5. hen die hulp willen bij het vinden van een passende coach hierin te ondersteunen.

Het CN Netwerk
Ben jij coach of bied je vergelijkbare (gespecialiseerde) begeleidingsdiensten en wil je, samen met ons, bijdragen aan de groei van medewerkers, leidinggevenden, teams of ondernemers? Dan willen we je graag leren kennen.

Onze connectie begint als je in UpGuide een Professional profiel aanmaakt. UpGuide is het persoonlijke ontwikkelingsplatform, met een professioneel trajectvolgsysteem voor begeleiders. Coaching Nederland werkt voor de inkoop, bewaking, administratie en facturatie van alle door haar verzorgde trajecten met het UpGuide trajectvolgsysteem.

Om een Professional profiel aan te maken is een UpGuide account nodig. Lees (nadat je een account aangemaakt hebt) hier hoe (of lees eerst in de handleidingen de pdf  ‘Basisnavigatie’.

Door in UpGuide een ‘Professioneel profiel’ aan te maken, word je ‘Vriend van Coaching.nl’ en kunnen de accountmanagers van Coaching Nederland je vinden, als zij van jouw diensten gebruik willen maken. Maar, misschien wil je wel nauwer samenwerken met Coaching Nederland. Lees dan verder.

Coaching Nederland (CNL)
Coaching Nederland ondersteunt organisaties en werknemers bij het maken van keuzes met betrekking tot het inschakelen van begeleiding ten behoeve van hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Daarnaast bewaken de accountmanagers van Coaching Nederland de kwaliteit van deze dienstverlening voor haar opdrachtgevers. Om aan de groeiende vraag van opdrachtgevers te voldoen, sluit Coaching Nederland samenwerkingsovereenkomsten af met gekwalificeerde coaches (en andere begeleidingsprofessionals).

Wil je dat jouw profiel ook op de coaching.nl website terug te vinden is? Wordt dan actief ‘Lid van het Netwerk’. Wil je daarnaast meer kans maken door één van de accountmanagers van Coaching Nederland gebeld te worden voor de uitvoering van een opdracht, ook omdat je prominenter op coaching.nl te zien bent? Sluit je dan aan als ‘Assocoiate’ lid. Wil je, naast het uitvoeren van trajecten, samen met Coaching Nederland meer opdrachten genereren en meer geld verdienen dan met de uitvoering van trajecten? Sluit je dan aan als ‘Kernteamlid’. Misschien wil je uiteindelijk wel ‘Partner’ worden, waardoor je meedeelt in de winst, of solliciteren naar een functie in het directieteam van Coaching Nederland. Op deze pagina vind je de diverse mogelijkheden voor aansluiting bij het CN Netwerk.

De diverse niveau’s van aansluiting

 

Vriend van het Netwerk

‘Vrienden van het Coaching Nederland Netwerk zijn coaches die zich als zodanig hebben aangemeld en waarvan hun UpGuide Professional profiel terug te vinden is in de coaching.nl database.

Benefits

 • Je profiel is terug te vinden in het UpGuide platform en in de database van de coaching.nl.
 • Je hebt toegang tot de ‘open’ Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 • Je kunt worden gebeld als we een opdracht hebben voor iemand met de specifieke diensten die jij biedt.
 • Je kunt gebruik maken van de basis functionaliteiten van het UpGuide platform voor persoonlijke ontwikkeling waarmee Coaching Nederland al haar trajecten online begeleidt.
 • Je ontvangt de CNN Nieuwsbrief.

Investering

€ 0,00.

Voorwaarden

 • ‘Professional’ profiel in de UpGuide app.
 • Aantoonbaar actief zijn in coaching of vergelijkbare vorm van begeleiding.
Lid van het CN Netwerk

Leden van het CN Netwerk hebben een samenwerkingsovereenkomst met Coaching Nederland afgesloten om te allen tijde direct zaken met elkaar te kunnen doen.

Benefits

 • Je naam en profiel zijn terug te vinden in de zoekmachine van de coaching.nl website.
 • Je hebt de mogelijkheid opdrachten te vervullen voor klanten van Coaching Nederland.
 • Je hebt toegang tot de Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 • Je kunt gebruik maken van diverse extra functionaliteiten van het UpGuide platform voor persoonlijke ontwikkeling, zoals BlogPosts, Online Academy en de online Bibliotheek.
 • Je hebt toegang tot de besloten LinkedIn groep van Coaching Nederland.

Investering

€ 8,18 + btw per maand voor UpGuide Expert abonnement (maandelijks opzegbaar).

Voorwaarden

 • UpGuide Expert abonnement.
 • Samenwerkingsovereenkomst en Verwerkersovereenkomst met CNL afgesloten.
 • Bij > 1 traject per jaar is een Associate lidmaatschap verplicht.
 • Geen verplichting maar een sterke aanrader:
  Module 1-5 van de ‘CNL professional training‘ volgen.

Associate

Associates zijn actieve leden van het CN Netwerk die regelmatig trajecten via coaching.nl uitvoeren en in al hun trajecten gebruik maken van het UpGuide Trajectvolg-systeem.

Benefits

 • Presentatie op de zoekmachine van coaching.nl en in Google Maps.
 • EigenNaam@coaching.nl mailaccount + Coaching Nederland visitekaartjes.
 • Regelmatig vervullen van opdrachten voor klanten van Coaching Nederland.
 • Toegang tot alle Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 • Mogelijkheid tot het genereren van extra inkomsten door diensten aan het netwerk.
 • Je kunt, ook voor je eigen klanten, gebruik maken van het UpGuide Trajectvolgsysteem.
 • Je hebt toegang tot de besloten LinkedIn groep van Coaching Nederland .
 • Je ontvangt het interne CNL Nieuwsbulletin.

Investering

 • € 20,45 per maand + btw voor een UpGuide Pro-account.
 • € 99,- + btw per jaar voor (actief) lidmaatschap.
 • Bij de uitvoering van je eerste traject voor een CNL klant wordt éénmalig € 285,- + btw in rekening gebracht voor de Supervisie door een CNL Accountmanager.

Voorwaarden

 • UpGuide Pro-licentie.
 • Samenwerkingsovereenkomst en Verwerkersovereenkomst met CNL hebben afgesloten.
 • Het CNL Professional training examen met goed gevolgd hebben afgelegd.
 • Ruim voldoende scoren op de TOP-coach Key Performance Indicators.
 • Intakegesprek met een directielid van Coaching Nederland.

Lid van het Kerteam

Kernteam Leden zijn Associates die, naast het vervullen van opdrachten, een bijdrage leveren aan de (commerciële) groei van CNL.

Benefits

 • De meest prominente presentatie op de homepage van coaching.nl en in Google Maps.
 • Je wordt als eerste voorgesteld aan opdrachtgevers van Coaching Nederland.
 • Je hebt de mogelijkheid om, naast inkomsten uit de uitvoering van trajecten, geld te verdienen door werkzaamheden t.b.v. het netwerk.
 • Je hebt toegang tot alle Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 • Je hebt de mogelijkheid te delen in de winst door te investeren in een Certificaat van Aandeel van Coaching Nederland b.v.
 • Je hebt mogelijkheid een managementfunctie te vervullen bij Coaching Nederland.
 • Je hebt toegang tot de besloten LinkedIn groep van Coaching Nederland .
 • Je ontvangt het interne CNL Nieuwsbulletin.

Investering

 • Idem als Associate + € 12,27 ex. btw per maand extra voor de UpGuide Business licentie.

Voorwaarden

 • Naast alle voorwaarden van de Associate een UpGuide Business-licentie.

Te nemen stappen voor (intensieve) samenwerking met Coaching Nederland

Om opdrachtgevers van ‘de best mogelijke coaching’ te voorzien werkt Coaching Nederland uitsluitend samen met TOPcoaches, ofwel coaches die Ter zake kundig, Ondernemend en Professioneel zijn. Wij kijken bij het aangaan van intensievere samenwerking niet alleen naar opleiding en ervaring of ‘buitengewoon talent’, maar ook naar ondernemende kwaliteiten, professionaliteit en last but not least of je op een bevlogen en betrokken manier, betekenisvol verschil weet te maken bij klanten. Lees over wat wij onder TOPcoaches verstaan in de 18 KPI’s, welke wij gebruiken om te toetsen in hoeverre de coach bij de Coaching Nederland cultuur past.
Ben jij ervan overtuigd dat jij ons én onze klanten die toegevoegde waarde kan bieden, dan verwelkomen wij je graag als Lid van ons netwerk en, als de interesse wederzijds is, als ‘Associate’ of misschien wel als ‘Kernteam lid’, waardoor je ook geld aan activiteiten voor het netwerk kunt verdienen. Misschien wordt je uiteindelijk wel ‘Partner’, waardoor je ook meedeelt in de winst van het hele netwerk.

De stappen

Stap 1. Maak een UpGuide account aan op upguide.me/main/addguest. Op deze pagina vind je hiervoor verschillende gebruiksaanwijzingen. Mocht je toch vastlopen? Stuur dan een mailtje aan helpdesk@upguide.me.

Vul je persoonlijk profiel zo volledig mogelijk in en selecteer onderaan: “[] Ik wil een Professional profiel aanmaken”. Open vervolgens het tabblad ‘Professional Profiel’ en vul je profiel 100% in. De blauwe progressbar geeft aan voor hoeveel procent het profiel is ingevuld. Wil je uitsluitend ‘Vriend van het Coaching Nederland Netwerk’ worden, Selecteer dan in het Professional profiel bij het onderdeel ‘Samenwerking’ de keuze ‘Vriend van het Coaching Nederland Netwerk’. Je naam wordt toegevoegd aan ons nieuwsbrief bestand zodat we je op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen van coaching.nl en Coaching Nederland.
N.B. In principe eindigt, voor hen die uitsluitend ‘Vriend van het Netwerk’ willen worden, het stappenplan.

Lidmaatschapsvormen
Stap 2.
Wil je als Lid aansluiten bij het Coaching Nederland Netwerk? Dan is het belangrijk samen juridisch goed voorbereid te zijn om een coaching opdracht via de coaching.nl website of via een opdracht van Coaching Nederland aan te kunnen nemen en uit te voeren. Om dit in orde te maken is het belangrijk om een Samenwerkingsovereenkomst te sluiten en, om wettelijke reden (AVG), een Verwerkingsovereenkomst. Deze laatste wordt op enig moment in het proces vanzelf aan je gepresenteerd. Lees het zorgvuldig door en ga akkoord met alle onderdelen, om daarna de Verwerkingsovereenkomst in zijn geheel te ondertekenen
Selecteer vervolgens in het Professional profiel bij het onderdeel ‘Samenwerking’ de optie ‘Lid van het Coaching Nederland Netwerk’. Daarna opent een link naar de Samenwerkingsovereenkomst. Lees deze grondig door en onderteken deze digitaal.

Stap 3. Sluit vervolgens een UpGuide ‘Expert Abonnement’ af. Klik hiervoor op de SELECTEER EEN MEMBERSHIP OF LICENTIE button, boven in je Professional profiel van UpGuide, en klik (als je alleen ‘Lid’ wilt worden) op ‘Expert Membership’.
Zorg dat je in je Professional profiel bij ‘Samenwerking’ bij ‘Het Coaching Nederland Netwerk’ de keuze ‘Lid van het Coaching Nederland Netwerk’ selecteert, zodat je de link naar de Samenwerkingsovereenkomst te zien krijgt.

Stap 4. Om je profiel op de coaching.nl zichtbaar te krijgen is nog één handeling nodig en dat is dat iemand van coaching.nl jouw aanmelding goedkeurt en vervolgens jouw profiel op ‘zichtbaar op coaching.nl’ zet. Hiervoor is op persoonlijk contact met iemand van Coaching Nederland nodig, op zijn minst een telefonisch. Vul een contactformulier in of bel naar 020-511210 en maak kenbaar dat je graag contact wilt met iemand van Coaching Nederland inzake jouw aansluiting als lid.

Associate
Wil je intensiever samenwerken en je aansluiten als Associate, zodat je profiel prominent op de coaching.nl website te vinden is en je hierdoor eerder in aanmerking komt voor het vervullen van opdrachten van klanten van Coaching Nederland, sluit dan een UpGuide ‘Pro-licentie’ af. Klik hiervoor op de SELECTEER EEN MEMBERSHIP OF LICENTIE button, boven in je Professional profiel van UpGuide en klik op ‘Professional Licentie’.

Stap 5. Vraag vervolgens een intakegesprek met een directielid of één van de Accountmanagers van Coaching Nederland aan door een mail te sturen aan info@coaching.nl waarbij je een recente CV en je persoonlijke toetsing op de TOPcoach schaal toevoegt. Één van de onderdelen in het intakegesprek is namelijk de toetsing van de mate waarin je voldoet aan de 18 KPI’s van TOPcoaches. Toets jezelf op deze Key Performance Indicators, door aan elke indicator twee beschrijvingen van gedrag toe te voegen waaruit blijkt dat je deze competentie beheerst. Je kunt het Word document hier downloaden, invullen en daarna aan het mailverzoek voor een intakegesprek toevoegen.

Stap 6. Vraag vervolgens een intakegesprek met een directielid van Coaching Nederland aan door een mail te sturen aan info@coaching.nl waarbij je een recente CV en je persoonlijke toetsing op de TOPcoach schaal toevoegt. Één van de onderdelen in het intakegesprek is namelijk de toetsing van de mate waarin je voldoet aan de 18 KPI’s van TOPcoaches. Toets jezelf op deze Key Performance Indicators, door aan elke indicator twee beschrijvingen van gedrag toe te voegen waaruit blijkt dat je deze competentie beheerst. Je kunt het Word document hier downloaden, invullen en daarna aan het mailverzoek voor een intakegesprek toevoegen.

Nadat je een kennismakingsgesprek hebt gehad en je Coaching Nederland het eens is met jouw Associate Lidmaatschap is je Profiel terug te vinden in de uitgebreide zoekfunctie van coaching.nl. De Inkopers en Accountmanagers van Coaching Nederland gebruiken deze zoekfunctie ook om coaches te vinden ten behoeve van trajecten voor hun opdrachtgevers. Als ‘Lid’ van het netwerk is je profiel ook terug te vinden, maar alleen als er op (jouw) naam wordt gezocht. Associate leden worden meteen getoond in de www.coaching.nl/coach-vinden pagina.

Stap 7
Klik in UpGuide vervolgens in het linker menu op ‘Meer menu’ en klik daar op ‘Academy’. Open daar de (gratis) CNL Professional licentie training voor coaches. Hierin leer je werken met de Blended Coaching methodiek van Coaching Nederland.

begin in de trainingen rechtsboven door je training te koppelen aan een trainer. Je wordt daarna door één van de Supervisoren van Coaching Nederland benaderd om je te begeleiden in de training en je intensievere aansluiting bij het netwerk.

Neem voor vragen of feedback contact op met coaching Nederland via het contactformulier of via info@coaching.nl of bel naar +31 (0)20-5112210.

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking.