Welkom bij Coaching Nederland


Geachte lezer,

U heeft besloten een coaching- of ander begeleidingstraject te volgen. Om te beginnen bent u hiervoor bij Coaching Nederland in goede handen. Op basis van de positieve feedback van de mensen die al een traject bij ons volgden, kunnen wij garanderen dat u veel aan het traject zult hebben. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om er voor te zorgen dat u uw traject bij Coaching Nederland als één van de prettigste ervaringen in uw leven zult blijven herinneren.

Met behulp van deze pagina willen wij u informeren over het verloop van uw traject. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of via info@coaching.nl of bel: 020-5112210.


Uw partners in het traject en hun rol
 1. De rol van Coaching Nederland is ervoor te zorgen dat u voor uw specifieke vraagstuk een passende begeleider toegewezen krijgt en het traject waar nodig te ondersteunen om te zorgen dat u de kwaliteit krijgt waar u recht op heeft en het gewenste resultaat behaald.
 2. De rol van uw begeleider is uw vertrouwenspersoon en sparringpartner te zijn en u zo optimaal mogelijk te ondersteunen in het bereiken van de door u gestelde doelen of de doelen die u samen met iemand binnen uw organisatie geformuleerd heeft.
 3. Uw rol is vooral open te staan voor wat het traject u te bieden heeft en een zo hoog mogelijke niveau van eigen inzet te tonen. Er zijn vast momenten dat u het traject even iets minder leuk is, zoals bij het moeten doorlezen van een pagina zoals deze, maar zonder weerstand kan er geen sprake zijn van persoonlijke 'doorbraken' in groei en dat is waar we wel voor gaan. Ons doel is er voor te zorgen dat u na het traject blijer, effectiever en met meer zelfvertrouwen uw werk en leven vervolgt.

Het verloop van een traject

 1. Inloggen in UpGuide.me

  Om het beste resultaat te kunnen bereiken, kiezen de coaches van Coaching Nederland voor een 'blended coaching' aanpak. Dit wil zeggen dat ze niet alleen vis-à-vis gesprekken voeren, maar ook gebruik maken van 24/7 online begeleiding middels het UpGuide platform voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling. In de PDF Een traject volgen in UpGuide vind u de belangrijkste aanwijzingen. Wilt u zich nog beter voorbereiden dan vindt u op www.upguide.me/main/training nog enkele gebruiksaanwijzingen.

  Wij raden ten zeerste aan UpGuide in een Google Chrome browser te openen. Safari of Firefox browsers werken ook goed.
  Oudere versies van de Explorer browser werken niet altijd even goed.
  N.B. UpGuide is ook via een browser op de smartphone te openen.

  Zeer waarschijnlijk heeft u inmiddels een mail ontvangen om in te kunnen loggen op system.upguide.me. Heeft u het bericht niet per mail ontvangen, dan bestaat de kans dat de mail in uw spambox terecht is gekomen. Zet, in de spambox van uw e-mailprogramma, 'noreply@upguide.me' op ´veilig adres´, dan ontvangt u voortaan alle berichten.

  Problemen bij het inloggen?
  Soms komt het voor dat de persoon, die de gegevens heeft ingevoerd, niet uw juiste e-mailadres heeft gebruikt. In dat geval ontvangt u vanzelfsprekend geen bericht. Vraag dan aan uw coach of andere begeleider met welk e-mailadres u in UpGuide staat. De begeleider kan het e-mailadres in uw account eventueel wijzigen.
  N.B. De term 'noreply' in de afzender 'noreply@upguide' betekent overigens dat u, als u op die berichten reageert, door deze via uw mailbox te 'beantwoorden', er aan de andere kant geen 'ontvanger' zit om op uw mail te reageren.

  U kunt altijd inloggen door met het e-mailadres waarmee u in het systeem bent ingevoerd een (nieuw) wachtwoord op te vragen. Klik hiervoor op de inlogpagina op Hulp nodig bij het inloggen?  en voer het mailadres in waarmee u wilt inloggen en waarvoor u een wachtwoord wilt invoeren. U ontvangt daarna opnieuw een e-mail met een link naar de pagina om een nieuw wachtwoord in te voeren. Komt u er alsnog niet uit dan kunt u ook om raad vragen door een mail te sturen aan helpdesk@upguide.me.

 2. Avatar Uw account

  Vul in UpGuide eerst de gegevens in uw persoonlijk account pagina zo veel mogelijk aan. U vindt de link naar uw account door links met de muis over het menu te bewegen en op uw naam te klikken. Het is voor andere gebruikers, zoals de begeleider, prettig als u ook een (pas)foto van uzelf invoert.

 3. Documenten

  Eenmaal in UpGuide komt u terecht op de 'WhatsUp' timeline. In de meeste gevallen staan daar de links naar de in te vullen formulieren of te ondernemen acties reeds voor u klaar. Ziet u ze daar (nog) niet staan, zet dan de muis links op het menu en klik op 'Projecten & Trajecten' om het trajectoverzicht te openen. Open het betreffende traject door op de regel van het betreffende te klikken. Klik op de trajectpagina  rechtsboven in op het Formulieren en Documenten icoontje. Daarna ziet u alle ter beschikking staande formulieren staan.
  clientformulieren
  Onder het tabblad 'Ingevuld' kunt u later alle door u ingevulde formulieren weer terugvinden.

 4. Voorbereiding voor het intakegesprek

  Om de begeleider de gelegenheid te geven zich optimaal voor te bereiden op het intakegesprek vragen we u vóóraf het gesprek met de begeleider een 'Intakeformulier' en 'Mentale Thermometer' in te vullen (en uw Account pagina compleet te maken).

 5. Het intakegesprek

  De begeleider neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor het intakegesprek. Het doel van het intakegesprek is helderheid te verschaffen inzake de belangrijke aspecten rond het begeleidingstraject, zoals het uitgangspunt, de doelstelling, de procedure en de gezamenlijke aanpak. Het intakegesprek vindt plaats op de door u met de begeleider afgesproken plaats en tijd. 

  Bent u verhinderd voor het intakegesprek of een andere (vervolg)gesprek, laat dit dan minimaal 24 uur van te voren weten.

  N.B. Indien u op basis van dit eerste gesprek besluit toch liever met een andere coach te werken, neem dan contact op met Coaching Nederland via 020-5112210 of via het contactformulier. De door ons geadviseerde begeleiders zijn professionals en begrijpen heel goed dat een traject alleen tot succes kan leiden als het 'klikt' tussen u en de professional. Zij zullen uw keuze derhalve respecteren.

 6. De rol van de leidinggevende

  Omdat wij ook voor de organisatie het hoogst mogelijke resultaat uit het begeleidingtraject willen halen, is het in onze aanpak gebruikelijk dat de opdrachtgever, vaak de leidinggevende, waar mogelijk bij het traject wordt betrokken; het liefst in een driegesprek in het begin van het traject. Ook wordt de leidinggevende soms gevraagd of hij of zij een 'Intakeformulier voor leidinggevenden' wil invullen.

 7. Privacy

  Alle formulieren die u of iemand anders invult zijn overigens uitsluitend te lezen door:
  a. degene die het formulier heeft ingevuld,
  b. de coach/begeleider,
  c. uitsluitend in geval van nood de systeembeheerder.
  Lees, voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy, het privacyreglement van UpGuide.

 8. Akkoord voor de voortgang van het  begeleidingstraject

  Indien u of andere 'opdrachtgever' van het traject (dit kan ook een verzekeringsmaatschappij zijn) akkoord is met het traject, maakt de begeleider met u een afspraak voor een vervolggesprek.  Indien gewenst, stuurt Coaching Nederland eerst een schriftelijk trajectvoorstel, ter goedkeuring, aan u of de betreffende opdrachtgever (bijvoorbeeld uw leidinggevende of de P&O/HRM afdeling).

 9. Het verdere verloop van het traject

  Gedurende het traject heeft u in principe meerdere gesprekken met uw begeleider. De gesprekken duren, afhankelijk van de coach en het type gesprek, doorgaans één tot anderhalf uur. Na elke gesprek is het de bedoeling dat u binnen 48 uur een Sessieverslag invult. De link daar naar toe vindt u op uw timeline of op de Trajectpagina bij Documenten.  (Zie ook hierboven bij punt 3. 'Documenten'). In het Sessieverslag geeft u uw ervaringen en resultaten van het gesprek aan en wordt u uitgenodigd na te denken over de effecten van de sessie.

 10. Logboek

  Het logboek is een fantastische tool om tussen de sessie door van uw ervaringen te leren. Elke keer dat u een aantekening in uw logboek schrijft, krijgt de begeleider een notificatie zodat op de aantekening kan worden gereageerd. In UpGuide zijn diverse mogelijkheden om aantekeningen in het logboek te plaatsen. Het best is de Trajectpagina te openen (via het linker menu op 'Projecten en Trajecten' klikken en dan op het betreffende Traject) en daarna rechtsboven op het + icoontje. U kunt ook vanuit de homepage op het + icoontje klikken, maar dan moet u, alvorens u een aantekeningpagina opent, deze wel eerst aan het traject koppelen, zodat de betreffende begeleider kan meelezen.

 11. Evaluatie van het traject

  Na beëindiging van het traject verzoeken we u nogmaals de Mentale Thermometer en een evaluatieformulier in te vullen. Hierin vragen wij u naar de behaalde resultaten en de mate waarin u en de opdrachtgever(s) van het traject tevreden zijn.

 12. 24/7 Tot uw dienst

  Indien u vragen of opmerkingen heeft, bespreekt u deze dan met uw begeleider. Indien u vragen heeft die u niet met uw begeleider kunt of wilt bespreken, zoals een klacht, neem dan contact op met Coaching Nederland. Het landelijke servicenummer is 020-5112210. De telefoon wordt daar 24 uur per dag, 7 dagen per week opgenomen. Geef uw naam en telefoonnummer op en u wordt zo spoedig mogelijk door de verantwoordelijke functionaris teruggebeld.

Succes met uw traject.
Het Coaching Nederland supportteam

P.S. Neemt u nog even de PDF Een traject volgen in UpGuide door?