Tarieven

Tarieven

Onderstaande producten, met de daar aan gekoppelde tarieven, gelden als richtlijnen. Coaching is bij uitstek een dienst die op de persoon en case wordt afgestemd. Variaties op onderstaande producten zijn derhalve mogelijk.

 1. Het stellen van een coachvraag aan onze coaches of andere experts, via de ‘Questions to the Universe’ module in de UpGuide app.
  GRATIS voor werknemers van organisaties die met Coaching Nederland een raamcontract hebben afgesloten.
 2. Intakeprocedure op basis van ‘no cure no pay’. Dit wil zeggen dat dit bedrag uitsluitend in rekening wordt gebracht als er een klik met de coach is en het traject doorgang vindt.
  De procedure bestaat  uit een online intakeformulier, nulmeting, casestudy door de coach, (drie)gesprek met de cliënt en, indien gewenst, de opdrachtgever, ad € 295,- + € 50,- indien er een schriftelijk verslag, zoals een coachvoorstel of, voor de verzekering, een ‘behandelplan’ wordt verlangd.
 3. Éénmalige uitgebreide coaching sessie, bestaande uit een digitale intake + casestudy vooraf door de coach + gesprek van + 75 minuten + gebruik van de UpGuide app, ad € 295,-.
 4. Talentonderzoek middels de afname van een GedragsFlexibiliteitSchaal (GFS) door de cliënt en 4-6 van diens naasten en/of collega’s + de bespreking van de uitslag van het expert-rapport door een gecertificeerde GFS-consultant, ad € 295,-.
 5. Online-coaching-traject. Dit is een kort maar intensief traject met meerdere online contactmomenten per week via de UpGuide app, ad € 495,-. De looptijd is meestal ongeveer 2 weken.
 6. Compact WorkLifeCoaching traject. Looptijd van dit ‘blended’ coachingtraject is ongeveer 6 weken, waarin 3 vis-à-vis gesprekken, aangevuld met wekelijks online coaching en online ontwikkelings-oefeningen, ad € 795,-.
 7. Het Basis WorkLifeCoaching traject ad € 995,- is het meest aangevraagde traject. Het behelst de volgende componenten:
  – een looptijd van ongeveer 3 maanden;
  – meestal 4 doch eventueel 6 gesprekken, variërend van 75-90 minuten bij 4 gesprekken of 6 kortere gesprekken van maximaal 60 minuten;
  – online coaching, afhankelijk van de behoefte en het aantal en de duur van de vis-à-vis gesprekken;
  – diverse ontwikkeloefeningen tussen de sessies door;
  – voorbereiding en (interne) rapportage door de coach;
  – eindmeting om het effect van het traject inzichtelijk te krijgen.
  – eindevaluatie, waar gewenst ook door de opdrachtgever;
  – duurzaamheidsmeting na 6 maanden.
 8. Middellang WorkLifeCoaching traject. Qua structuur vergelijkbaar met het Basis WorkLifeCoaching traject, echter met een langere looptijd van 3-6 maanden en meer (6-8) vis-à-vis gesprekken en online coaching, ad € 1.495,-.
 9. Lang WorkLifeCoaching traject. Qua structuur vergelijkbaar met het Middellang WorkLifeCoaching traject, echter met een langere looptijd van 6-9 maanden en meer (8-10) vis-à-vis gesprekken en online coaching, ad € 1.995,-.
    

  Teamcoaching

 10. Teamcoaching en of intervisie door een ervaren teamcoach. ad € 895,- per dagdeel.
    

  Executive coaching

 11. Executive coaching voor leidinggevenden en/of bestuurders, door een Executive coach. Afhankelijk van 1. de duur van het traject (3-12 maanden), 2. de intensiteit en 3. het tarief van de Executive coach. Investering: variërend van € 1.495,- tot € 4.995,-.
 12. Brainstormsessie met een V.I.P., zoals: topondernemers, hoogleraren, topsporters, politici, experts, auteurs of andere boeiende bekende Nederlanders.
  Tarieven op aanvraag.