Coach ‘Han Oei’ aan het woord

Ik ben een betrokken all-round coach, die snel de essentie raakt en ruimte weet te creëren voor zowel professionele als persoonlijke groei en ontwikkeling. Scherp, integer, inlevend en verbindend.

Mijn missie is mens en organisatie te bewegen richting een betekenisvol en lonkend perspectief. Door teams, leiders en volgers hun kracht en potentieel te laten ontdekken en hen te leren deze verder uit te bouwen. Op basis van hun talenten, drijfveren en waarden. En door belemmerende patronen en valkuilgedrag zichtbaar te maken en te doorbreken. Door op weg te gaan en te experimenteren. Door los te laten en opnieuw te leren. Vanuit de visie dat de veranderkracht bij de betrokkenen zelf ligt.

Coach methode

Mijn aanpak is gericht om – open minded – zichtbaar te maken wat er is. Door bewustzijn te vergroten. Van patronen en het potentieel. Om daarna beweging te creëren richting een lonkend perspectief. Stapje voor stapje. Via experimenteren en leren. Met verbinding van hoofd (ratio), hart (gevoel) en handen (doen). Vanuit een systemische zienswijze waarin alles samenhangt en gebruik makend van zowel het bewuste als het onbewuste weten. Met focus op de essentie en waar nodig liefdevol confronterend.

Coach achtergrond

Han is oprichter van Oei voor Groei, Ruimte voor Veranderen en Leef je Talent. Na eerder 15 jaar als organisatieadviseur en programma-/verandermanager bij Capgemini Consulting werkzaam te zijn geweest in zowel de profit- als de non-profit sector. Het doorleven van zijn eigen levensvraagstukken, parallel met het volgen van een post-HBO coachingsopleiding, heeft hem in 2010 tot het besluit gebracht te werken en leven naar wie hij is, wat hij wil en wat hij kan. Voor zijn overstap naar het bedrijfsleven heeft hij zes jaar in de universitaire wereld gewerkt, o.a. als universitair docent aan de Universiteit Twente.

'Een leven lang leren' praktiseert hij in de praktijk. De laatste jaren heeft hij professionele opleidingen gevolgd op het gebied van Transformationeel Coachen, Executive Coaching, Teamcoaching, Lifecoaching en Systemisch kijken naar Organisaties. Tevens is hij gecertificeerd in het afnemen van drijfveren- en gedragstesten, zoals het krachtige Odin Development Compass, dat talenten, potentieel en kwetsbare kracht inzichtelijk maakt, zowel individueel als in teams.

Han's persoonlijke missie is perspectief bieden om mens en organisatie te laten stralen en hiermee zijn bijdrage te leveren aan een bewustere en respectvolle samenleving. Volgens het principe ‘Think big, start small’ begint hij bij zichzelf en zijn directe werk- en leefomgeving. Hoe zou het zijn wanneer we – als mens en als organisatie – datgene doen wat we werkelijk willen…

Stuur Han een bericht