Leadership coaching

Leadership coaching

1. Als professional of teamleider kom je op de werkvloer veel uitdagingen tegen op het vlak van persoonlijke effectiviteit, communicatieve-, sociale- en interpersoonlijke vaardigheden. Denk aan het inspireren, beïnvloeden en meekrijgen van anderen, omgaan met conflicten, het benutten van je talenten en die van anderen of het vergroten van je persoonlijke kracht. Allemaal zaken die te maken hebben met kennis en vaardigheden die niet specifiek horen bij het vak waar je voor geleerd hebt. Met behulp van leiderschap coaching word je bewuster van het effect van je eigen gedrag en het effect van andere – effectievere – communicatie- en beïnvloedingsstijlen. Van bewust onbekwaam werk je gericht aan de ontwikkeling van jouw vaardigheden op dit gebied op een manier die bij jou past. Passend bij jouw waarden, drijfveren, talenten en persoonlijke stijl.

Opbrengsten van leiderschap coaching

 • Doelstellingen effectiever behalen
 • Meer impact
 • Effectiever omgaan met conflictsituaties
 • Anderen inspireren en motiveren
 • De juiste rol pakken in het team
 • Medewerkers het beste uit zichzelf laten halen
 • Meer energie en persoonlijke kracht
 • Meer werkplezier en rust
 1. Leiderschap coaching voor hoger management & Agile leiders

Je werkt in een organisatie die constant verandert, reorganiseert en principes van Lean & Agile management toepast. Leidinggeven aan een wendbare, snel veranderende, klant- en resultaat-gerichte organisatie vraagt om goed te kunnen schakelen tussen onder andere inspireren, motiveren, sturen, beslissen, ruimte geven, coachen en voortdurend vanuit de Agile mindset de werkwijze uitdragen. Wanneer kies je voor een coachende stijl, hoe en wanneer neem jij besluiten, hoe blijf je in woord en daad je visie en missie uitdragen? Bij leiderschap coaching vind jij antwoorden op dit soort vragen en ontdek je mogelijkheden om je leiderschap te ontwikkelen. Op basis van zelfreflectie en inzichten over stijlen van leidinggeven en agile leiderschap, stel je veranderdoelen vast en werk je vervolgens gericht en in kleine stapjes aan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en gedrag die jou succesvoller maken.  

Opbrengst van Agile & coachend leiderschap coaching

 • Heldere visie op je leiderschap
 • Consistent en effectief voorbeeldgedrag als leider
 • Soepel schakelen tussen paradoxale stijlen van leidinggeven
 • Bredere acceptatie van en enthousiasme voor nieuwe ‘mindset’ en werkwijze
 • Effectieve en inspirerende dag- of weekstart bijeenkomsten
 • Meer respect en vertrouwen in jouw teamvervolg
 • Beter omgaan met onzekerheid en complexiteit en anderen daarin begeleiden

Wil je alvast aan de slag met jouw uitdaging of vraagstuk?  
Begin dan met de twee eerste vragen van het GROWTH model, een gestructureerde aanpak die zeer succesvol is bij leiderschap coaching.  
Welke doelen wil jij bereiken? Wat gebeurt er in de huidige situatie?  Waar sta jij ten aanzien van jouw doelen? 

  bron: growthcoaching.com.au

  Het GROWTH model is een uitgebreidere versie van het zeer bekende GROW model that J. Whitemore presenteerde in zijn publicatie in 2002 over ”Coaching for performance: growing people, performance and purpose”.

  Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met één van onze leadership coaches of zoek zelf een leadership coach.

  §

  Lees meer over de diverse soorten coaching