Leadership-in-action

Praktijkgerichte Active Learning op maat… en op basis van No-Growth-No-Pay

Leadership-in-Action

Kernprincipes van het Leadership-in-Action™ programma

Op basis van onze visie op leiderschapsontwikkeling.

Leiderschapsontwikkeling in de eigen werkomgeving en op eigen tempo,
– Het doorlopen van een serie LearningBlocks™ vindt plaats gedurende de dagelijkse praktijk (coaching on the job).
– De deelnemer bepaalt zelf op welke moment in de week praktijkgerichte LearningBlocks worden gevolgd.
– Het programma kan op elk gewenst moment worden onderbroken en weer voortgezet.

EFFECTIVE
LEADERSHIP
IS NOT ABOUT
ATTRIBUTES, 

(SPEACHES OR
BEING LIKED).
LEADERSHIP IS
ABOUT RESULTS

Peter Drucker

Stakeholder centered
– De organisatie, collega´s en/of  klanten spelen een centrale rol in het programma.
– Stakeholders zijn direct en actief betrokken.
– Elke leerstap is relevant in- en voor de context.

Helder contract
– Beperkt aantal concrete doelen die relevant zijn voor stakeholders.
– Effect van te bereiken doelen wordt beschreven.
– Alle stakeholders nemen verantwoordelijkheid voor de leerweg.

Blended Learning
– Doelgerichte theorie, praktijkoefeningen en bewustwording.
– Individueel en groepsgericht.
– Zowel online als offline.
– Theorie gekoppeld aan de praktijk.
– Het bereiken van het contractdoel staat voorop, leren is het gevolg.

GROWTH
BEGINS
AT
THE
END
OF
YOUR
COMFORTZONE

Neale Donald Walsch

Multilevel coaching
 Ongelimiteerde coaching door een personal coach, gedurende de looptijd van het programma
– Online ondersteuning middels het Impr0ve platform.
– Stakeholders bijdrage.
– Intervisie (optioneel).

Gestructureerd
– Blokken van 12 ‘week-modules’,
– Wekelijks een serie LearningBlocks binnen een module. 

De weekthema’s van het basisprogramma
Vooraf : Intakeformulier, Nulmeting, Mentale Thermometer, GedragsFlexibiliteitSchaal (GFS).
+ Intakegesprek met de Coach.
Week 1. Context → Input van de relevante stakeholders.
Week 2. Cultuur → Cultuurscan en wat daar uit te leren is.
Week 3. Persoonlijke Ontwikkel Plan → Op basis van de GFS, Cultuurscan en Stakeholders Feedback.
Week 4. Richting → Op basis van welke Visie en Missie vindt het ‘richting geven’ plaats.
Week 5. Ambitie → Formuleren van eigen ambitie en die van de organisatie / de afdeling / het team.
Week 6. Innovatie → Formuleren of uitwerken van één of meer innovaties.
Week 7. Invloed→ Invloed op basis van effectieve communicatie.
Week 8. Faciliterend leiderschap→  Wat je creëert waardoor anderen kunnen excelleren.
Week 9. Dienstbaarheid → Hoe worden medewerkers ondersteund in hun functioneren.
Week 10. Zelfdiscipline → Zelfdiscipline als sleutelfactor en metafoor voor stabiliteit en betrouwbaarheid.
Week 11. Reflectie → Wat is de status quo en hoe hebben we het tot nu toe gedaan.
Week 12. Evaluatie →  Hoe is de afgelopen periode verlopen en waar wordt is komende weken aan gewerkt.

Na het basisprogramma is het mogelijk een 100% op maat gesneden vervolgprogramma te volgen.

No-Growth-No-Pay™
– De investering in het Leaderip in Action programma hang af van het behaalde resultaat. Zo varieert de investering voor het 12 wekelijkse
Leadership in Action programma tussen tussen de € 2.995,- en  € 5.990,- (ex 21% btw) afhankelijk van het behaalde resultaat.
– Afrekening vindt plaats via een ‘credit’ systeem (100 credits = € 99,- inclusief btw).
– De budgethouder draagt zorg voor voldoende credits op de creditsrekening.
– Per gevolgde module wordt een vast aantal credits in mindering gebracht op het saldo,
– Op basis van het behaalde resultaat wordt de bonus bepaald. Deze bedraagt in principe maximaal 100% van het ‘vaste’ gedeelte.
– Stoppen kan op elk moment. Resterende credits worden op elke gewenst moment gecrediteerd.

N.B. Een Leadship-in-Action programma kan ook volledig op de organisatie worden afgestemd.

Neem, voor meer informatie of een kennismakingsgesprek, contact op met Coaching Nederland.