Aansluiten bij het Coaching Nederland Netwerk voor coaches (CNN).


Coaching.nl en het Netwerk van coaches

Het doel van de coaching.nl website is coaching voor iedereen toegankelijk te maken.

Dit doen we door:

 • de drempel tot coaching te verlagen door bezoekers de mogelijkheid te bieden vrijblijvend een vraag te stellen aan een geselecteerde groep coaches.
 • coaches in Nederland (en deels daarbuiten) de mogelijkheid te bieden zich op coaching.nl te presenteren en/of zich als actief lid aan te sluiten bij het Coaching Nederland Netwerk van TOPcoaches.
 • intensief aan marketing te doen, zodat steeds meer opdrachtgevers de weg naar coaching.nl weten te vinden, waardoor steeds meer medewerkers in organisaties in de gelegenheid worden gesteld van coaching gebruik te maken.
 • hen die hulp willen bij het vinden van een passende coach hierin te ondersteunen.

.

Ben jij coach of bied je vergelijkbare begeleidingsdiensten, dan willen we je graag leren kennen. Door in UpGuide een ‘Professioneel profiel’ aan te maken, weten de accountmanagers van Coaching Nederland (CNL) je te vinden, als zij van jouw diensten gebruik willen maken. UpGuide is het persoonlijke ontwikkelingsplatform annex trajectvolgsysteem, waarmee CNL alle door haar verzorgde coaching online inkoopt, begeleidt, de kwaliteit bewaakt, administreert en factureert.

Coaching Nederland (CNL)

Coaching Nederland (CNL) ondersteunt organisaties en werknemers bij het maken van keuzes met betrekking tot het inschakelen van begeleiding ten behoeve van hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Daarnaast toetst en bewaakt Coaching Nederland de kwaliteit van deze dienstverlening voor haar opdrachtgevers.

Om aan de groeiende vraag van opdrachtgevers te voldoen, sluit Coaching Nederland samenwerkingsovereenkomsten af met gekwalificeerde coaches (en andere begeleidingsprofessionals).

Wil je kans maken om regelmatig door één van de accountmanagers van Coaching Nederland gebeld te worden voor opdrachten, dan kun je Lid worden van het CN Netwerk of je als ‘Associate’ of ‘Kernteamlid’ aansluiten. Misschien wil je uiteindelijk wel ‘Partner’ worden of solliciteren naar een functie in het directieteam van Coaching Nederland. Op deze pagina vind je de diverse mogelijkheden voor aansluiting bij het CN Netwerk.

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om je naam of profiel op de coaching.nl site te registreren of om je als lid aan te sluiten bij het CN Netwerk of misschien wel (intensief) samen te werken met Coaching Nederland? Lees dan verder.

 

De diverse vormen van aansluiting

Vriend van coaching.nl

‘Vrienden van coaching.nl’ zijn coaches die zich als zodanig hebben aangemeld en waarvan hun UpGuide Professional profiel terug te vinden is in de coaching.nl database.

Benefits
 1. Naam en profiel zijn terug te vinden in UpGuide en in de database van de coaching.nl.
 2. Toegang tot de 'open' Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 3. Kan worden gebeld als we een opdracht hebben voor iemand met de specifieke diensten die jij biedt.
 4. Kan gebruik maken van de basis functionaliteiten van het UpGuide platform voor persoonlijke ontwikkeling waarmee Coaching Nederland al haar trajecten online begeleidt.
 5. CNN Nieuwsbrief.
Investering
 1. € 0,00.
Voorwaarden
 1. ‘Professional’ profiel in de UpGuide app.
 2. Aantoonbaar actief zijn in coaching of vergelijkbare vorm van begeleiding.
Lid van het CN Netwerk

Leden van het CN Netwerk hebben een samenwerkingsovereenkomst met Coaching Nederland afgesloten.

Benefits
 1. Naam en profiel zijn terug te vinden in de zoekmachine van de coaching.nl website.
 2. De mogelijkheid opdrachten te vervullen voor klanten van Coaching Nederland.
 3. Toegang tot de Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 4. Kan gebruik maken van diverse extra functionaliteiten van het UpGuide platform voor persoonlijke ontwikkeling, zoals Trajecten, BlogPosts, Online Academy en de online Bibliotheek.
 5. CNN Nieuwsbrief.
Investering
 1. € 8,18 + btw per maand voor UpGuide Expert abonnement (maandelijks opzegbaar)
Voorwaarden
 1. UpGuide Expert abonnement.
 2. Samenwerkingsovereenkomst met CNL afgesloten.
 3. Bij > 1 traject per jaar is een Associate lidmaatschap verplicht.

 4. Geen verplichting maar een sterke aanrader: Module 1-5 van de (gratis) CNL professional training volgen.
Associate

Associates zijn actieve leden van het CN Netwerk die met het trajectvolg-systeem van UpGuide werken.

Benefits
 1. Presentatie op de zoekmachine van coaching.nl en in Google Maps.
 2. EigenNaam@coaching.nl mailaccount + Coaching Nederland visitekaartjes.
 3. Regelmatig vervullen van opdrachten voor klanten van Coaching Nederland.
 4. Toegang tot alle Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 5. Mogelijkheid tot het genereren van extra inkomsten door diensten aan het netwerk.
 6. Kan gebruik maken van het UpGuide Trajectvolgsysteem waarmee Coaching Nederland al haar trajecten online begeleidt.
 7. CNN Nieuwsbrief.
Investering
 1. € 20,45 per maand + btw voor een UpGuide Pro-account.
 2. € 99,- + btw per jaar voor (actief) lidmaatschap.
 3. Bij de uitvoering van je eerste traject voor een CNL klant wordt éénmalig € 285,- + btw in rekening gebracht voor de Supervisie door een CNL Accountmanager.
Voorwaarden
 1. UpGuide Pro-licentie.
 2. Samenwerkingsovereenkomst met CNL hebben afgesloten.
 3. Het CNL Professional training examen met goed gevolgd hebben afgelegd.
 4. Ruim voldoende scoren op de TOP-coach Key Performance Indicators.
 5. Intakegesprek met een directielid van Coaching Nederland.
Lid van het Kernteam

Kernteam Leden zijn Associates die naast het vervullen van opdrachten een (commerciële) bijdrage leveren aan de groei van CNL.

Benefits
 1. Prominente presentatie op de homepage van coaching.nl, de zoekmachine en in Google Maps.
 2. Wordt als eerste voorgesteld aan opdrachtgevers van Coaching Nederland.
 3. Toegang tot alle Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 4. De mogelijkheid te investeren in een Certificaat van Aandeel van Coaching Nederland b.v.
 5. De mogelijkheid een managementfunctie te vervullen bij Coaching Nederland b.v.
 6. CNN Nieuwsbrief.
Investering
 1. Idem als Associate + € 12,27 ex. btw per maand extra voor de UpGuide Business licentie.
Voorwaarden
 1. Naast alle voorwaarden van de Associate een UpGuide Business-licentie.

Te nemen stappen voor (intensieve) samenwerking met Coaching Nederland

Om opdrachtgevers van ‘de best mogelijke coaching’ te voorzien werkt Coaching Nederland uitsluitend samen met TOPcoaches, ofwel coaches die Ter zake kundig, Ondernemend en Professioneel zijn. Wij kijken bij het aangaan van intensievere samenwerking niet alleen naar opleiding en ervaring of ‘buitengewoon talent’, maar ook naar ondernemende kwaliteiten, professionaliteit en last but not least of je in staat bent werkelijk verschil te maken bij klanten. Lees over wat wij onder TOPcoaches verstaan in de 18 KPI’s, welke wij gebruiken om te toetsen in hoeverre de coach bij de Coaching Nederland cultuur past.
Ben jij ervan overtuigd dat jij ons én onze klanten die toegevoegde waarde kan bieden, dan verwelkomen wij je graag als Lid van ons netwerk en, als de interesse wederzijds is, wel als ‘Associate’ of misschien wel ‘Kernteam lid’ of misschien zelfs uiteindelijk als ‘Partner’.
De belangrijkste voorwaarde is dat je een Professional profiel hebt in UpGuide, omdat de website coaching.nl zowel als Coaching Nederland gebruik maken van het UpGuide online platform.

De stappen
 1. Maak een UpGuide account aan. Vul je persoonlijk profiel zo volledig mogelijk in en selecteer onderaan: "Ik wil een Professional profiel aanmaken". Open vervolgens het tabblad 'Professional Profiel' en vul je profiel 100% in. De blauwe progressbar geeft aan voor hoeveel procent het profiel is ingevuld.
  Wil je 'Vriend van het Coaching Nederland Netwerk' worden, Selecteer dan in het Professional profiel bij het onderdeel 'Samenwerking' de keuze 'Vriend van het Coaching Nederland Netwerk'. Je naam wordt toegevoegd aan ons nieuwsbrief bestand zodat we je op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen van coaching.nl en Coaching Nederland.
 2. Wil je daadwerkelijk als Lid aansluiten bij het Coaching Nederland Netwerk? Dan is het belangrijk samen juridisch goed voorbereid te zijn om een coachingopdracht via de coaching.nl website of via een opdracht van Coaching Nederland aan te kunnen nemen en uit te voeren. Om dit in orde te maken selecteer je in het Professional profiel bij het onderdeel 'Samenwerking' de optie 'Lid van het Coaching Nederland Netwerk'. Daarna opent een link naar de samenwerkingsovereenkomst. Lees de samenwerkingsovereenkomst grondig door en onderteken deze digitaal. Sluit vervolgens een UpGuide Expert Abonnement af. Klik hiervoor op de SELECTEER EEN MEMBERSHIP OF LICENTIE button, boven in je Professional profiel van UpGuide, en klik op ‘Expert Membership’. Je Profiel is hierna terug te vinden in de uitgebreide zoekfunctie van coaching.nl. De Inkopers en Accountmanagers van Coaching Nederland gebruiken deze zoekfunctie ook om coaches te vinden ten behoeve van trajecten voor hun opdrachtgevers.
 3. Wil je intensiever samenwerken en je aansluiten als Associate, zodat je profiel prominent op de coaching.nl website te vinden is en je hierdoor eerder in aanmerking komt voor het vervullen van opdrachten van klanten van Coaching Nederland, sluit dan een UpGuide Pro-licentie af. Klik hiervoor op de SELECTEER EEN MEMBERSHIP OF LICENTIE button, boven in je Professional profiel van UpGuide en klik op ‘Professional Licentie’.
 4. Klik in UpGuide vervolgens in het linker menu op ‘Meer menu’ en klik daar op ‘Academy’. Schaf daar de CNL Professional-training aan. Hierin leer je werken met de Blended Coaching methodiek van Coaching Nederland. Je wordt dan door één van de Supervisoren van Coaching Nederland benaderd om je te begeleiden in de training en je intensievere aansluiting bij het netwerk.
 5. Vraag vervolgens een intakegesprek met een directielid van Coaching Nederland aan door een mail te sturen aan info@coaching.nl waarbij je een recente CV en je persoonlijke toetsing op de TOPcoach schaal toevoegt. Één van de onderdelen in het intakegesprek is namelijk de toetsing van de mate waarin je voldoet aan de 18 KPI’s van TOPcoaches. Toets jezelf op deze Key Performance Indicators, door aan elke indicator twee beschrijvingen van gedrag toe te voegen waaruit blijkt dat je deze competentie beheerst. Je kunt het Word document hier downloaden, invullen en daarna aan het mailverzoek voor een intakegesprek toevoegen.

  We kunnen ons voorstellen dat je eerst een intakegesprek wilt, alvorens je besluit aan te sluiten als Associate. Dit gesprek wordt, als er geen verdere samenwerking als Associate uit voortvloeit, in rekening gebracht tegen een tarief van € 150,- per uur + 21% btw.

Neem voor vragen of feedback contact op met coaching Nederland via het contactformulier of via info@coaching.nl of bel naar +31 (0)20-5112210.

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking.