eCoaching on the Job programma´s

Hoe verloopt een eCoaching on the Job programma.

 1. Elk eCoaching on the Job programma start met een digitale intake waarin de deelnemende trainee de kaders en de specifieke persoonlijke ontwikkelvraag beschrijft.
 2. Nadat de coach de informatie heeft gelezen, maakt hij of zij een afspraak voor een vis-à-vis intakegesprek of (bij begeleiding van een groep) een kickoff. Hierin wordt de persoonlijke ontwikkelvraag (binnen de kader van de organisatie) doorgesproken.
 3. Een nulmeting om de vooruitgang, tussentijds doch in ieder geval aan het eind van het traject, te kunnen meten.
 4. Een serie weekprogramma’s waarin telkens een stukje theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen. Minimaal één keer per  week doet de trainee verslag van de opgedane inzichten, ervaringen en vorderingen. De coach leest en reageert waar nodig op de verslaglegging.
 5. Op cruciale momenten heeft de trainee de mogelijkheid de coach of één van de andere aan het programma verbonden experts te raadplegen.
 6. Naast het vaste deel van het programma kan de trainee aan specifieke interventies deelnemen, zoals persoonlijke coachingsessies, een 360 graden feedback, webinars of tele-conferenties, intervisie bijeenkomsten of workshops.
  Het aanbod aan interventies is afhankelijk van het thema en de (gezamenlijk besloten) programma dat wordt gevolgd.
 7. Trainees kunnen via een themagericht Forum met andere deelnemers over vraagstukken discussiëren.
 8. Trainees hebben toegang tot een afgesloten deel van de digitale bibliotheek, waarin publicaties over het thema zijn te vinden.
 9. Aan het eind van het programma volgt een toetsing, de eindmeting en een evaluatie. De nulmeting wordt vergeleken met de nulmeting, om zo de vooruitgang in beeld te krijgen.
 10. Tijdens het programma ontvangt de trainee ‘qredits’, die uiteindelijk leiden tot het verkrijgen van de aan het programma gekoppelde Open Badge, de internationaal opererende open source eenheid waarmee leerprocessen worden geregistreerd en als EVC kunnen worden gedeeld. Na afloop van het programma ontvangt de trainee aan op het programma gekoppelde Open badge.
Momenteel wordt er gewerkt aan de volgende eCoaching on the Job programma´s
 1. Time Management
 2. Communicatieve vaardigheden
 3. Executieve kracht (de kracht om doelen te realiseren)
 4. Persoonlijke effectiviteit
 5. Management vaardigheden
 6. Coachingsvaardigheden
 7. Coachend leidinggeven
 8. Stressmanagement
 9. Effectiever samenwerken
 10. Feedback geven en ontvangen
 11. Werk/Privé balans verbeteren
 12. Persoonlijke grenzen bewaken
 13. Omgaan met (dreigend) verlies (van werk, gezondheid, inkomen of personen)
 14. Talentontwikkeling
 15. Loopbaanplanning