Welkom

Geachte lezer,

U heeft besloten een coaching- of ander begeleidingstraject te volgen. Middels deze pagina willen wij u informeren over het verloop van dit traject.
Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op via: info@coaching.nl of bel Telefoon: 020-5112210 (24/7 bereikbaar)

Rollen en verantwoordelijkheden

 1. De rol van Coaching Nederland is ervoor te zorgen dat u voor uw specifieke vraagstuk een passende begeleider toegewezen krijgt. Daarnaast zien wij er op toe dat u de kwaliteit krijgt waar u recht op heeft en uw privacy gewaarborgd is.
 2. De rol van uw begeleider is uw vertrouwenspersoon en sparringpartner te zijn en u zo optimaal mogelijk te ondersteunen in het bereiken van de door u gestelde doelen of de doelen die u samen met iemand binnen uw organisatie geformuleerd heeft.
 3. Uw rol is vooral open te staan voor wat het traject u te bieden heeft en een zo hoog mogelijke niveau van eigen inzet te tonen.

Het verloop van een traject

 1. Inloggen in UpGuide.me
  UpGuide is een app die sinds juli 2017 door Coaching Nederland wordt gebuikt om het coachingtraject online te ondersteunen. De UpGuide app is ook via een browser op de smartphone te openen. Wij raden ten zeerste aan UpGuide in een Google Chrome browser te openen. Safari of Firefox browsers werken ook goed. Explorer, met name de oudere versies, leveren soms problemen.
  Vóór juli 2017 werd gebruik gemaakt van www.impr0ve.com. De inlognaam en wachtwoord voor beide systemen zijn gelijk.
  .
  Als het goed is, heeft u inmiddels een mail ontvangen om in te kunnen loggen op www.upguide.me. Heeft u het bericht niet per mail ontvangen, dan bestaat de kans dat de mail in uw spambox terecht is gekomen. Zet, in de spambox van uw e-mailprogramma, ‘noreply@upguide.me’ alstublieft op ´veilig adres´, dan ontvangt u voortaan alle berichten.
  Soms komt het voor dat de persoon die de gegevens heeft ingevoerd niet uw juiste e-mailadres heeft gebruikt. In dat geval ontvangt u vanzelfsprekend geen bericht. Vraag dan aan uw coach of andere begeleider met welk e-mailadres u in UpGuide staat. De begeleider kan het e-mailadres in uw account eventueel wijzigen.
  N.B. De term ‘noreply’ in de naam van de afzender ‘noreply@upguide’ betekent overigens dat u niet op die berichten kunt reageren door dit via uw mailbox te ‘beantwoorden’.
  .
 2. U kunt altijd inloggen door met het e-mailadres waarmee u in het systeem bent ingevoerd een (nieuw) wachtwoord op te vragen. Klik hiervoor, rechts in het ‘wachtwoord’  veld op de ? en voer het inlog mailadres in waarvoor u een wachtwoord wilt invoeren. U ontvangt daarna opnieuw een e-mail met een link naar de pagina om een nieuw wachtwoord in te voeren.
  Komt u er alsnog niet uit dan kunt u ook om raad vragen door  het contactformulier in te vullen.
  .
 3.  Uw account
  Vul in UpGuide eerst de gegevens in uw account zo veel mogelijk aan. U vindt de link naar uw account door links met de muis over het menu te bewegen en op uw naam te klikken.
  .
 4. Documenten.
  Eenmaal in UpGuide komt u terecht op de ‘WhatsUp’ timeline. In de meeste gevallen staan daar de links naar de in te vullen formulieren of te ondernemen acties reeds voor u klaar.
  Ziet u ze daar niet staan, zet dan de muis links op het menu en klik op ‘Trajecten‘ om het trajectoverzicht te openen. Open het betreffende traject door op de regel van het betreffende te klikken.
  Eenmaal aangekomen in het traject, klik dan  rechtsboven in op het Formulieren en Documenten icoontje. Daarna ziet u alle ter beschikking staande formulieren staan.
  clientformulierenDocumenten in Impr0ve.
  Lopende projectenMocht u nog met Impr0ve werken dan komt u in het ‘Dashboard’ terecht.
  U komt in het traject (in Impr0ve ‘Project’ genoemd) door in het venster ‘Lopende projecten
  Op het projectnummer te klikken (in dit voorbeeld 1P0129 ).
  U kunt in Impr0ve de formulieren openen door op het groene icoontje  te klikken en aldaar op de diverse links naar de formulieren.
  .
 5. Voorbereiding voor het intakegesprek
  Om de begeleider de gelegenheid te geven zich optimaal voor te bereiden op het intakegesprek vragen we u vóóraf het gesprek met de begeleider een ‘Intakeformulier’ en ‘Mentale Thermometer’ in te vullen (en uw Account pagina compleet te maken).
  .
 6. Het intakegesprek
  De begeleider neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor het intakegesprek. Het doel van het intakegesprek is helderheid te verschaffen inzake de belangrijke aspecten rond het begeleidingstraject, zoals het uitgangspunt, de doelstelling, de procedure en de gezamenlijke aanpak.
  Het intakegesprek vindt plaats op de door u met de begeleider afgesproken plaats en tijd. Bent u verhinderd voor het intakegesprek of een andere (vervolg)gesprek,  laat dit dan minimaal 24 uur van te voren weten en maak een nieuwe afspraak.
  N.B. Indien u op basis van dit eerste gesprek besluit toch liever met een andere coach te werken, neem dan contact op met Coaching Nederland via 020-5112210 of via het contactformulier. De professionals kunnen uitsluitend goed met iemand werken als er een ‘klik’ is en zullen uw keuze uit dien hoofde respecteren.
  .
 7. De rol van de leidinggevende
  Omdat wij ook voor de organisatie het hoogst mogelijke resultaat uit het begeleidingtraject willen halen, is het in onze aanpak gebruikelijk dat de opdrachtgever, vaak de leidinggevende, waar mogelijk bij het traject wordt betrokken; het liefst in een driegesprek in het begin van het traject. Ook wordt de leidinggevende vaak gevraagd of hij of zij een ‘Intakeformulier voor leidinggevenden’  invult.
  .
 8. Privacy
  Alle formulieren die u of iemand anders invult zijn overigens alleen zichtbaar voor
  a. degene die deze heeft ingevuld,
  b. door de coach/begeleider en
  c. uitsluitend in geval van nood door de systeembeheerder.
  .
 9. Akkoord voor de voortgang van het  begeleidingstraject
  Indien u of andere ‘opdrachtgever’ van het traject (dit kan ook een verzekeringsmaatschappij zijn) akkoord is met het traject, maakt de begeleider met u een afspraak voor een vervolggesprek. Indien gewenst, stuurt Coaching Nederland eerst een schriftelijk trajectvoorstel, ter goedkeuring, aan u of andere opdrachtgever (bijvoorbeeld uw leidinggevende of de P&O afdeling).
  .
 10. Het verdere verloop van het traject
  Gedurende het traject heeft u in principe meerdere gesprekken met uw begeleider. De gesprekken duren, afhankelijk van de coach en het type gesprek, doorgaans één tot anderhalf uur.
  Na elke gesprek is het de bedoeling dat u binnen 48 uur een Sessieverslag invult. De link daar naar toe vindt u op uw timneline of op de Trajectpagina bij Documenten’.
  In het Sessieverslag geeft u uw ervaringen en resultaten van het gesprek aan.
  .
 11. Logboek
  In UpGuide zijn diverse mogelijkheden om aantekeningen in het logboek te plaatsen. Het best is de Trajectpagina te openen (via Menu op Trajecten klikken en dan op het betreffende Traject) en daarna rechtsboven op het + icoontje. U kunt ook vanuit de homepage op het + icoontje klikken, maar dan moet u de aantekening alvorens op te slaan nog wel aan het traject koppelen.
  Het is aan te raden belevenissen, reflecties en vragen aan de begeleider via het logboek te communiceren. Op het moment dat u hier iets in vermeldt, krijgt de begeleider een bericht. Deze kan daarna op uw aantekening in het logboek reageren.
  .
 12. Evaluatie van het traject
  Na beëindiging van het traject verzoeken we u nogmaals de Mentale Thermometer en een evaluatieformulier in te vullen. Hierin vragen wij u naar de behaalde resultaten en de mate waarin u en de opdrachtgever(s) van het traject tevreden zijn.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, bespreekt u deze dan met uw begeleider. Indien u vragen heeft die u niet met uw begeleider kunt of wilt bespreken, zoals een klacht, neem dan contact op met Coaching Nederland. Het landelijke servicenummer is 020-5112210. Het is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Geef uw naam en telefoonnummer op en u wordt zo spoedig mogelijk door de verantwoordelijke persoon teruggebeld.

Succes met uw traject.