blended coaching   

Omdat er altijd uitdagingen zijn

Over het algemeen redden we ons prima, op het werk en in prive. Maar af en toe doemen er uitdagingen op die ons behoorlijk bezig kunnen houden. Dan kan coaching soelaas bieden. Zeker op het moment dat we er slapeloze nachten van (dreigen te) krijgen of andere uitingen van interne spanning zich aandienen, wordt het tijd om versterking in te schakelen.

Coaching biedt voor veel uitdagingen, dilemma’s en andere omstandigheden soelaas. Coaching is weliswaar een containerbegrip, maar het komt er in het kort meestal op neer dat een professionele begeleider je helpt meer inzicht in de situatie te krijgen, waardoor het maken van keuzes makkelijker wordt en waarbij meer geestesrust vaak een positieve bijwerkingen is.

Blended coaching

Veel mensen denken dat coaching uitsluitend plaatsvindt middels gesprekken. Echter onderzoek heeft aangetoond dat coaching significant meer of sneller resultaat oplevert, als er meerdere inzicht- en leermomenten worden aangeboden,  Vandaar dat bij Coaching Nederland trajecten altijd bestaan uit een gevarieerd aanbod van interventies, zoals online en face-to-face gesprekken, alerts om je te herinneren aan acties, praktijkopdrachten, zelfreflectie en andere acties.

Trajecten

Alhoewel wij bij Coaching Nederland meesters zijn in maatwerk kunnen we ons goed voorstellen dat je een beetje idee wilt hebben van wat voor coaching trajecten nou zo over het algemeen worden ingezet. Hieronder volgen de meest gebruikte trajecten.

Check in € 295,-

In een check-in procedure wordt geïnventariseerd waarmee de medewerker of manager het best geholpen is. Deze intake bestaat uit:

 1. Invulling van een Intakeformulier, de Mentale Thermometer en eventueel de GedragsFlexibiliteitSchaal en/of andere aanvullende vragenlijsten.
 2. Evaluatie van de formulieren en voorbereiding van het intakegesprek, door de coach.
 3. Een gesprek met de medewerker over diens vraag en hoe coaching daar invulling aan kan geven.
  N.B. In de veel gevallen is de leidinggevende een deel van het gesprek aanwezig of is er telefonisch of mailcontact met de leidinggevende of opdrachtgever.
 4. Locatie: op de werkplek van de medewerker of (bijv. om privacy redenen) daarbuiten of anders telefonisch of via video calling.
 5. Verslaglegging door de coach.

Na het intakegesprek zijn er verschillende trajecten mogelijk. Echter, het is ook denkbaar dat het bij dit eerste gesprek blijft.

Compact coaching traject € 495,-

Een Compact traject is een kort (blended) coachingstraject van (minimaal) 3 uur, verdeeld over één dagdeel òf twee gesprekken van anderhalf uur òf meerdere kortere vis-à-vis en online (video) contacten met de coach. Dit traject is bedoeld om weer richting te krijgen en in gespannen situaties problemen te voorkomen, door kernzaken op een rij te zetten. Het traject bestaat uit:

 1. Voorbereiding van de sessie(s), door de coach.
 2. Eén of een serie gesprekken met de medewerker over diens issues en doelstellingen.
 3. Toegang tot het UpGuide persoonlijk ontwikkel platform.
 4. Online contact tussen de sessie door.
 5. Praktijkoefeningen en/of thuisopdrachten.
 6. Verslaglegging door de coach.
 7. Locatie: bij de coach, op de werkplek van de medewerker of via video calling.

WorkLifeCoaching traject € 995,-

Een WorkLifeCoaching traject behelst vier of vijf intensieve sessies en online begeleiding tussen de gesprekken door. Dit traject is bedoeld om een gewenste persoonlijke ontwikkeling te bewerkstelligen, zodat de medewerker hiermee gemotiveerder, effectiever, productiever en gelukkiger in diens actuele werkomgeving kan functioneren. Tevens is dit traject zeer effectief voor medewerkers die overbelast zijn of re-integreren (bijvoorbeeld na een burn-out).
Het traject bestaat uit:

 1. Voorbereiding van de sessie(s), door de coach.
 2. Eén of een serie gesprekken met de medewerker over diens issues en doelstellingen.
 3. Toegang tot het UpGuide persoonlijk ontwikkel platform.
 4. Online contact tussen de sessie door.
 5. Praktijkoefeningen en/of thuisopdrachten.
 6. Verslaglegging door de coach.
 7. Locatie: bij de coach, op de werkplek van de medewerker of via video calling.

Langere trajecten

Een langere traject behelst in de meeste gevallen een uitgebreider WorkLifeCoaching traject of soms heel iets anders, maar dat valt dan weer onder één van de vele maatwerk trajecten.

Unieke kans voor nieuwe zakelijke relaties van Coaching Nederland

Omdat wij graag kennis maken met mensen en organisaties waar wij iets voor kunnen betekenen, hebben wij, exclusief voor CHRO’s of andere directieleden van Nederlandse werkgevers, een aantal proefpakketten die wij graag kosteloos aanbieden, om daarmee onze kennismaking te vieren. Op deze wijze kan de organisatie kennis maken met onze dienstverlening op het gebied van het beter functioneren en ontwikkelen van medewerkers, teams en organisaties.

Één van de kennismakingsprogramma’s is het hierboven beschreven Compact programma. Wil iemand in de organisatie, namens u als directielid, daar bij wijze van proef gebruik van maken? Klik dan op onderstaande button en laat uw gegevens achter. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.