Kernteam

Deel uitmaken van het Kernteam

Indien blijkt dat je als professional over meer dan gemiddelde kwaliteiten beschikt, kun je worden uitgenodigd om deel uit te maken van het Kernteam van Coaching Nederland en opdrachten uit voeren voor organisaties waar Coaching Nederland vaste leveringscontracten mee heeft. De inkopers van Coaching Nederland selecteren bij het inkopen van diensten voor hun opdrachtgevers in principe eerst een lid van het Kernteam vanwege de reeds bewezen kwaliteiten. Als de opdracht daar niet kan worden uitgezet, wordt uit de overige professionals op de website een kandidaat geselecteerd. Als daarmee de gewenste behoefte van de opdrachtgever niet kan worden vervuld, wordt uit het overige aanbod van professionals in Nederland geput. Coaching Nederland streeft ernaar alleen ‘de beste’ coaches in haar kernteam van coaches op te nemen.

Stappen om een samenwerking met Coaching Nederland te effectueren

  1. Wees er zeker van te voldoen aan onderstaande voorwaarden voor presentatie op www.coaching.nl. Bij vragen kun je contact opnemen met Coaching Nederland.
  2. Zodra aan punt 1 is voldaan, lees en teken de samenwerkingsovereenkomst en stuur deze samen met je VAR en een kopie legitimatiebewijs op aan Coaching Nederland. Na ontvangst van de noodzakelijke bescheiden door Coaching Nederland ontvang  je een mail met bevestiging van de activatie van  je Impr0ve account en verdere instructies.
  3. Completeer daarna je Professional Impr0ve profiel om zichtbaar te zijn op de coaching.nl en/of impr0ve.com website.
  4. Zorg ervoor dat je voldoende ‘Credits’ op je Impr0ve rekening hebt staan om de kosten voor je Professional Impr0ve licentie, je webpresentatie op coaching.nl en/of Impr0ve.com te kunnen voldoen.

Om (ook) voor het Coaching Nederland Kernteam in aanmerking te komen dien je aan een aantal extra voorwaarden te voldoen.

Ik voldoe aan de voorwaarden en wil graag mijn diensten via coaching.nl aanbieden.