24/7 coaching service  

24/7 Coaching Service

Er zijn van die momenten in het leven waarop je behoefte hebt aan goede raad of de juiste vragen.  Op zo’n moment kun je, voor een vertrouwelijk luisterend oor, bellen naar 088 5335 880. De professional aan de andere kant van de lijn luistert naar je verhaal en samen beslissen jullie wat voor jou op dat moment de beste oplossing lijkt, bijvoorbeeld:

 1.  dat je de volgende dag wordt gebeld door een coach bij jou in de buurt, een gespecialiseerde coach of andere expert;
 2.  of direct met een coach wordt doorverbonden, die meteen met jou telefonisch aan de slag gaat.

De telefonische coaching service is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

De 24/7 Coaching Service is in het leven geroepen om medewerkers binnen organisaties de mogelijkheid te bieden om tijdens, maar ook buiten werktijden,  met een vertrouwenspersoon in contact te treden. Deze laagdrempelige toegang tot coaching dient ertoe om alle mogelijke issues, die het optimaal functioneren in de weg kunnen staan, zo snel mogelijk op te lossen of andere belangrijke thema’s te bespreken.

Heeft jouw werkgever nog geen abonnement op de 24/7 Coaching Service en heb je toch een dilemma? Dan mag je gewoon bellen, want wij zijn er 24/7 voor iedereen.  Afrekenen doen we achteraf wel, met je werkgever of andere direct met jou.

 

De 24/7 service voor werkgevers

De 24/7 vertrouwelijke toegang tot de telefonische psychosociale ondersteuning en vraagbaak op het gebied van persoonlijke ontwikkeling heeft voor werkgevers met name tot doel hun medewerkers te ondersteunen om daardoor:

 • te zorgen dat medewerkers inzetbaar blijven door het probleem vóór te zijn;
 • de uitstroom te verminderen door de medewerkerstevredenheid te vergroten;
 • prestaties van medewerkers te vergroten door betere samenwerking;
 • de productiviteit te vergroten door mentaal verzuim terug te dringen en
 • door ‘goed werkgeverschap’ het werkgeluk van de medewerkers te vergroten.

Werkwijze
De abonnee belt het 088 5335 880 servicenummer en krijgt een professionele begeleider aan de lijn aan wie een vraag of issue kan worden voorgelegd. Hierbij is privacy 100% gegarandeerd! Blijkt meer begeleiding nodig dan uitsluitend het telefoongesprek, dan kan de werknemer de volgende dag worden teruggebeld:

 • door een coach om een afspraak te maken voor een coaching traject dat telefonisch, vis-à-vis of via beeldscherm plaats vindt ,
 • door een jurist als de vraag een juridisch thema betreft,
 • door een financieel adviseur als het over geldzaken gaat,
 • door een psycholoog als het om psychische klachten gaat (of er wordt doorverwezen naar de Arbodienst),
 • door een voeding- of lichamelijke zorg specialist voor lichamelijk welzijn.
 • door een specialist op andere privé gerelateerde onderwerpen (zoals rouwverwerking of relatieproblemen).

Implementatie en praktijk

 1. Coaching Nederland helpt bij het onder de aandacht brengen van de 24/7 Service aan leidinggevenden en de medewerkers.
 2. De binnen de organisatie  verantwoordelijke (HR) functionaris heeft realtime  inzicht in het gebruik van de service en lopende coaching trajecten.
 3. Daarnaast ontvangt de werkgever een rapportage en evaluatie inzake de gesprekken en trajecten, alsmede inzicht in de besproken thema’s en de behaalde klanttevredenheid.

Tarieven
Bent u als werkgever geïnteresseerd in de 24/7 Coaching Service, neem dan vrijblijvend contact op voor een offerte op maat of bel: +31 (0)20-5112210.