Criteria voor samenwerking

Criteria voor samenwerking met professionals

Coaching Nederland biedt haar opdrachtgevers graag keuze uit ‘de beste coaches’ (of andere begeleidingsprofessionals).
Voor Coaching Nederland zijn ´de beste coaches´ die professionals welke hoog scoren op onderstaande criteria.

Key Performance Indicators

1. Professionele houding
2. Klanttevredenheid
3. Inzet van Impr0ve als instrument
4. Enthousiasme voor de CNL aanpak
5. Coachervaring
6. Brede betrokkenheid
7. Ondernemersgeest
8. Behaalde certificaten en licenties
9. Specialisatie
10. Goede reputatie


1. Professionele houding
 • De coach is aangesloten bij de voor zijn/haar vak geldende beroepsorganisatie;
 • houdt zich aan de ethische normen welke voor het beroepsveld gelden;
 • redeneert primair in het belang van de klant (maar verloochent daarin diens eigen normen en waarden niet);
 • is in staat zowel menselijk als zakelijk op HBO niveau te communiceren;
 • blijft ´volwassen´ communiceren, ook als de relatie met een klant, collega of Coaching Nederland onder druk staat;
 • reageert direct (of op zijn minst vlot) op e-mailberichten en andere verzoeken om informatie;
 • houdt steakholders op de hoogte bij afwijkende omstandigheden in de uitvoering van een traject;
 • heeft diens administratie en presentatie op orde;
 • evalueert elk gesprek en daarnaast elke traject met de cliënt en (waar mogelijk) diens leidinggevende;
 • is in staat op diens eigen functioneren te reflecteren.

2. Klanttevredenheid
 • De coach scoort een hoog gemiddelde klanttevredenheid bij coachees en opdrachtgevers;
  (Dit komt ondermeer tot uitdrukking in de waarderingscijfers welke cliënten middels evaluatieformulieren verstrekken).

3. Inzet van Impr0ve als instrument
 • De De coach is in het bezit van een geldend Impr0ve Professional Licentie (*1);
 • levert feedback over het functioneren van Impr0ve en tips voor mogelijke verbetering.

4. Enthousiasme voor de CNL aanpak
 • De coach is bekend en vertrouwd met de kwalitatief hoogwaardige aanpak welke Coaching Nederland voorstaat;
 • communiceert met opdrachtgevers van Coaching Nederland via het eigennaam@coaching.nl emailadres (*2);
 • kent het begeleidingsprotocol van Coaching Nederland;
 • is enthousiast voor de aanpak van Coaching Nederland.

5. Coachervaring
 • De Professional heeft ruime ervaring in de begeleiding van mensen in hun persoonlijk ontwikkeling of het wegnemen van disfunctionaliteit (gemeten in het aantal begeleidingstrajecten en de diversiteit in behandelde vraagstukken);
 • in staat op alle coaching niveau’s te werken. (action coaching, mental coaching- (cognitief), tranformationeel).
 • in staat op zowel action coaching-, mental coaching- (congnitief) als op tranformationeel niveau te werken.
 • heeft een eigen stijl ontwikkeld en kan deze begrijpelijk onder woorden brengen;
 • heeft een aantoonbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van diens vak, bijvoorbeeld door publicatie of de ontwikkeling van een model en/of methodiek.

6. Brede betrokkenheid
 • De coach is betrokken bij het wel en wee van:
  – diens cliënten;
  – het effect van de begeleiding in de omgeving van diens cliënten;
  – de organisatie waar de cliënt werkzaam is;
  – Coaching Nederland;
  – de collega begeleiders die werkzaam zijn voor opdrachtgevers van Coaching Nederland

7. Ondernemersgeest
 • De coach heeft oog voor business opportunities;
 • is proactief in de ontwikkeling van business opportunities.

8. Behaalde certificaten en licenties
 • De coach is gecertificeerd binnen zijn of haar beroep (bijvoorbeeld EMCC, ICF of andere beroeporganisatie);
 • heeft meerdere certificaten of licenties voor specifieke methodieken;
 • werkt aan diens eigen ontwikkeling als professional (door intervisie en het volgen van na- en bijscholing).

9. Specialisatie
 • coach heeft, naast een eclectische aanpak, één of meer onderscheidend specialisme.

10. Goede reputatie.
 • De coach heeft een goede reputatie bij, klanten, opdrachtgevers, Coaching Nederland en collega coaches;
 • wordt op basis van eerdere prestaties door klanten c.q. opdrachtgevers terug gevraagd.

Terug naar de top


*1.  De basis kosten voor een éénmalige Impr0ve Licentie training  zijn € 375,- + 21% BTW en € 12,- per traject voor eigen klanten + de kosten voor gebruikte instrumenten. Elke nieuwe Licentiehouder ontvangt 100 credits.
*2. De kosten voor dit IMAP emailsysteem bedragen €50,- per jaar.