GFS licentietraining voor professionals

De GedragsFlexibiliteits (GFS) licentie.

Coaches en andere professionele begeleiders kunnen een licentie verwerven voor de afname en bespreking voor de GFS expertrapporten.

De training
De licentietraining bestaat uit de volgende componenten.

  1. Een Introductiewebinar voor professionals,
  2. een online Licentietraining voor het professionele gebruik van Impr0ve,
  3. een dagdeel Intervisie, na bespreking van minimaal drie afnames.
  4. een dagdeel intervisie na minimaal 5 afnames.

Investering
De investering voor de licentietraining is op basis van ‘No Grow No Pay’. Dit wil zeggen, dat je uitsluitend voor die delen betaalt die hebt afgenomen.
Bij het volgen van het eerste dagdeel betaal of introductie-webinar je € 295,- (ex btw) voor de afname en bespreking van je eigen GFS.
Daarna kun je de volgende vijf GFS expertrapporten voor 120 credits (= 120 x € 0,99,- inclusief btw) per stuk afnemen.
Na verwerving van de licentie  (na inlevering van 5 expert verslagen) wordt de inkoopprijs per  120 credits per GFS.
Om de licentie te behalen dien je twee GFS intervisiebijeenkomsten of supervisiesessies te hebben gevolgd.
De kosten voor de twee intervisiebijeenkomsten en het examen zijn € 198,- (inclusief btw) of 195 credits.
Om de GFS in te kunnen zetten heb je tevens een Impr0ve licentie nodig ad 295 credits.

Je kunt ook in één keer € 995,- (ex.21% btw) betalen, voor de hele GFS en Impr0ve opleiding, inclusief je eigen GFS-, vijf extra GFS rapporten.

Permanente educatie
De licentienemer is verplicht minimaal eens per jaar aan een intervisie bijeenkomst deel te nemen, waarin hij/zij vijf Expertverslagen van een GFS afname kan overleggen. De kosten voor een Intervisie bijeenkomst bedraagt 99,- credits, te betalen bij inschrijving.

Ga naar onze contactpagina om je voor de licentietraining aan te melden.