Coaching binnen Hogeschool Inholland

Inholland

Coaching binnen Hogeschool Inholland

Op basis van het Eigen Regie Model kan een leidinggevende binnen Hogeschool Inholland ten behoeve van verzuim of uitvalpreventie een WorkLifeCoaching traject bij Coaching Nederland aanvragen. Dit traject wordt in het kader van de Livvit polis door Achmea vergoed.

Het traject kan worden aangevraagd door (minimaal de geel getinte vlakken in) het aanvraagformulier (Excel bestand) in te vullen en per mail te faxen aan: (038) 456 69 82 of per mail te zenden aan: presentdesk@achmea.nl.

Achmea

Download hier het aanvraagformulier voor coaching via Achmea

 

Rollen en verantwoordelijkheden

 

 1. De rol van Coaching Nederland is ervoor te zorgen dat u voor uw specifieke vraagstuk een passende begeleider toegewezen krijgt. Daarnaast zien wij er op toe dat u de kwaliteit krijgt waar u recht op heeft.
 2. De rol van uw begeleider is uw vertrouwenspersoon en sparringpartner te zijn en u zo optimaal mogelijk te ondersteunen in het bereiken van de door u gestelde doelen of de doelen die u samen met iemand binnen uw organisatie geformuleerd heeft.
 3. De rol van de medewerker, die het coachingtraject doorloopt, is vooral open te staan voor wat het traject te bieden heeft en een zo hoog mogelijke niveau van eigen inzet te tonen.
Het verloop van een traject

Onderstaand protocol is opgesteld om voor alle betrokken partijen het hoogst mogelijke resultaat uit het WorkLife Coachingtraject te halen.

 1. Goedkeuring door de Achmea Presentdesk
  Nadat de aanvraag door Achmea is goedgekeurd, maken zij een ´project´ (= traject) aan in Impr0ve, het online platform waarmee het traject wordt ondersteund. Daarna neemt de coach of een medewerker van Coaching Nederland contact met de medewerker van Inholland op.
 2. Inloggen in het digitaal begeleidingsysteem
  Er wordt een mail gestuurd om een account mee aan te kunnen maken in Impr0ve. Coaching Nederland gebruikt het Impr0ve platform, omdat het mensen die samen vooruitgang willen boeken, digitaal ondersteunt. U kunt altijd via www.coaching.nl in Impr0ve inloggen. Indien de e-mail niet is ontvangen, is de kans groot dat de mail (afkomstig van noreply@impr0ve.com) in de spambox terecht is gekomen. Zet dan in de spambox van uw e-mailprogramma ‘noreply@impr0ve.com’  alstublieft op ´veilig adres´. Dan komen de berichten voortaan aan.Het kan ook zijn dat door de persoon die de gegevens heeft ingevoerd niet het juiste e-mailadres is gebruikt. Vraag aan uw coach/begeleider met welk e-mailadres u in Impr0ve staat. De begeleider kan het e-mailadres in uw account ook eventueel wijzigen. Er kan altijd worden ingelogd door met het e-mailadres waarmee u in het systeem bent ingevoerd een (nieuw) wachtwoord op te vragen. Ga hiervoor naar www.impr0ve.com/login/requestpassword. U ontvangt daarna opnieuw een e-mail met hoe u een wachtwoord kunt ingeven en kunt inloggen. Komt u er alsnog nog niet uit dan kunt u ook middels het contactformulier ons om raad vragen.
 3.  Uw account
  Vul in Impr0ve eerst uw account zo veel mogelijk aan. U vindt de link naar uw account links boven op het Dashboard onder de Avatar (de kleine afbeelding die wordt weergegeven bij uw naam). Verder is het belangrijk dat u, in het geval van een begeleidingstraject, (dat in Impr0ve een ‘Project’ wordt genoemd) alle documenten, berichten en pagina’s altijd vanuit de projectpagina opent, zodat uw begeleider deze ook kan lezen. U komt op de projectpagina terecht door op de blauwe navigatiebalk op ‘Projecten‘ te klikken en daarna op het projectnummer in de eerste kolom. U kunt ook op het rechterdeel van het Dashboard bij ‘Lopende projecten‘ direct op het projectnummer (bijvoorbeeld 4010S0099) klikken.
 4. Het intakegesprek
  De begeleider neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor het intakegesprek. Het doel van het intakegesprek is helderheid te verschaffen inzake de belangrijke aspecten rond het begeleidingstraject, zoals het uitgangspunt, de doelstelling, de procedure en de gezamenlijke aanpak.Het intakegesprek vindt plaats op de door de medewerker met de coach afgesproken plaats en tijd. Het is gebruikelijk dat de leidinggevende een deel van dit gesprek aanwezig is om een optimale afstemming tussen alle betrokken partijen te realiseren. Stem het tijdstip van het intakegesprek derhalve eerst met de leidinggevende af! Is één van de partijen verhinderd, laat dit dan s.v.p. tijdig aan de coach weten en maak een nieuwe afspraak.N.B. Indien de mederker op basis van dit eerste gesprek besluit toch liever met een andere coach te werken, dan kan dit. Neem hiervoor contact op met Coaching Nederland via 020-5112210 of per mail aan: info@coaching.nl.
 5. Projectdocumenten Documenten
  Om de begeleider  de gelegenheid te geven zich zo optimaal mogelijk op het intakegesprek voor te bereiden, wordt u verzocht het ‘Intakeformulier’ en een ‘Mentale Thermometer’ in te vullen.
  U vindt deze formulieren door op het Dashboard van Improve bij het overzicht van ‘Lopende projecten‘ op het Projectdocumenten icoontje te klikken.
 6. Bevestiging door de sponsor
  Na het intakegesprek doet de coach een schriftelijk trajectvoorstel rechtstreeks aan u of iemand anders in de organisatie, bijvoorbeeld uw leidinggevende of de P&O afdeling. Indien u of de ´sponsor´van het traject (dit kan ook een verzekeringsmaatschappij zijn) akkoord gaat met het trajectvoorstel, maakt de coach met u een afspraak voor een vervolggesprek.
 7. Het verdere verloop van het traject
  Gedurende het traject heeft u in principe meerdere gesprekken met uw begeleider. De gesprekken duren, afhankelijk van de coach en het type gesprek, doorgaans één tot anderhalf uur. Na elk gesprek is het de bedoeling dat u binnen 48 uur een Sessieverslag invult. Deze vindt u  op de Projectpagina bij ‘Projectdocumenten’.  Hierin geeft u uw ervaringen weer en resultaten aan.
 8.  Logboek
  In het project vindt u een link naar het logboek. Het is aan te raden belevenissen, reflecties en vragen aan de begeleider via het logboek te communiceren. Op het moment dat u hier iets in vermeldt, krijgt de coach een bericht. Deze kan daarna op uw aantekening in het logboek reageren.
 9. Evaluatie van het traject
  Na beëindiging van het traject verzoeken we u een evaluatieformulier in te vullen. Hierin vragen wij u naar de behaalde resultaten en de mate waarin u en de opdrachtgever(s) van het traject tevreden zijn.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, bespreekt u deze dan met uw begeleider. Indien u vragen heeft die u niet met uw coach kunt of wilt bespreken, zoals een klacht, neem dan contact op met Coaching Nederland. Het landelijke servicenummer is 020-5112210. Het is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Geef uw naam en telefoonnummer op en u wordt zo spoedig mogelijk door de verantwoordelijke persoon teruggebeld.

Succes met uw traject.

Het Coaching Nederland team.