Het verloop van een begeleidingstraject

Bij de professionals die Coaching Nederland aanbeveelt ziet een traject er ongeveer als volgt uit.

 1. Geef op ´Begeleiding aanvragen` aan wie je bent, waar je woont, hoe je te bereiken bent en omschrijf kort maar kernachtig wat jouw situatie en vraag is.
 2. Coaching Nederland geeft de aanvraag aan één of enkele passende begeleiders voor.
  Je krijgt tevens een mail van noreply@impr0ve.com ter bevestiging van het aanmaken van een account in Impr0ve, Dit is het online platform voor persoonlijke groei, waarmee we bij Coaching Nederland begeleidingstrajecten de kwaliteit van het traject bewaken. N.B. Zet meteen noreply@impr0ve.com in je mailbox op ‘veilig adres’. Dit om te zorgen dat de mail niet in je spambox terecht komt. Zodra je je account hebt aangemaakt, ontvang je nog een mail met de mededeling dat in Impr0ve een ‘Project’  is aangemaakt. Een project in Impr0ve maakt het mogelijk dat meerdere mensen binnen een project met elkaar kunnen communiceren en opent de mogelijkheid om vragenlijsten in te vullen met betrekking tot jouw ontwikkelingstraject.
 3. Je kunt, nog voordat je je begeleider hebt ontmoet, aan de slag. Volg daarvoor de instructies in de mail op. Vul de voor jouw traject bestemde formulieren in en begin vast met het plegen van onderzoek door bijvoorbeeld testen te maken.
 4. De begeleider mailt of belt je op om een afspraak te maken.
 5. Je hebt een intakegesprek met de coach/begeleider. Doordat je al voorwerk hebt verricht, is de begeleider al behoorlijk op de hoogte van je situatie en dient het gesprek vooral om te checken of er een klik is met je begeleider en om samen een plan van aanpak te maken.
 6. Daarna (of meteen) ontvang je een voorstel en offerte voor de kosten van het begeleidingstraject.
 7. Indien je besloten hebt om het traject te vervolgen, maak je nieuwe afspraken met je begeleider.Naast de vis-à-vis (face-to-face) gesprekken vindt een deel van de begeleiding online plaats, via Impr0ve. Hierdoor kan de coach/begeleider je 24/7 in je traject ondersteunen.
 8. In het traject wordt verder onderzocht wat jouw kwaliteiten en leerpunten zijn, welke mogelijkheden er zijn, wat de ‘gap’ (de kloof) is tussen de huidige situatie en de gewenste situatie en welke stappen er nu te nemen zijn. Daarna is het een kwestie van actie nemen!
 9. Tussen de gesprekken door werk je, door oefeningen en andere relevante acties te ondernemen, zelf hard aan je vooruitgang. Daar kun je in het ‘Logboek’ verslag van doen, zodat de begeleider op de hoogte blijft van je voortgang en kan adviseren of anderszins reageren.
 10. Aan het einde van het traject evalueer je het traject, middels een afrondend gesprek met de begeleider en door een evaluatieformulier in te vullen.
Ik wil graag advies over een begeleidingstraject.