Coach ‘Monique de Waard-Sloots’ aan het woord

In haar dertigjarige loopbaan heeft Monique gezien en ervaren dat mensen in staat zijn om tot eigen oplossingen te komen. Veel meer dan zij zelf voor mogelijk hadden geacht.

Monique is ervan overtuigd dat mensen kunnen groeien door tegenslagIn haar rol van coach onderzoekt ze samen met de klant wat passend is bij de persoon en de klachten of vraagstukken op dat moment. Al tijdens de eerste sessie brengt Monique veranderprocessen in gang waardoor mensen zelf verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun eigen (noodzakelijke) transformatie. Inzicht in eigen functioneren is de belangrijkste factor voor (nieuw) geluk en succes.

Coach methode

Klanten van Monique geven aan dat zij een uitnodigende, veilige en flexibele basishouding heeft zonder oordeel. Zij heeft een scherp professioneel inzicht gevoed door haar vele ervaringen binnen de werkvelden waar zij actief in is geweest. Monique is doortastend, kan goed analyseren en komt snel tot de kern. Ze geeft doelgerichte effectieve interventies en is daarnaast een warme prettige persoonlijkheid. Iemand bij wie je je meteen op je gemak voelt om uiteindelijk zelf tot oplossingen te komen.

Coach achtergrond

Monique studeerde in 1994 af aan de hoge School in Eindhoven 'Faculteit Zorg'. Nog voor zij haar diploma op zak had ging ze aan de slag als pedagogisch groepsbegeleidster binnen een orthopedagogisch instituut voor jeugdigen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Aan het begin van haar loopbaan volgde Monique de cursus 'Systeem gericht werken' en deze cursus heeft de basis gelegd voor haar systemische kijk op zaken. Binnen dit systemisch waarnemen gaat het veelal niet primair om de inhoud van verhalen en gebeurtenissen maar om de emotie en betekenis die mensen daaraan verbinden. En hoe dit anders benaderd kan worden. Waardoor mensen de plek in kunnen nemen waar ze horen. Geven en nemen in balans komt en het systeem een steun kan worden in plaats van een last.

Monique is later gaan werken als jeugdbeschermer/gezinsvoogd en maatschappelijk werker bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Haar interesse voor systemische processen nam verder toe. Zowel voor wat betreft de gezinnen waar ze mee werkte, als de teams waar ze ín werkte, als de organisaties waar ze voor werkteSinds 2012 is Monique zelfstandig ondernemer en traint en coacht (zorg)professionals. Daarnaast ondersteunt en coacht Monique ouders/gezinnen die vastlopen met jeugdzorg(beschermings)organisaties en gezinnen waarbij sprake is van trauma. Monique is tevens onafhankelijke vertrouwenspersoon voor deze gezinnen en externe personeelsvertrouwenspersoon bij diverse organisaties en bedrijven.

Stuur Monique een bericht