Coach ‘Jef Beckhoven’ aan het woord

BLCC Loopbaanbegeleiding werkt reeds 25 jaar op het gebied van loopbaanbegeleiding en opleidingen voor uiteenlopende doelgroepen.

10-20% van de vacatures wordt geadverteerd. Hierop reageren circa 80% van de mensen die werk zoeken. Werk zoeken dat bij je past vraagt een goede zelfverkenning en proactief werk zoeken kortom doelgericht netwerken. BLCC Loopbaanbegeleiding biedt de structuur door een logische, transparante stappen aan te bieden. Vooraf worden de stappen en in te zetten instrumenten vastgelegd in een overeenkomst.

Coach methode

Het traject begint met een intakegesprek. Dit vormt de basis een trajectvoorstel waarin de stappen , instrumenten en de omvang worden vastgelegd. De vragenlijsten gericht op interesses , persoonlijkheid en ondersteunen het traject. De kandidaat werkt opdrachten uit, bespreekt de uitkomsten en de betekenis hiervan voor de vervolgstappen. De gespreksvoering is oplossingsgericht. Na afloop van het gesprek maakt maakt de kandidaat een verslag waarmee de kandidaat ook langere tijd terug kan blikken

Coach achtergrond

Werkervarin1992-heden BLCC Loopbaanbegeleiding Loopbaanadviseur, trainer , coachOntwikkelen, verzorgen van trajecten op het gebied van outplacement, loopbaanadvisering, coaching en beroepskeuzeOpdrachtgevers: universiteiten, grotere outplacementbureaus, MKB- bedrijven, nonprofit organisaties, particulierenVerzorgen van trainingen op het gebied van projectmanagement, leiding geven, communicatieve vaardigheden, onderhandelen en andereOpdrachtgevers: opleidingsinstituten voor advocaten, veiligheidskundigen, verzekeringsartsen , jeugdartsen, trainingsbureau1983-1992 Wageningen Universiteit, Projectleider, trainer en loopbaanadvsieurOpzetten van innovatieve projecten ism met MKB bedrijven en Universiteit gericht op het creeren van nieuwe arbeidsplaatsenOntwikkelen en verzorgen van loopbaantrajecten voor groepen afstuderenden in samenwerking met hoofd HR van de universiteit1980-1982 Middelbare Landbouwscholen docent biologie, agrarische vakken, scheikunde

Opleidingen2019 Careerstory intervie2017-2018 ACT opleidin2013 Verkooptraining 2009-2010 Mastercoaching oplossingsgericht coache1994-2002 NLP/ TA opleidingen/ trainersopleiding/systemisch werken

1988-1991 ITIP

1988 Careerscounseling and placementsservices in higher education, Oxfor

Stuur Jef een bericht