Impr0ve

Impr0ve, het platform voor vooruitgang

Impr0ve is een platform waarin mensen online met elkaar kunnen samenwerken aan zowel hun eigen als andermans persoonlijke- en professionele ontwikkeling.

Het Impr0ve platform biedt een toenemend aantal instrumenten, methodieken en toegang tot informatie over hoe verder te komen, zoals:

dashboard

Het Dashboard, waarop actuele mutaties in projecten, onderlinge communicatie en persoonlijke groei in één overzicht te zien zijn.

projects

De mogelijkheid in gesloten groepen van twee of meer impr0vers met elkaar ontwikkelingsprojecten vorm te kunnen geven.

netwerk

De Netwerk module, waar de namen van vrienden, collega´s en professionals uit je eigen netwerk terug te vinden zijn, zodat je ze kunt inschakelen om samen ontwikkelingsprojecten vorm te geven.

logboek

In het Logboek kunnen ervaringen, inzichten, (zelf)reflecties en andere verslaglegging worden bewaard en waar gewenst met anderen worden gedeeld.

De Actie tool is een geavanceerde uitvoering van een ‘todo list’. Het instrument helpt je met regelmaat herinneren aan de taken die je jezelf of anderen beloofd hebt te ondernemen.

Calender

Onder Mijn Afspraken staan afspraken in het kader van projecten. Middels de hieraan gekoppelde agenda kun je één van de Impr0vers uit je persoonlijke netwerk een voorstel doen voor een afspraak. Deze kan de afspraak vervolgens bevestigen,      verplaatsen en natuurlijk ook weigeren.

Momenteel wordt gewerkt aan een aantal nieuwe functionaliteiten, zoals:

 Academy

Impr0ve Academy, een plaats waar online cursussen en webinars kunnen worden gevolgd om kennis te vergaren over jezelf en hoe vooruitgang te boeken.

toolbox

AppToolBox, waarin allerlei tests, oefeningen en andere ontwikkelinginstrumenten te vinden zullen zijn.

brains

MyCompetence, waar verschillende competentiesets te vinden zijn. Ook wordt het mogelijk een eigen competentieset toe te voegen.

library

MyLibrary waar allerlei publicaties over persoonlijke ontwikkeling en andere vooruitgang te vinden zijn.

portfolio

ePortfolio, de plek om al je prestaties en successen uit het verleden digitaal te bewaren.

feedback

MyFeedback waar Impr0vers elkaar feedback kunnen geven en aan elkaar feedback kunnen vragen over een specifieke gebeurtenis of gedraging.

forum

My Forum waar Impr0vers vragen aan andere Impr0vers kunnen voorleggen, zowel persoonlijk als ‘en publique’.

market

De iMarket, waar vraag en aanbod op het gebied van persoonlijke groei elkaar kunnen ontmoeten.

mobile

Impr0veMobile, waarmee je overal aan je vooruitgang kan werken en aan die van anderen kan bijdragen.

MoodTh, waarmee je gemoedstoestand over een langere periode in beeld kan worden gebracht.

Het huidige platform is nog maar het begin. Omdat iedereen een bijdrage aan de inhoud kan geven en ook het aantal Impr0vers in de loop van de tijd zal groeien, zal het aantal functionaliteiten en waardevolle ‘content’ in de toekomst toenemen waardoor de toegevoegde waarde van het platform blijft toenemen.