Coach ‘Marieke Wulffele’ aan het woord

Meer succes en geluk door zelfkennis en daadkracht. Het versterken van je persoonlijk leiderschap staat centraal: vanuit kracht keuzes maken. Je neemt leiderschap over wat je voelt, denkt en doet.

Coaching is de meest effectieve interventie voor persoonlijke ontwikkeling; het is persoonlijk, specifiek en doelgericht. Ik werk vanuit betrokkenheid, verbinding en ook met luchtigheid. Het in balans brengen van je hoofd, hart en buik. Ofwel mentaal, emotioneel en fysiek in evenwicht zijn. Met als resultaat daadwerkelijk in je kracht staan. En als uitkomst meer succes, effectiviteit, vitaliteit, energie, zingeving en geluk.

Coach methode

De coaching is gericht op jouw persoonlijke wens of vraag. Om het leerresultaat te optimaliseren maak je reflectieverslagen en ga je aan het werk met persoonlijke opdrachten. In de eerste gesprekken ligt het accent op het verkrijgen van inzicht, naarmate het traject vordert, richten we ons meer op het vertalen van dit inzicht naar concrete oefeningen en acties met als doel zichtbaar veranderd gedrag en/of genomen besluitenDaadwerkelijk maakt altijd een programma op maat.

Coach achtergrond

Wat is typisch Marieke? Ik ben een energiek, nieuwsgierig en doortastend begeleider van ontwikkeltrajecten. Men waardeert in mij dat ik een stap verder wil gaan, dit is intensief en enerverend. Ik nodig mensen uit om vanuit verbinding met zichzelf, te luisteren naar hun kracht ambities en verlangens én meer meester te zijn over hun eigen leven. Hiertoe heb ik een rijk repertoire aan vragen en interventies in mijn ‘rugzak’. Op vriendelijke en prikkelende wijze houd ik een spiegel voor. Spontaniteit en lichtheid maken mij benaderbaar. Een intellectuele gedrevenheid, combineer ik met mijn passie om van betekenis te zijn voor de ander. De ander helpen om te groeien, te ontwikkelen, te inspireren tot leren en succesvoller te zijn, dat is waar ik (daad-)werkelijk naar streef.

Ik ben opgeleid tot coach bij Phoenix en De Baak en heb mij ontwikkeld in systemisch werken, Neuro Linguïstisch Programmeren, Transactionele Analyse, leiderschap, mindfulness, lichaamswerk, vitaliteit, yoga en oplossingsgericht werken. Sinds geruime tijd ben ik gecertificeerd voor DISCOVER potentieelanalyses. Eveneens ben ik licentiehouder 7-kwaliteitenpalet®.

Een van mijn favoriete quotes is van Albert Einstein: ‘Het leven is als fietsen: om je evenwicht te kunnen houden, moet je in beweging blijven.‘ In beweging blijven staat voor ‘een leven lang leren’. Daar ga ik voor! Als het even kan volg ik een training of opleiding, ben ik lid van een intervisiegroep en vrijwel dagelijks lees is vakliteratuur.

Stuur Marieke een bericht