Coach ‘Andrew van der Veen’ aan het woord

Mijn doel is dat mensen, teams en organisaties weten wat belangrijk is voor hen, en daarvoor kunnen gaan.

Ik ben een professional met een passie voor het creëren van verbinding – tussen mensen, tussen vakgebieden, tussen organisatielagen om resultaten te behalen.Ik vindt het vanzelfsprekend- dat doelgerichte reflectie en ontwikkeling een continu proces i- dat autonomie en verbondenheid ook op de werkvloer belangrijke drijfveren zijn voor iedereen (ongeacht de rol of functie die iemand vervult- dat samen succesvol zijn, veel energie en voldoening oplevert

Coach methode

Kenmerkend van mijn methodiek is dat de focus binnen een begeleidingstraject niet alleen ligt op veranderen van gedrag, maar dat de veranderingen juist gestimuleerd en bekrachtigd wordt vanuit de beleving, persoonlijke kracht en het keuzebewustzijn van mijn cliënten. Het effect op lange termijn van deze vorm van coaching is hiermee meer vanzelfsprekend.

Coach achtergrond

Na mijn studie psychologie, ben ik werkzaam geweest in de (jeugd)hulpverlening, eerst als hulpverlener en later als leidinggevende. Mijn ambitie om mensen passende en waardevolle keuzes te kunnen laten nemen, kon ik vorm geven door eerst als directeur/oprichter van een psychologisch en school/beroepskeuze adviesbureau, later als directeur van een landelijk forensisch psychologisch adviesbureau (met 200 medewerkers), bij een assesment bureau en nu de afgelopen 15 jaar als coach bij een coachingsbureau te werken.

Stuur Andrew een bericht