Kleurrijke mensen

Het geheim van kleurrijke mensen

Wij mensen hebben een aantal basistalenten in huis om te kunnen functioneren en met de wereld waarin wij leven te dealen. Met deze talenten geven wij, ieder op eigen wijze, kleur aan het leven.
De mate waarin wij als individu in staat zijn in verschillende situaties een aantal kerncompetenties op authentieke wijze in te zetten, wordt uitgedrukt in een waarde die we Gedragsflexibiliteit noemen.
De waarde wordt uitgedrukt op een schaal van 1-100. Een waarde van 70 betekent, volgens de GFS hypothese, dat een individu in + 70% van de situaties moeiteloos zou moeten kunnen handelen. In de overige situaties kan het individu nog steeds handelen, alleen kost dit steeds extra inspanning.

Middels de GedragFlexibiliteitSchaal (GFS) is als het ware te meten wat iemands ‘comforzone’ is.
De schaal meet op acht gedragsdimensies; in de GFS ‘Kerncompetenties’ genoemd. Deze zijn:
Directief. Met de wil en ´sturende´ kwaliteiten geeft het individu richting aan diens leven.
Ambitieus. Met ‘drive’ en prestatiedrang is het individu in staat doelen te realiseren.
Expressief.  ‘Communicatie’ en ‘presentatie’ talent stelt iemand in staat anderen voor zich te winnen.
Visionair. Met je ‘verbeeldingskracht’ is het individu in staat creatief vooruit te denken.
Dienstbaar. Met het talent ‘er voor anderen te zijn’, geeft het individu betekenis aan diens leven.
Faciliterend. Met verantwoordelijkheid zijn mensen, plezier en resultaten met elkaar te verbinden.
Georganiseerd. Met dit ‘regeltalent’ kan het individu zorgen dat het ‘de zaakjes goed voor elkaar’ heeft.
Reflectief. Met ´beschouwend vermogen´ in het individu in staat weloverwogen beslissingen te nemen.


Doordat er in de GFS met de 360 graden feedback methodiek wordt gewerkt, waarbij anderen ook de vragenlijst over de persoon in kwestie  invullen, ontstaan er verrassende inzichten over talent, ontwikkelpunten, congruentie, authenticiteit, evenwichtigheid en waar zich mentale energie-lekken bevinden.

Investering
De GFS invullen, inclusief de 360 feedback versie, de uitslag met de algehele GFS waarde en de verdeling over de acht kerncompetenties is gratis.

De investering voor een GFS expertrapport, waarin alle uitkomsten en berekeningen middels verschillende grafieken in beeld wordt gebracht bedraagt €195,-.
Het expertrapport inclusief de bespreking van alle daaruit voortvloeiende inzichten met een gelicenceerde GFS-expert, bedraagt € 295,-.

De Licentietraining
Professionals zoals psychologen, coaches, HRM adviseurs, therapeuten, supervisoren en andere begeleiders kunnen een licentie behalen om professioneel  met de GFS te kunnen werken. De training bestaat uit:

  1. Het maken van de eigen GFS, inclusief de 360 graden feedback versie.
  2. De introductie webinar.
  3. Het bespreken van vijf GFS expertrapporten bij vijf (bekende) proefpersonen.
  4. Een intervisiebijeenkomst (een dagdeel).
  5. Een intervisiebijeenkomst en proeve van bekwaamheid (een dagdeel).

De investering voor een licentie is op basis van No-Growth-No-Pay. Dat wil zeggen dat er uitsluitend betaald wordt voor die delen die worden afgenomen.
Deel 1 en 2 zijn gratis te volgen. Deel 3 t/m 5 zijn bestemd voor professionals die de licentie willen behalen.

N.B. Voorwaarde om professioneel met de GFS te kunnen werken is dat de expert een professional licence heeft van Impr0ve.

Meer informatie is te verkrijgen via de vertegenwoordiger van de GFS in Nederland, Coaching Nederland.