Coaching pools

Haal meer rendement uit uw coachingpool

Om de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van medewerkers te bevorderen, heeft een toenemend aantal organisaties een eigen pool van interne- en/of externe coaches en trainers. Om de best mogelijke resultaten uit zo’n groep (eigenzinigge) professionals te halen is organisatie, professionaliteit, leiderschap en met name meetbaarheid van resultaten een must. Wie doet wat en wanneer? Hoe is de tevredenheid van de medewerker over de coaching en niet op de laatste plaats, wat is het effect van dit alles voor de organisatie? Wat is de ‘businesscase’?

Om meer rendement uit coaching- en andere begeleidingstrajecten te halen zijn de volgende zaken van belang:

 •  Ruime ervaring, vakkundigheid en professionaliteit van de coaches, trainers of consultants.
 •  Een gedegen analyse van de leer- of veranderbehoefte, alvorens een traject wordt gestart.
 •  De juiste match tussen de leer- of veranderbehoefte en de in te schakelen professional.
 •  De juiste aanpak van het traject. Is een vis-á-vis, online of juist blended aanpak het meest effectief.
   Zijn korte of juist lange sessies en intervals beter. Wat zijn de meest effectieve interventies in dit traject?
 •  De organisatie van het support van ‘peers’, zoals de leidinggevende, HR en/of collega’s.
 •  Nul- en eindmetingen, om het effect van trajecten te meten en data te verzamelen.
 •  Bestendiging van resultaten door de juiste nazorg.

In de 25 jaar van haar bestaan heeft Coaching Nederland een scala aan methodieken en tools ontwikkeld om een hoog rendement uit coaching- en andere begeleidingstrajecten te halen.

 •  Een op basis van duizenden trajecten doorontwikkeld coachingprotocol;
 •  Verschillende methoden om het effect van interventies te meten;
 •  De GedragsFlexibiliteitSchaal, die op basis van 360 graden feedback
   inzicht geeft in drijfveren, talent, de energiebalans en gedrag;
 •  Een (zelf)coaching app, waarmee 24/7 (online) coaching mogelijk is;
 •  Een online bibliotheek met publicaties over persoonlijke-, zakelijke-  
   en professionele ontwikkeling;
 •  ‘Questions’, een mogelijkheid om 24/7 vragen neer te kunnen leggen
   bij een netwerk van in- en/of externe professionals;
 •  Een online Academy met een scala aan e-learning cursussen en
   ‘Learning in Action’ programma’s volgens het 70:20:10 leerprincipe, zoals de het programma ‘Coachend leidinggeven’.

   

Wat betekent dit voor uw coachingpool?

Samenwerking met Coaching Nederland kan het rendement van uw coachingpool op verschillende vlakken sterk verbeteren. Bijvoorbeeld door:

 • gebruik te maken van onze kennis en ervaring op het gebied van het beheren van interventies;
 • gebruik te maken van onze applicatie en andere (online) tools, zoals de GFS;
 • de eigen coachingpool te laten samenwerken  met het Coaching Nederland Netwerk van coaches;
 • delen of de gehele organisatie van de coachingpool aan hen te outsourcen.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan  met Alex Engel of Erik Pronk. Open hiervoor ons Coantacformulier.