No-Growth-No-Pay

No Grow No Pay

No-Growth-No-Pay™ staat voor het afrekenen van een leer- of ontwikkelingstraject, op basis van het daarin behaalde (leer)resultaat.

Het No-Growth-No-Pay principe wordt ondermeer toegepast op Learning-in-Action™ programma’s, maar kan op allerlei ontwikkeltrajecten worden toegepast.

Een Learning-in-Action programma varieert in looptijd van enkele weken tot maximaal een jaar. In dit tijdsbestek werkt de trainee in de dagelijkse praktijk aan diens persoonlijke- of professionele ontwikkeling. Het No-Growth-No-Pay™ principe werkt daarbij als volgt:

De investering voor een leertraject op basis van No-Growth-No-Pay bestaat uit twee componenten:

  1. Een vaste component, waarbij per module (of per LearningBlock™)  wordt afgerekend.
    Bijvoorbeeld het Learning-in-Action programma Time Management bestaat uit tien wekelijkse modules. Daarin wordt elke week bijvoorbeeld een tiende stukje van het vaste deel afgerekend. Op het moment dat de  trainee stopt, stopt ook de vaste afrekening. De trainee kan elk moment het programma stoppen of pauzeren (bijvoorbeeld om op vakantie te gaan) en later weer hervatten.
  2. De variabele component. Deze wordt bepaald door een nul- en eindmeting. Bijvoorbeeld: De trainee scoort op de eindmeting 8% hoger dan de nulmeting. De verwachting was bepaald op 10% groei. In dit geval is 80% van de vooraf overeengekomen bonus verschuldigd. Is er geen groei dan is er ook geen bonus verschuldigd. Het komt vaak voor dat de groei hoger is dan de inschatting (= 100%). Er wordt echter in principe niet meer dan 100% van het vaste bedrag als bonus component in rekening gebracht.

De praktijk
In de praktijk zal een budgethouder of trainee een aanvraag doen voor één van de basis Learning-in-Action programma,  zoals ‘Leadership in Action’, ‘StressManagement’ en ‘Time Management’ of voor een ´op maat´ programma. Aan het programma is een vooraf bepaalde vaste vergoeding per module verbonden en een vooraf bepaald bonusgedeelte. Aan ‘op maat’ programma’s gaat een offerte traject vooraf.

Zodra de stakeholders, waaronder de budgethouder instemt met de loop en de investering van het programma, zorgt de budgethouder voor voldoende saldo op de ´credits-rekening(en), zodat de diverse LearningBlocks en de uiteindelijke bonus kan worden afgerekend. Daarna kan het Learning-in-Action programma worden gestart.
N.B. Resterende credits kunnen te allen tijde worden gecrediteerd. Terugboekingen van Credits vinden binnen 14 dagen na een schriftelijk verzoek hiertoe plaats.

Heeft u nog vragen over hoe het No-Growth-No-Pay principe toe te passen in uw leertrajecten? Neem dan gerust contact met ons op via ons contactformulier
of bel +31 (0)20-5112210.