ING CoachDesk

ING

 

 

Beste ING collega,

Je hebt besloten een coachingstraject te volgen. De informatie op deze pagina dient ervoor om jou en andere betrokkenen het hoogst mogelijke resultaat uit het coachingtraject te laten halen.

Rollen en verantwoordelijkheden
 1. De rol van de CoachDesk is ervoor te zorgen dat je voor jouw specifieke vraagstuk een passende coach krijgt toegewezen. Uiteraard mag je ook zelf bepalen met welke coach je wilt werken, maar de medewerkers van de CoachDesk kennen de coaches en hun specialismen goed, dus weten vaak het best welke coach bij de vraag past en of deze momenteel ook beschikbaar is. Daarnaast bewaakt de CoachDesk de kwaliteit van het traject.
  N.B. De CoachDesk een samenwerkingsverband tussen ING en Coaching Nederland.
 2. De rol van de coach is jouw vertrouwenspersoon en sparringpartner te zijn en je zo optimaal mogelijk te ondersteunen in het bereiken van de door jou gestelde doelen of de doelen die je samen met iemand binnen de organisatie hebt geformuleerd.
 3. Jouw rol is vooral open te staan voor wat het traject je te bieden heeft en een zo hoog mogelijke niveau van eigen inzet te tonen.
Het protocol

Stap 1. Een coachingtraject aanvragen

 • Als ING medewerker of leidinggevende kun je bij de CoachDesk  het traject aanvragen. Klik hier voor het aanvraagformulier.
  Door het invullen van je naam en je emailadres@ing.nl is er meteen een account aangemaakt in het het Impr0ve platform, het online ontwikkelplatform waarmee de CoachDesk werkt. Je krijgt daarover een bericht met een link om een wachtwoord aan te maken, waarmee u in Impr0ve kunt inloggen.

  N.B. Heb je de mail niet ontvangen  dan is de kans groot dat de mail (afkomstig van noreply@impr0ve.com) in je spambox terecht is gekomen. Zet in de spambox van je e-mailprogramma ‘noreply@impr0ve.com’  op ´veilig adres´.  Een andere mogelijkheid is dat het emailadres niet helemaal correct is ingevoerd.

  Heb je al een Impr0ve account? Log dan direct in op www.impr0ve.com/pl/ing met je emailadres@ing.nl en het door jou opgegeven wachtwoord.
  Je kunt op de inlogpagina altijd een nieuwe wachtwoord opgeven. Deze wordt uitsluitend naar het emailadres gestuurd dat in je account staat.

 •  Je account
  Vul in Impr0ve eerst je account zo veel mogelijk aan. Je vindt de link naar je account links boven op het Dashboard onder de Avatar  ofwel de plek waar je foto komt te staan, zodra deze is ingevoerd.

Stap 2. Goedkeuring voor het traject.

 • Zodra het traject door de leidinggevende is goedgekeurd, neemt de coach contact met je op voor een intakegesprek.
  De leidinggevende kan goedkeuring verstrekken door het nummer van de kostenplaats aan de CoachDesk door te geven of rechtstreeks in Impr0ve in te voeren.

Stap 3. Het verloop van het coachingtraject

 • Een project
  In Impr0ve heet een coachingtraject een ‘Project‘. Een Project is een virtuele ruimte waar je veilig met één of meerdere deelnemers digitaal kunt communiceren. Vanuit het Dashboard kun je direct in de een project door op het projectnummer (in het voorbeeld 1P0129) te klikken.

Lopende projecten

 •  Documenten
  Om de coach de gelegenheid te geven zich zo optimaal mogelijk op het intakegesprek voor te bereiden, wordt er verzocht het ‘Intakeformulier’ en een ‘Mentale Thermometer’ in te vullen. Je vindt deze formulieren door op het Dashboard van Improve bij het overzicht van ‘Lopende projecten‘ op het  icoontje te klikken.
 • Het intakegesprek
  Het intakegesprek vindt plaats op de met de coach afgesproken plaats en tijd. Ben je verhinderd voor het intakegesprek of een andere (vervolg)gesprek,  laat dit dan minimaal 24 uur van te voren weten en maak een nieuwe afspraak.
  N.B. Indien je op basis van dit eerste gesprek besluit toch liever met een andere coach te werken, neem dan contact op met de CoachDesk via 020-5112210.
  De coaches kunnen uitsluitend goed met iemand werken als er een ‘klik’ is en zullen je keuze uit dien hoofde respecteren.
 • Het verdere verloop van het traject
  Gedurende het traject heeft je in principe meerdere (meestal vier) gesprekken met je coach. De gesprekken duren, afhankelijk van de coach en het type gesprek, doorgaans één tot anderhalf uur.
  Na elke gesprek is het de bedoeling dat je binnen 48 uur een Sessieverslag invult. Dit vindt je op de Projectpagina bij ‘Projectdocumenten’ of door op het Dashboard van Improve bij het overzicht van ‘Lopende projecten‘ op het  icoontje te klikken. In het Sessieverslag geeft je jouw ervaringen en resultaten van het gesprek aan.
 •  Logboek
  In het project bevindt zich een digitaal logboek. Het is aan te raden belevenissen, reflecties en vragen aan de coach via het logboek te communiceren. Op het moment dat je hier iets in vermeldt, krijgt de coach een bericht. Deze kan daarna op de aantekening in het logboek reageren.
  Het logboek vind je door op het Dashboard van Improve bij het overzicht van ‘Lopende projecten‘ op het  icoontje te klikken of op de projectpagina.
 • Evaluatie van het traject
  Na beëindiging van het traject verzoeken we je een evaluatieformulier in te vullen. Hierin wordt gevraagd naar de behaalde resultaten en de mate waarin jij en de opdrachtgever(s) van het traject tevreden zijn.

Indien je vragen of opmerkingen hebt, bespreek deze dan met de coach. Indien er vragen zijn die je liever niet met je coach kunt of wilt bespreken, zoals een klacht, neem dan contact op met Coaching Nederland. Het landelijke servicenummer is 020-5112210. Het is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Geef je naam en telefoonnummer op en je wordt zo spoedig mogelijk door de verantwoordelijke persoon teruggebeld.

Succes met je traject.

Het CoachDesk team.