ODC

ODC (ODIN Development Compass)

Verschillende van de op de website gepresenteerde coaches zijn gelicenceerd om het ODC af te nemen.

Het ODC assessment-tool is gebaseerd op de analytische psychologie van Prof. Dr. C.G. Jung die meende dat bij het individu zowel bewuste als onbewuste processen meespelen. Deze onbewuste processen hebben een grote invloed op het denken en handelen van mensen. Door bewustwording van onze natuurlijke drijfveren, onze natuurlijke kracht, ons gedrag als we onder druk staan en onze interactie met anderen, kunnen we leren om meer vanuit onze individuele kracht te werken in plaats vanuit aangepast gedrag.

 Voordelen ODC®
Het ODC assessment tool van Odin Company heeft een aantal duidelijk onderscheidende kenmerken

• ODC biedt een heldere scheiding tussen natuurlijk talent en aangepast gedrag.

• ODC biedt inzicht in natuurlijke, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties.

• ODC helpt succesvolle teams samenstellen op basis van wérkelijke  kwaliteiten.

• ODC geeft zicht op onbewuste drijfveren.

• ODC voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress.

 ODC en coaching

 In de coaching is ODC een krachtig middel. ODC geeft inzicht in de onbewuste blokkades die een persoonlijke ( of team ontwikkeling) in de weg staan. Soms zitten deze blokkades zo diep dat ze alleen onder deskundige begeleiding opgespoord kunnen worden en daarvoor in de plaats nieuw gedrag aangeleerd kan worden.

ODC helpt om inzicht te geven en laat bovendien zien waar de natuurlijke talenten zitten die nog ontwikkeld kunnen worden. Hierdoor wordt de energie die nu in de blokkades of aangeleerd gedrag zit, ingezet om het natuurlijk talent verder te ontwikkelen en vanuit je natuurlijke kracht te handelen. Dit maakt ODC uniek omdat het disfunctioneel gedrag onder stress zichtbaar wordt en daarmee preventief uitval voorkomen wordt. Direct na de meting kan effectieve coaching plaatsvinden met blijvend resultaat.

 Verdere toepassingen

 Voor wie?

ODC kan ook in de volgende situaties toegepast worden:

  • Competence-management
    ODC meet welke competenties wel en niet ontwikkelbaar zijn, wat natuurlijke drijfveren zijn en in welk gebied iemand aangepast gedrag vertoont en onder druk minder kan gaan presteren. Bij selectie, aanname of benoeming in een nieuwe positie kan met behulp van ODC daarmee de best passende ‘fit’ gevonden worden.
  • Verandermanagement
    ODC kan de essentie van de gevraagde ‘verandering’ benoemen en vertalen in de benodigde competenties. Door met behulp van ODC de juiste leiders en deelnemers daarvoor te selecteren, zal de beoogde organisatieverandering sneller en duurzamer op gang gebracht worden.