Coach ‘Boudewijn Tinholt’ aan het woord

Mijn overtuiging is dat de kracht van mensen het grootst is als ztrouw zijn aan hun eigen waarden en drijfveren. Mensen zijn vele malesuccesvoller en gelukkiger als ze trouw zijn aan zichzelf.

Mijn overtuiging is dat de kracht van mensen het grootst is als ztrouw zijn aan hun eigen waarden en drijfveren. Mensen zijn vele malesuccesvoller en gelukkiger als ze trouw zijn aan zichzelfIk zie ook dat succesvolle mensen ongelukkig kunnen zijn. Maar bovenazie ik dat de meest succesvolle en tegelijkertijd gelukkige mensen ide wereld authentiek zijn, echt zichzelf zijnWat mij betreft verdient iedereen het om succesvol en gelukkig tzijn. Rust en tevredenheid, grip hebben op wat je doet, jouw eigedingen doen, zelf de touwtjes in handen hebben en niet alleen volgenetc.

Ikzelf voel me succesvol en gelukkig als ik bijdraag aan hepersoonlijke geluk en succes van anderen. Dat drijft mij.

Hoe doe ik dat wat ik doe?

In persoonlijke gesprekken ben ik in staat om door te vragen tot dkern zonder dat mensen daar een ongemakkelijk gevoel bij krijgen. Mijoordeel over mensen stel ik uit. Hierdoor creëer ik een veiligomgeving waarin mensen durven te zeggen wat ze echt vinden en voelenDeze aanpak levert mensen inzicht in zichzelf op en geeft mibelangrijke informatieIk ben in staat om informatie en inzichten voor mensen te ordenen ebelangrijke koppelingen te leggen in gedrag, wensen en drijfverenVerder draag ik vaak nieuwe mogelijkheden aan waar mensen zelf eerdenog niet op waren gekomen

Coach methode

Aandacht voor wat er op dat moment werkelijk toe doet. Een mix van verschillende methodieken met alleen dat wat relevant is.

Coach achtergrond

Management, leiderschap, ondernemerschap

Stuur Boudewijn een bericht