BUSINESS coaching

Business Coaching

Business Coaching is de meest zakelijke variant van coaching en is bestemd voor managers en ondernemers.

Zoals een vis het water waarin deze zwemt niet kan zien, zijn mensen en in dit geval ondernemers onmogelijk in staat alles te zien wat belangrijk is om als onderneming te overleven en succesvol te zijn. Vraag iemand maar eens ‘waarom’ hij of zij doet wat hij doet. Je krijgt of een vragende blik of iemand begint een verhaal te stamelen. De primaire drijfveer is maar zelden duidelijk. Toch is het ‘waarom’ waar alles in het runnen van een business mee begint. Een mooie illustratie hiervan is te zien op de TEDtalk van Simon Sinek over het waarom van inspirerende leiders. Coaching maakt in ieder geval een deel van het onzichtbare zichtbaar.

In een Business Coaching traject kijkt de ondernemer of manager samen met de coach naar het Wat, Hoe en Waarom van de onderneming en welke rol, gedrag, overtuigingen en ambitie hier bij passen. Zo wordt bijvoorbeeld onder begeleiding van een business-coach een Business Model Canvas ingevuld om het een en ander in kaart te brengen. 

Bron:  sprout.nl

In een Business Coaching traject komen al snel de volgende zaken aan bod.

  • Wat is de waardepropositie ofwel welk probleem lost het product of de dienst op?

  • Voor welke doelgroep is het product of de dienst bestemd?

  • Wat is het businessmodel ofwel hoe wordt er geld verdiend?

  • Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

  • Wie zijn de belangrijkste stakeholders (medewerkers, zakenpartners, afnemers)?

  • Waar haal je je producten en diensten vandaan en wie levert deze?

  • Waar komen de belangrijkste opbrengsten vandaan?

  • Hoe zit het met de kostenstructuur?

  • Wat wil de ondernemer hier allemaal mee bereiken. Waarom doet hij of zij het?

  • Welke houding, welke rol, welk gedrag en welke ambities van de ondernemer passen bij de gewenste groei.

Nadat een scherp beeld is ontstaan van de huidige status quo wordt een plan van aanpak ontwikkeld en, afhankelijk van de lengte van het traject, ook geïmplementeerd. Daarin wordt geëxperimenteerd en bijgeschaafd totdat de ondernemer, manager en/of de onderneming duidelijk in de richting van de gestelde doelen beweegt.

ROI
Een Business Coaching traject heeft pas zin als de opbrengst de investering overtreft. De ervaring leert dat een Business Coaching traject vaak één van de beste investeringen is die een onderneming kan doen.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met één van onze business coaches of zoek zelf naar een business coach.

 §

Lees meer over de diverse soorten coaching.