LearningBlocks

De term (Active) LearningBlocks™ staat voor een reeks aan leerinterventies, zoals:

– just in time information,
– scans,
– praktijkgerichte oefeningen,
– experimenten,
– intervisie,
– tips,
– reflecties,
– quotes,
– brainstorming,
– coaching en
– andere leerinterventies.

De Active LearningBlocks worden tijdens het dagelijks werk gevolgd en zijn aan de dagelijkse werkpraktijk gekoppeld.

Tezamen vormen de Active LearningBlocks een volledig op de werkpraktijk toegespitst competentieontwikkeling programma, ‘Active Learning Modules’ genaamd.
Het zijn ‘on the job’ leerprogramma’s in specifieke thema’s, zoals:

….Time Management           Leadership-in-action             TeamManagement             StressManagment        Persoonlijke effectiviteit      Loopbaan Management

De content van de programma’s is gekoppeld aan de praktijk en gericht op het beter functioneren van de deelnemer e en diens directe (werk)omgeving en,
last but not least, de programma’s zijn … op basis van … No-Grow-No-Pay.  Alleen als er vooruitgang wordt geboekt, wordt er afgerekend.

Neem, voor meer informatie of een kennismakingsgesprek, contact op met Coaching Nederland.